محاسبه ضرب عناصر ردیف ها یا ستون های یک ماتریس با دستور prod

//محاسبه ضرب عناصر ردیف ها یا ستون های یک ماتریس با دستور prod

محاسبه ضرب عناصر ردیف ها یا ستون های یک ماتریس با دستور prod

 

دستور prod در متلب، برای محاسبه ضرب عناصر ردیف ها یا ستون های یک ماتریس به کار می رود. فرض کنید یک ماتریس دو بعدی به نام A داشته باشیم، در این صورت دستور prod(A) ، برداری را بر می گرداند که عناصر آن به ترتیب برابر ضرب تمامی عناصر هر ستون ماتریس A می باشند (به ترتیب ستون ها). همچنین دستور prod(A,2) ، برداری را برمی گرداند که عناصر آن به ترتیب برابر ضرب تمامی عناصر هر ردیف ماتریس A می باشند (به ترتیب ردیف ها). به مثال زیر توجه کنید :

 

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=prod(A)

 

نتیجه :

A =
1     2
3     4

B =

3     8

 

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=prod(A,2)

 

نتیجه :

A =

1     2
3     4

B =

2
12

 

۱۳۹۲-۷-۱۰ ۱۰:۲۰:۵۱ +۰۳:۳۰مهر ۱۰ام, ۱۳۹۲|Categories: آموزش متلب|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی