بهترین کتابی که درباره شبکه های عصبی می توانید پیدا کنید به اسم Neural network design  اثر پروفسور Hagan است.

حتما پیشنهاد می کنم این کتاب روان را بخوانید. Neural network toolbox مطلب هم براساس این کتاب نوشته شده است.

nndcov.gif

این کتاب توسط انتشارات کیان رایانه، آقای سید مصطفی کیا ترجمه نیز شده است که چندان ترجمه قوی نیست اگرچه شنیده ها حاکی است تعدادی از اساتید دانشگاه نیز این کتاب را ترجمه کرده اند.

سایت زیر متعلق به آقای Hagan است.

http://hagan.okstate.edu/nnd.html

در این سایت پاورپوینت و خلاصه‌ایی از چند فصل این کتاب موجود است.

لینک دانلود کتاب

اصل کتاب را نیز می توانید از سایت زیر به صورت رایگان دانلود کنید.

http://www.gigapedia.com