محرمانگی

به معنای آن است که اطلاعات فقط در دسترس کسانی قرار می‌گیرد که به آن نیاز دارند و این‌گونه تعریف شده است. به عنوان مثال از دست دادن این خصیصه امنیتی معادل است با بیرون رفتن قسمتی از پرونده محرمانه یک شرکت و امکان دسترسی به آن توسط مطبوعات (چارلز و دیگران[1]،:2011 412-427)

  • مجموعه مکانیزم­هایی که از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات کاربران جلوگیری می‌کند. دسترسی به معنای خواندن، دیدن، چاپ و به طور کلی اطلاع از آنچه وجود دارد می‌باشد (حسن زاده،1391 :45)
  • محرمانگی یعنی جلوگیری از افشای اطلاعات به افراد غیرمجاز. نقض محرمانگی ممکن است اشکال مختلف داشته باشد؛ مثلا اگر کسی از روی شانه شما اطلاعات محرمانه نمایش داده‌شده روی صفحه نمایش کامپیوتر شما را بخواند. یا فروش یا سرقت کامپیوتر لپ تاپ حاوی اطلاعات حساس. یا دادن اطلاعات محرمانه از طریق تلفن همه موارد نقض محرمانگی است

[1] Charles et.al