قطعه بندی[1](جداسازی)

قطعه بندي مرحله اي بسيار مهم براي سيستم هاي « اُسي آر » مخصوصاً « اُسي آر » فارسي و عربي (كه حروف كلمات به صورت سرهم نوشته مي شوند) مي باشد. قطعه بندي به دو گونه تقسيم مي شود:

  1. قطعه بندي بيروني[2]: كه عبارت است از تفكيك قسمت هاي مختلف تصوير نظير متن، گرافيك و خطوط و نيز جدا كردن بخش هاي مختلف متن مانند پاراگراف ها، جملات يا كلمات؛

[1] Segmentation

[2] External Segmentation