فیلم آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی

//فیلم آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی

فیلم آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی

برای دانلود فیلم های آموزشی در متلب و شبیه سازی های آموزشی جدید

از لینک زیر برای دانلود استفاده فرمایید

دانلود فیلم آموزشی

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی