3-1:) مقدمه

قبل از اينكه درباره قراردادهاي مختلف شبكه هاي كامپيوتري بحث كنيم مختصراً مدل پروژه 802راتعريف مي كنيم در اواخر دهه 1970 وقتيLANها ابتدا بصورت ابزار تجاري بالقوه اي شروع به ظهور نمودند ، انجمن IEEE استانداردهاي LAN معيني را اعلام كرد . براي انجام اينكار IEEE استانداردي بنام پروژه 802 را كه از سال (1980) شروع پروژه گرفته شده بئد ، بنا نهاد .

با آنكه انتشار استانداردهاي EEE 802 واقعاً پيش از استانداردهاي ISO بود هر دو استاندارد تقريباً همزمان توليد شدند و هر دو اطلاعات مشتركي دارند كه منجر به دو مدل سازگار گرديد . پروژه802 استانداردهاي شبكه اي براي اجزا فيزيكي شبكه يعني كارت رابط و كابل كشي كه در لايه هاي پيوند داده ها و فيزيكي مدل OSI به حساب آمده اند را تعريف نمود .

اين استانداردها با مشخصات802 چندين نوع مسئوليت ئارند كه عبارتند از :

  • كارت هاي آداپتور شبكه
  • اجزا شبكه گسترده (WAN)
  • اجزا مورد استفاده براي ايجاد شبكه هاي كابل كواكسيال و زوج مارپيچ

مشخصات 802 روشي كه كارت هاي آداپتور شبكه در رسانه هاي فيزيكي به داده ها دسترسي پيدا مي كنند را انتقال مي دهند تعريف مي كند . اين روش شامل اتصال نگهداري و قطع ارتباط دستگاههاي شبكه مي باشد .

رسته هايIEEE 802

استاندارد هاي LANكميته802 به 12 دسته تقسيم مي شوند كه با عدد 802 قبل از آن بصورت ذيل مشخص مي شوند .

802 .1 بين شبكه اي

802.2 كنترل منطقي پيوند (LLC)

802.3 دسترسي چند گانه با دريافتن حامل و تشخيصي برخورد (CSMA/CD)

802.4 نشانه گذرگاهي LAN

802.5 TOKEN RING

802.6شبكه هاي كلان شهري (MAN )

802.7گروه مشاور تكنيكي باند پهن

802.8 گروه مشاور تكنيكي فيبر نوري

802.9شبكه هاي يكپارچه صوتي / داده اي

802.10ايمني شبكه

802.11شبكه هاي بي سيم

802.12 تقاضاي حق تقدم دسترسي به100 BASE VG.ANY.LAN.LLAN قرار داد .                                                                                                                           

يك قرارداد شبكه مجموعه اي از روشها وضوابطي ارتباطي است كه شامل قوانيني در مورد چگونگي انجام قسمتي با تمامي فرايند ارتباطي مي شود .

3-2 قرار داد اترنت(ETERNET)

3-2-1 منشا اترنت :

در اواخر دهه 1960 دانشگاه هامايي يك شبكهWAN بنام ALOHA ايجاد كرد . همانگونه كه مي دانيد WAN گسترش تكنولوژي LAN در طول فضايي جغرافيايي وسيعي مي باشد . دانشگاه فضاي جغرافيايي وسيعي داشت و آنها مايل به اتصال به كامپيوتر هايي بودند كه در سراسر محوطه دانشگاه پخش شده بودند . يكي از خصوصيات كليدي شبكه اي كه طراحي كردند استفاده از (CSMA/D)بعنوان روش دسترسي بود اين شبكه قديمي پايه اترنت امروزي شد در سال 1972 DAVID BOGGS , ROBERTCOLFE يك طرح پيام رساني و كابل كشي در مركز تحقيقات شركت زيراكس ابداع نمودند و در سال 1975 اولين محصول اترنت بدست آمد . نسخه اوليه اترنت بصورت سيستمي با سرعتMBPS 94/2 براي اتصال 100 كامپيوتر در كابل 1 كيلو متري طراحي گرديد . اترنت زيراكس آنچنان موقيت آميز بود كه زيراكس شركت اينتل و شركت ديجيتال استانداردي براي اترنت MBPS10 ترسيم كردند . امروزه اين شرح مشخصه روش اتصال كامپيوترها وسيستم هاي داده اي را انجام مي دهد . اين طرح اساس مشخصه IEEE 802.3مي باشد .

3-2-2خصوصيات اترنت

اترنت اينك متداولترين قرارداد شبكه مي باشد . اين معماري باند پايه از توپولوژي گذر گاهي (خطي ) معمولاً با سرعت انتقال MBPS 10 استقاده مي كند و با تكيه بر (CSMA/NMD) ترافيك در كابل اصلي را تنظيم مي كند .

رسانه هاي اترنت غير فعال مي باشند كه به اين معناست كه برق را از كامپيوتر مي گيرند ودر نتيجه از كار نخواهند افتاد مگر آنكه رسانه ها بطور فيزيكي قطع گردند يا ب طرز نامناسبي خاتمه يابند .

ليست زير خصوصيات اترنت را بطور خلاصه شرح مي دهند .

توپولوژي رايج گذرگاه خطي
ساير توپولوژي‌ها

نوع معماري

روش دسترسي

مشخصه‌ها

سرعت انتقال

انواع كابلها

ستاره‌اي خطي (گذرگاهي)

باند پايه

CSMA/CD

IEEE 802.3

10MBPS يا 100MBPS

اترنت ضخيم اترنت نازك،UTP

 

3-2-3 فرم بندي قاب اترنت

اترنت داده ها را با فرم بنديهايي كه متفاوت از بسته هاي مصرفي ساير شبكه ها مي باشند به بسته هايي بنام قاب ها تقسيم مي نمايد . قاب بسته اطلاعات منتقل شده بصورت يك واحد تكي مي باشد طول قاب اترنت مي تواند بين 64 و18 15 بايت باشد ولي خود قاب اترنت از حداقل 18 بايت استفاده مي كند بنابراين طول داده ها در قاب اترنت مي تواند بين 46 و 1500 بايت باشد . هر قاب شامل اطلاعات كنترلي مي باشد واز سازمان پايه اي يكساني پيروي مي كند مثلاً قاب اترنت كه براي TCP/IPاستفاده شده و انتقال را در طول شبكه فراهم مي آورد ، شامل قسمتهاي ليست شده در جدول زير مي باشد .

ميدان قاب                 شرح

عنوان                       شروع قاب را مشحص مي كند

منبع ومقصد               آداپتورهاي منبع مقصد .

نوع                           براي شناسايي پروتكل لايه شبكه (IPيا TPX ) بكار مي‌رود .

بررسي افزونگي           ميدان بررسي خطا براي تعيين اينكه آيا قاب بدون خرابي رسيده است يا نه.

 

 

 

 

 

 

(شكل 9نمونه قاب اترنت)

شبكه هاي اترنت شامل انواع متنوعي از توپولوژي ها و كابل كشي ها مي باشند .

استاندارد هاي MBPS IEEE10

اين قسمت چهار توپولوژي اترنت MBPS 10 زير را شرح مي دهد .

1.) 10 BASE T

2.) 10 BASE 2

3.) 10 BASE 5

4.) 10 BASE FL

10 BASE T

در سال 1990 كميته IEEE مشخصه802.3 را براي اترنت بر روي سيم بندي زوج مارپيچ منتشركرد .

10 BASE T شبكه اترنتي مي باشد كه معمولاً از كابل زوج مارپيچ بدون حفاظ (UTP) براي اتصال كامپيوترها استفاده مي كند . در حاليكه 10 BASEQ T معمولاً ازUPT استفاده مي كند زوج مارپيچ حفاظ دار (STP) نيز بدون تغيير در هيچ يك از پارامترهاي 10 BASE T كار مي كند . اكثر شبكه هاي از اين نوع با الگوي ستاره اي پيكر بندي مي شوند ولي بطور داخلي از سيستم پيام رساني گذرگاهي شبيه ساير پيكربنديهاي اترنت استفاده مي نمايند .معمولاً هاب شبكه 10BASE T بصورت تقويت كننده چند در گاهي به كار مي رود و اغلب در اطاق سيم كشي ساختمان قرار ميگيرد . هر كامپيوتر در نقطه انهايي كابل متصل به هاب قرار مي گيرد و داراي دو زوج سيم مي باشد يك زوج براي دريافت داده ها و زوج ديگر براي انتقال داده ها بكار مي روند .

حداكثرطول كابل 10base t,100 متراست تقويت كننده ها مي توا نند براي گسترش اين طول حداكثر استفاده شوند وحداقل طول كابل بين كامپيوتر 5/2 متر است شبكه محلي base t 10 به1034 كامپيوترميدهد.

شكل پايين نشان ميدهد چگونه راه حلbase t 10 مزاياي توپولوژي ستاره اي را ارائه ميدهد

كابل utp انتقا ل داده هاي mbps 10 رانشان ميدهد تغييرات و حركات با حركت سيم وصله زن قسمت واقع در تابلو هاي وصله زن ساده ميباشد تغيير در تابلو هاي وصله زن بر روي ساير دستگاههاي شبكه تاثيريندارد كه اين بر خلاف شبكه گذرگاهي اتر نت متداول ميباشد

تابلو هاي وصله زن بايد براي سر عتهاي بالا تراز mbps 10 آزمايش شوند جديد ترين هابها مي توانند اتصلات را هم براي كابل اترنت نازك و هم ضخيم فراهم كنند از اين حالت تبديل كابل اترنت ضخيم به كابل base t 10 به درگاه aui هر كارت آداپتور شبكه نيز ساده است.

خلاصه 10 base t

رسته ملاحضات
كابل دسته 3و4 يا5 از UPT
بستها 45-RJ در انتهاي كابل
فرستنده و گيرنده هر كامپيوتر به يكي نياز دارد
فاصله فرستنده گيرنده تا هاب حداكثر 100متر
ستونهاي فقرات (كابلهاي اصلي )براي هاب كواكسيال يا فيبر نوري براي اتصال LANبزرگتر
كل كامپيوتر ها در هر LANبدون اجزا. اتصال 1024 در مشخصه

اما استفاده از بستهاي بشكه اي بايد حداقل باشد زيرا هر بست در كابل از كيفيت سيگنال مي كاهد.

شبكه اترنت نازك يك روش اقتصادي براي پشتيباني از يك گروه كاري يا سازمان كوچك مي باشد.

 

 

كابل مورد استفاده براي اين نوع شبكه:

الف) نسبتا” ارزان است.

ب) نصب آن ساده است.

ج)پيكربندي آن ساده است.

يك شبكه اترنت نازك تكي شبيه هر مشخصه ieee 802.3 مي تواند حداكثر از 30 گره در هر قطعه كابل پشتيباني كند .

قانون 3-4-5:

شبكه اترنت نازك تا پنج قطعه كابل كه توسط چهار تقويت كننده متصل شده اند را متصل مي كند ولي فقط سه قطعه مي تواند ايستگاه هاي متصل به خود داشته باشد بنا براين دو قعطعه نا متصل ميبا شد واغلب پيوند هاي

بين تقو يت كننده ناميده مي شوند اين بنام قانون 3-4-5- معروف است

درشكل 10 پنج قطعه چهار تقويت كننده قطعه كابل هاي اصلي1و2و5 پر ميباشد0(يعني داراي كامپيوترهاي متصل به خود باشد ) قطعه كابل 3,4 فقط براي افزايش كل طول شبكه بكار ميرود وامكان ميدهندكامپيوتر هاي روي قطعه كابل هاي 1و5 در يك شكبه قرار مي گيرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چون مرزهاي اترنت عادي براي سازمانهاي تجاري بزرگ خيلي محدود مي باشد تقويت كننده ها
مي توانند براي اتصال قطعه كابل ها و گسترش شبكه تا جمعا”به طول 925 متر استفاده گردند.

 

 

 

خلا صه 10 base 2

 

رسته ملاحضات
حداكثر طول قطعه كابل 185 متر
اتصال به كارت آداپتور شبكه بست bnc T
قطعه كابل هاي اصلي وتقويت كننده ها پنج قطعه كابل اصلي مي توانند با استفاده از چهار تقويت كننده متصل كردند
كامپيوتر ها در هر قطعه كابل 30كامپيو تر در هر قطعه مشخصه
قطعه كابل هايي كه مي توانند كامپيوتر داشته باشند سه تا پنج قطعه مي توانند مملو از كامپيوترهاي متصل باشند
حداكثر طول كل شبكه 925 متر (3035فوت)
حداكثرتعداد كامپيوتر هاي هر شبكه بدون اجزا اتصال 1024در مشخصه

10 base 5 :

مشخصه I eee براي اين توپو لوژي 10 m ps باند پايه وقطعه كابل هاي 500 متري (5تا 100متري) ميباشد اين اتر نت استاندارد نيز خوانده مي شود.

اين توپو لوژي از كواكسيال ضخيم يا اتر نت ضخيم استفاده مي كند اترنت ضخيم معمولا” از توپولوژي گذرگاه بهره مي گيرد مي تواند تا 100 گره را در هر قطعه كابل ستون فقرات (كابل اصلي) پشتيباني نمايد ستون يا قطعه كابل اصلي است كه از آن كابل هاي فرستنده گيرنده به ايستگاه ها و تقويت كننده ها استفاده مي شود قطعه كابل اترنت ضخيم مي تواند به طول 500 متر براي شبكه با طول كل 2500 متر باشد فواصل و تحمل پذيري (تلرانس هاي ) ضخيم بيش از اتر نت نازك است .

اجزائ كابل كشي اترنت ضخيم عبارتنداز:

1-فرستنده گيرنده

فرستنده گيرنده ها ارتباطات بين كامپيوتر و كابل lan اصلي را فرا هم مي كنند ودر متصل كننده بدون مانع عبور اطلا عا ت متصل به كابل قرار مي گيرند .

2-كابل هاي فرستنده گيرنده:

كابل فرستنده گيرنده آن را به كارت آداپتور شبكه متصل مي كند .

3-بستau I يا dix :

اين بست روي كابل فرستنده گيرنده است.

4- بستهاي n رشته اي : شامل بستهاي بشكه اي nرشته اي و قطعات پاياني nرشته اي هستند .

اجزا اترنت ضخيم با همان روشي كار مي كنند كه اجزا اترنت نازك كار مي نمايند .

شكل 11 كابل اترنت ضخيم را با فرستنده گيرنده متصل و كابل فرستنده گيرنده نشان مي دهد . اين شكل همچنين بست dIXياAUIرا برروي كابل فرستنده گيرنده نمايش مي دهد .

 

 

 

 

 

 

قانون 3-4-5 در اترنت ضخيم :

يك شبكه اترنت ضخيم مي تواند حداكثر پنج قطعه ستون فقرات (كابل اصلي) اتصال يافته و استفاده از تقويت كننده ها (بر اساس مشخصه IEEE802.3 ) داشته باشد كه از بين آنها 3 تا مي توانند كامپيوتر ها را جاي دهند طول كابل هاي فرستنده گيرنده براي اندازه گيري فاصله پشتيباني شده در كابل اترنت ضخيم استفاده نمي شود ، قطعه طول انتها به خود قطعه كابل اترنت ضخيم بكار
مي رود. (شكل12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طول حداقل قطعه كابل اترنت ضخيم بين بستها 5/2 متر است . اين اندازه گيري باستثناي كابلهاي فرستنده گيرنده مي باشد .

خلاصه 10 BASE 5

رسته ملاحظات
حداكثر طول قطعه كابل 500متر (1640 فوت)
فرستنده گيرنده به قطعه كابل متصل شده اند
حداكثر فاصله كامپيوتر تا فرستنده گيرنده 50متر (164 فوت)
تقويت كننده ها و نقطه كابل هاي اصلي 2.5 متر (8 فوت)
قطعه كابل هايي كه مي توانند كامپيوتر داشته باشند پنج قطعه مي تواند با استفاده از 4 تقويت كننده متصل شوند
حداكثر كل طول قطعه كابل هاي متصل شده سه تا از 5 قطعه مي تواند مملو از كامپيوتر هاي متصل باشند
حداكثر تعداد كامپيوتر ها در هر قطعه كابل 2500 متر (8200 فوت)100 در مشخصه