• شخصی­سازی سرویس­های ارائه شده توسط یک وب­سایت نقش مهمی در کاهش گرانبار شدن اطلاعات ایفا می­کند و وب­سایت را به یک محیط کاربرپسندتر برای افراد تبدیل می­کند.
  • با فراهم کردن اطلاعات دلخواه کاربر به روش مناسب و در زمان مناسب باعث بهبود گردش کاربر در وب­سایت می­شود.
  • در تجارت الکترونیکی مکانیسمی برای درک بهتر نیازهای مشتری، شناسایی تمایلات آینده­ی او و در نهایت افزایش پابرجایی مشتری به سرویس ارائه شده فراهم می­کند.