معمول‌ترین نوع شبکه عصبی مصنوعی شبکه‌ای است که دارای ۳ لایه ورودی لایه پنهان در نهایتاً لایه خروجی می‌باشد که لایه ورودی به لایه پنهان به لایه خروجی . فعالیت واحد رودی تغزیه شدن اطلاعات خام (Data) را توسط شبکه نشان می‌دهد . فعالیت هر واحد پنهان توسط فعالیت واحد ورودی و وزن‌هایی که روی واحدهای ورودی و پنهان اعمال می‌شود، تعیین      می شود .

رفتار واحد خروجی به فعالیت های واحد خروجی و وزن هایی که روی واحدهای نهایی و خروجی اعمال می شود ، بستگی دارد.

این نوع ساده از شبکه خیلی جذاب است زیرا لایه پنهان خود را واقعاً پنهان کرده است و مثل لایه ورودی قابل مشاهده نیست . وقتی واحد پنهان فعال باشد وزن ها بین واحد ورودی و وا حد پنهان تعیین می‌شود و واحد پنهان با اصلاح این وزن‌ها می‌تواند آنچه را که باید نشان دهد را انتخاب کند سازمان دهی تک لایه ای (جایی که تمام واحدها به یکدیگرمتصل هستند ) دارای قدرت قابلیت بیشتری در محاسبه خطا نسبت به سازمان‌دهی چند لایه ای است .

در سازمان دهی چند لایه‌ای ، و احدها معمولاً توسط لایه ها شماره‌گذاری می شوند بجای اینکه از یک شماره گذاری سراسری استفاده شود.