با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
تابع sort برای مرتب سازی عناصر یک ماتریس استفاده می شود.
v = [1 -1 i -i];
angle(v)

ans =

۰ ۳٫۱۴۱۶ ۱٫۵۷۰۸ -۱٫۵۷۰۸
sort(v)

ans =

۰ – ۱٫۰۰۰۰i 1.0000
۰ + ۱٫۰۰۰۰i -1.0000
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید