فیلم آموزش متلب

/فیلم آموزش متلب
فیلم آموزش متلب۱۳۹۳-۵-۷ ۱۱:۳۴:۵۸ +۰۴:۳۰

فیلم اول معرفی متلب
مدت زمان: 2 دقیقه

فیلم دوم: آموزش مقدماتی
مدت زمان :11 دقیقه

فیلم سوم: آموزش متلب
مدت زمان :17 دقیقه

فیلم چهارم: آموزش متلب2
مدت زمان :10 دقیقه

فیلم پنجم: آموزش متلب3
مدت زمان :6 دقیقه

فیلم ششم: آموزش متلب4
مدت زمان :15 دقیقه

فیلم 7: آموزش متلب5
مدت زمان :15 دقیقه

فیلم 8: آموزش متلب6
مدت زمان :15 دقیقه

فیلم 9: آموزش متلب7
مدت زمان :15 دقیقه

فیلم 10: آموزش متلب8
مدت زمان :15 دقیقه

فیلم 11: آموزش متلب9
مدت زمان :15 دقیقه

فیلم 12: آموزش متلب10
مدت زمان :15 دقیقه

فیلم 13: آموزش متلب11
مدت زمان :15 دقیقه

در صورتی که به فیلم های بیشتری احتیاج دارید در قسمت نظرات عنوان کنید با تشکر

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی