دوره شماره ۱: « پیشرانه های جامد موشکی »

دوره شماره ۲: « مبانی طراحی سرجنگی های خرج گود »

دوره شماره ۳: « بسته بندی کالاهای مهماتی و حمل و نقل آنها »

دوره شماره ۴: « شکل دهی انفجاری »

دوره شماره ۵: « زره های واکنشی پیشرفته نسل دوم »

دوره شماره ۶: « تعدیل سرعت سوزش سوختهای دو پایه »

دوره شماره ۷: « بررسی و مطالعه روشهای پیرشدگی مواد ناریه و مهمات و ارائه روش مناسب و بهینه جهت تعیین طول عمر مواد ناریه و مهمات »

دوره شماره ۸: « شبیه سازی عملکرد انواع سرجنگی با نرم افزار LS-DYNA »

دوره شماره ۹: « شناخت مواد و ترکیبات انفجاری و روشهای شارژ آنها »

دوره شماره ۱۰: « مروری بر روشهای آنالیز مواد پرانرژی »

دوره شماره ۱۱: « طراحی و ساخت سرجنگی ترکشی و استخراج پارامترهای اندازه گیری به روش تست میدان»

دوره شماره ۱۲: « آشنایی با معادلات رفتاری مواد غیرفعال در بارگذاریهای نرخ بالا »

دوره شماره ۱۳: « پیشرانه های ژل و سیستم های پیشرانش آنها »

دوره شماره ۱۴: « محاسبات بالستیک داخلی به روش کاربردی هایدن رایش و لدوک »

دوره شماره ۱۵: « ایمنی فناوری نانو و مواد نانوسایز »

 

فهرست دوره های آموزشی- تخصصی

دوره شماره ۱۶: « طراحی زنجیره آتش »

دوره شماره ۱۷: « پیشرانه های مایع موشکی »

دوره شماره ۱۸: « تحلیل تنش سوختهای جامد با استفاده از نرم افزار ANSYS »

دوره شماره ۱۹: « اصول، مبانی و کاربردهای مواد پرانرژی »

دوره شماره ۲۰: « دوره آموزشی اصول و کاربردهای پیروتکنیک ها »

دوره شماره ۲۱: « روش های اندازه گیری و محاسبه پارامترهای انفجاری مواد منفجره در آزمون های انفجار در محیط هوا (Air Blast) »

دوره شماره ۲۲: « آشنایی با ایمنی مواد و تجهیزات پرانرژی »

دوره شماره ۲۳: « کاربردهای نانو تکنولوژی در صنایع »

دوره شماره ۲۴: « تکنیک های مورد استفاده جهت تولید نانو ذرات مواد پرانرژی »

دوره شماره ۲۵: « انتخاب فرمولاسیون سوخت مناسب برای مهمات هوا- سوخت (FAE) »

دوره شماره ۲۶: « بکارگیری طراحی آماری در صنایع نظامی برای کاهش هزینه های تستها و آزمایشات مورد استفاده در خطوط تولیدی و آزمایشگاههای تحقیقاتی برای بهینه سازی پارامترهای تجربی »

دوره شماره ۲۷: « استتار و اختفا با استفاده از سیستم های دودزای پیروتکنیکی »

دوره شماره ۲۸: « بسته بندی و حمل و انبارداری مواد منفجره و مهمات »

دوره شماره ۲۹: « ماشین کاری مواد منفجره »

دوره شماره ۳۰: « بررسی مبانی طراحی بالستیک داخلی خمپاره ها و شاخص مؤثر در افزایش برد خمپاره »

 

فهرست دوره های آموزشی- تخصصی

دوره شماره ۳۱: « آشنایی با شیمی پلی یورتان و کاربرد آن در تهیه مواد منفجره پلاستیکی و پیشرانه ها »

دوره شماره ۳۲: « بررسی انواع روشهای نیتراسیون در سنتز مواد پرانرژی »

دوره شماره ۳۳: « ترکیبات و سیستم های پیروتکنیکی دودزای استتاری مورد استفاده در حوزه های حرارتی، IR (لیزر)، مرئی »

دوره شماره ۳۴: « آموزش دوره مطلب Matlab جهت پیشگوئی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد پرانرژی »

دوره شماره ۳۵: « آنتی اکسیدانهای پیشرانه های جامد کامپوزیت »

دوره شماره ۳۶: « پایدراکننده های پیشرانه جامد دو پایه »

دوره شماره ۳۷: « آشنایی با تست شرایط محیطی مهمات »

دوره شماره ۳۸: « شناسایی مخاطرات و آنالیز کیفی ریسک در صنایع فرآیندی دفاعی »

دوره شماره ۳۹: « مدیریت دانش در صنایع »

دوره شماره ۴۰: « محاسبه پارامترهای انفجاری مواد منفجره با استفاده از هیدروکدهای TDL و SIN »

دوره شماره ۴۱: « روشهای جستجو در اینترنت در زمینه های نظامی و دفاعی مرتبط با مواد پرانرژی »

دوره شماره ۴۲: « گرمایشی احتراق پیشرانه ها و مواد منفجره »

دوره شماره ۴۳: « تشریح مبانی و کاربرد پرتو ایکس در آنالیز شیمی، شناسایی و کنترل کیفیت مواد (پرانرژی، معدنی، آلیاژی و …) »

دوره شماره ۴۴: « روشهای سنتز، آنالیز و فرآیندهای تولید پیشرانه های مایع »

دوره شماره ۴۵: « پیشرانه های موشکی، روند توسعه آنها و ارائه اولین بانک اطلاعاتی پیشرانه های موشکی تهیه شده در کشور »

فهرست دوره های آموزشی- تخصصی

دوره شماره ۴۸: « طراحی و ساخت خرج گود با کاربرد نظامی و غیرنظامی »

دوره شماره ۴۹: « ایمنی کار با مواد ناریه »

دوره شماره ۵۰: « محاسبه کارآیی مواد منفجره و پیشرانه ها با استفاده از کدهای BKW و ISPBKW »

دوره شماره ۵۱: « ارزیابی حساسیت و قدرت عملکرد مواد منفجره »

دوره شماره ۵۲: « جداسازی، شناسایی و آنالیز و مواد منفجره متعارف بوسیله تکنیک کروماتوگرافی »

دوره شماره ۵۳: « طراحی و ساخت سرجنگی ترکشی با روش استاندارد »

دوره شماره ۵۴: « تحلیل سازه های تحت بارگذاری بالستیکی و انفجار و معرفی نرم افزار Abaqus و Lsdyna»

دوره شماره ۵۵: « اندازه گیری پارامترهای انفجار بوسیله سنسورهای پیزوالکتریکی و روشهای مکانیکی »

دوره شماره ۵۶: « روشهای اندازه گیری پارامترهای انفجار »

دوره شماره ۵۷: « Bonding Agent ها عوامل پیوند دهنده در سوخت جامد »

دوره شماره ۵۸: « حل تعادلی واکنش های شیمیایی پیچیده »

دوره شماره ۵۹: « آموزش نرم افزار CHEMDRAW »

دوره شماره ۶۰: « روشهای سنتز، آنالیز و فرایندهای تولید پیشرانه مایع »

دوره شماره ۴۶: « شیمی پلیمر پیشرانه ها »

دوره شماره ۴۷: « آموزش نرم افزار CHEMDRAW »

 

فهرست دوره های آموزشی- تخصصی

دوره شماره ۶۳: « اصول و مبانی پدافند غیرعامل »

دوره شماره ۶۴: « مبانی استتار، اختفاء و فریب (CCD) »

دوره شماره ۶۵: « مدیریت بحران »

دوره شماره ۶۶: « استحکامات و سازه های امن »

دوره شماره ۶۷: « آمایش و مکانیابی »

دوره شماره ۶۸: « تسلیحات غیرکشنده »

دوره شماره ۶۹: « حفاظت از شریانهای حیاتی در برابر تهدیدات »

دوره شماره ۷۰: « ارزیابی ریسک در شریانهای حیاتی »

دوره شماره ۷۱: « روشهای تولید و تست سوختهای جامد مرکب »

دوره شماره ۷۲: « محاسبه خواص شیمیایی مواد پرانرژی با نرم افزارهای شیمی محاسباتی abinitio »

دوره شماره ۷۳: « اصول و روشهای آتشباری کنترل شده در معادن و چگونگی بکارگیری مواد منفجره »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱

 

عنوان دوره آموزشی: پیشرانه های جامد موشکی

هدف برگزاری: تجزیه و تحلیل سیستم های پیشرانش موشکی خصوصاً سیستم های جامد، فورمولاسیون پیشرانه های جامد و نقش هر یک از اجزاء در فورمولاسیون و بررسی پارامترهای اساسی در ارزیابی عملیاتی پیشرانه های جامد

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان شیمی، مهندسی شیمی، مکانیک، مواد و پیشرانه

فهرست مطالب:

۱- تاریخچه پیشرانه های جامد ۲- انواع سیستم های پیشرانش موشکی و مقایسه مزایا و معایب آنها           ۳- پارامترهای اساسی در ارزیابی سیستم های پیشرانش موشکی (تراست، ایمپالس، سرعت مؤثر گازهای خروجی، سرعت مشخصه گازهای خروجی و …) ۴- روابط ترمودینامیکی در سیستم های پیشرانش موشکی ۵- اصول اساسی در راکت های با پیشرانه جامد (سرعت سوزش پیشرانه های جامد و عوامل مؤثر بر آن، گرین پیشرانه و شکل های مختلف گرین، اثر شکل های مختلف گرین بر عملکرد موتور راکت، نیازمندیهایی که برای گرین پیشرانه باید تأمین گردد و …) ۶- پیشرانه های دو پایه: مزایای پیشرانه های دو پایه، ترکیب پیشرانه های دو پایه، افزودنیهای پیشرانه های دو پایه به منظور سهولت ساخت، افزودنیهای پایدارکننده، افزودنیهای بالستیکی، افزودنیهای عملیاتی، ارزیابی پیشرانه های دو پایه در مقایسه با پیشرانه های کامپوزیت، مسیر توسعه پیشرانه های دو پایه، پیشرانه های دو پایه پیشرفته CMDB، XLDB 7- پیشرانه های کامپوزیت: مزایای پیشرانه های کامپوزیت، اجزاء تشکیل دهنده پیشرانه های کامپوزیت، بایندر و عوامل تشکیل دهنده آن، مواد CROSSLINK کننده، نرم کننده ها، افزودنیها، اکسید کننده ها و سوخت ها در پیشرانه های کامپوزیت، مسیر توسعه پیشرانه های کامپوزیت، پیشرانه های جدید کامپوزیت ۸- پیشرانه های هیبریدی: معرفی پیشرانه های هیبریدی، مزایا و معایب پیشرانه های هیبریدی، معرفی راکت هیبریدی، معرفی برخی از سیستم های پیشرانش هیبریدی، تریبریدها، آینده سیستم های پیشرانش هیبریدی

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲

 

عنوان دوره آموزشی: مبانی طراحی سرجنگی های خرج گود

هدف برگزاری: آشنایی با اصول عملکرد سرجنگی های خرج گود و مبانی طراحی و ساخت آنها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصین مرتبط با تجهیزات انفجاری

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • اصول عملکرد سرجنگی های خرج گود
 • شکل دهنده موج
 • طراحی سرجنگی
 • بهینه سازی پوسته سرجنگی
 • خرج انفجاری سرجنگی
 • منابع و مراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳

 

عنوان دوره آموزشی: بسته بندی کالاهای مهماتی و حمل و نقل آنها

هدف برگزاری: آشنایی با انواع حمل و نقل، مقررات بسته بندی و علائم کدگذاری کالاهای نظامی

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کلیه علاقمندان

فهرست مطالب:

 • حمل و نقل کالا (انواع حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، مقررات بین المللی هوایی، مراحل ارسال محموله)
 • طبقه بندی کالاهای خطرناک (نام گذاری کالاهای خطرناک، انواع کالاههای خطرناک، طبقه بندی مواد منفجره، انبارداری)
 • بسته بندی (انواع بسته بندی، دستورالعمل بسته بندی، تستهای بسته بندی، مقررات بسته بندی)
 • برچسب ها و چاپ های روی بسته (انواع برچسب ها، چگونگی تهیه برچسب، محل چاپ علایم و الصاق برچسب ها)
 • مقررات بازرگانی (چگونگی پرکردن اظهارنامه کالای خطرناک، بارنامه، نام گذاری مناسب جهت حمل، مقررات ارسال بسته ها، چک لیست کالاهای خطرناک)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴

 

عنوان دوره آموزشی: شکل دهی انفجاری

هدف برگزاری: آشنایی با نحوه عملکرد ماده منفجره بر روی ورقها، بر طرف کردن عیوب ناشی از انفجار بر روی ماده و کاهش آسیب به ماده

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصین فلزات و کارشناسان مکانیک و متالورژی

فهرست مطالب:

 • تعریف شکل دهی و پارامترهای مؤثر در آن
 • تعریف انفجار و پارامترهای آن
 • بررسی انواع شکل دهی ها با قالب و بدون قالب
 • نحوه جایگذاری ماده منفجره برای شکل دهی
 • ارتباط بین جرم و فاصله ماده منفجره تا هدف یا قالب
 • ارتباط بین فشار انفجار و جرم و فاصله ماده منفجره
 • محاسن و معایب شکل دهی انفجاری
 • استفاده از شکل دهی انفجاری در متالورژی پودر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵

 

عنوان دوره آموزشی: زره های واکنشی پیشرفته نسل دوم

هدف برگزاری: مقابله با موشکهای خرج گود، آشنایی با طراحی زره فوق برای متخصصان ضدزره در جهت مقاوم سازی در برابر موشکها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارکنان و کارشناسان مواد پرانرژی

فهرست مطالب:

 • بررسی تعامل ماده منفجره و صفحه پرنده
 • تعیین ضخامت بحرانی ماده منفجره
 • بررسی تیپ (نوع) ماده منفجره
 • تعامل جت و صفحه پرنده
 • تعامل جت عمود با صفحه پرنده، جت مایل با صفحه پرنده
 • تعیین میزان برش صفحه برای جت های متصل و منفصل
 • تعامل جت با هدف
 • تعیین نفوذ باقیمانده جت روی هدفهای کامپوزیت (PHE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۶

 

عنوان دوره آموزشی: تعدیل سرعت سوزش سوختهای دو پایه

هدف برگزاری: بررسی سرعت سوزش و تأثیر آن بر عملکرد موتور و ترکیبات تعدیل کننده

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصان پیشرانه و کارشناسان شیمی

فهرست مطالب:

 • پیش درآمد بر تعدیل سرعت سوزش

(سرعت سوزش و عوامل مؤثر بر آن، تشریحی بر منطقه احتراق، تعدیل سرعت سوزش و اهمیت آن، حساسیت و روابط آن، معیار پایداری احتراق)

 • بررسی تفصیلی مواد تعدیل کننده سرعت سوزش

(معرفی کاتالیست های سرعت سوزش سوخت دوپایه، تاریخچه استفاده از ترکیبات تعدیل کننده سرعت سوزش در سوخت دو پایه، خلاصه تحقیقات انجام شده، نکاتی در مورد ترکیبات مرکب، نکاتی در مورد ترکیبات مس)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۷

 

عنوان دوره آموزشی: بررسی و مطالعه روشهای پیرشدگی مواد ناریه و مهمات و ارائه روش مناسب و بهینه جهت تعیین طول عمر مواد ناریه و مهمات

هدف برگزاری: معرفی و بحث پیرامون موضوع پیرشدگی مواد ناریه (کلیه دسته بندی های مواد ناریه) و همچنین بحث پیرشدگی انواع مهمات و عوامل مؤثر بر پیرشدگی مواد ناریه و مهمات و ارائه روشهای تعیین طول عمر مواد ناریه و مهمات بصورت سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: محققین و کارشناسان مواد ناریه و مهمات و کارشناسان شیمی و مهندسی شیمی

فهرست مطالب:

 • مقدمه و تعاریف
 • مروری بر مبانی علمی و تئوری پیرشدگی مواد
 • ارائه پارامترهای مؤثر بر پیرشدگی مواد ناریه و مهمات
 • ارزیابی طول عمر موا ناریه و مهمات
 • مروری بر روش های تعیین طول عمر همراه با مزایا و معایب آنها
 • ارائه یک روش بهینه جهت تعیین طول عمر مواد ناریه و مهمات
 • معرفی نرم افزارهای مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۸

 

عنوان دوره آموزشی: شبیه سازی عملکرد انواع سرجنگی با نرم افزار LS-DYNA

هدف برگزاری: آشنایی با اصول عملکرد شبیه سازی انواع سرجنگی و توان بهره گیری از نرم افزار فوق

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: محققین صنایع مرتبط با انفجار و مواد منفجره و سرجنگی

فهرست مطالب:

 • شبیه سازی نفوذ میله بلند در زره فولادی و سرامیکی
 • شبیه سازی سرجنگی ترکشی با ترکشهای پیش ساخته
 • شبیه سازی شکل گیری و نفوذ جت حاصل از خرج گود
 • شبیه سازی شکل گیری پرتابه EFP
 • شبیه سازی سرجنگی BIAST و اثر تخریبی آن بر سازه های بتنی و فولادی
 • شبیه سازی انفجار زیر آب
 • شبیه سازی عملکرد زره واکنشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۹

 

عنوان دوره آموزشی: شناخت مواد و ترکیبات انفجاری و روشهای شارژ آنها

هدف برگزاری: آشنایی با اصول عملکرد مواد و ترکیبات انفجاری و شارژ آنها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: محققین صنایع مرتبط با انفجار و مواد منفجره و ترکیبات انفجاری

فهرست مطالب:

 • مروری بر تقسیم بندی مواد منفجره و ترکیبات انفجاری
 • خواص فیزیکی و شیمیایی مواد و ترکیبات انفجاری
 • روشهای شارژ مواد و ترکیبات انفجاری
 • انواع سرجنگی و روشهای شارژ آنها
 • تکنیک های ریخته گری مواد منفجره و ترکیبات انفجاری
 • تکنیک های پرس ترکیبات انفجاری
 • رعایت مسائل ایمنی در شارژ مواد منفجره
 • روشهای کنترل کیفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱۰

 

عنوان دوره آموزشی: مروری بر روشهای آنالیز مواد پرانرژی

هدف برگزاری: آشنایی با اصول عملکرد روشهای آنالیز مواد پرانرژی

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • تقسیم بندی مواد پرانرژی
 • مروری بر خواص مهم مواد پرانرژی
 • آشنایی با روشهای آنالیز دستگاهی- کلاسیک
 • کاربرد روشهای آنالیزی دستگاهی و کلاسیک در آنالیز مواد منفجره
 • مثال هایی از کارهای پژوهشی انجام یافته در این زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱۱

 

عنوان دوره آموزشی: طراحی و ساخت سرجنگی ترکشی و استخراج پارامترهای اندازه گیری به روش تست میدان

هدف برگزاری:

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • مقدمه ای در خصوص سرجنگی
 • طراحی بدنه سرجنگی
 • انتخاب مواد منفجره و شارژ آن
 • طراحی نوع و اندازه شکل ترکش
 • استخراج پارامترهای (سرعت ترکش، نوع ترکش، زاویه ترکش، زاویه پراکندگی و …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱۲

                                                                  

عنوان دوره آموزشی: آشنایی با معادلات رفتاری مواد غیرفعال در بارگذاریهای نرخ بالا

هدف برگزاری:

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: محققین صنایع مرتبط با مواد

فهرست مطالب:

الف) آشنایی با اصول پلاستیسیته و رفتار پلاستیک مواد

 • تانسور تنش، کرنش، تنش انحرافی، کرنش انحرافی و روابط آنها
 • آشنایی با فضای تنش سه بعدی، Plane- π، سطح تسلیم و توابع تسلیم مواد
 • آشنایی با رفتار مواد در محدوده پلاستیک

 

ب) آشنایی با معادلات رفتاری مناسب در بارگذاریهای نرخ بالا

 • روابط مناسب برای مواد نرم با کار سختی صعودی
 • روابط مناسب برای مواد نرم با کار سختی نزولی
 • روابط مناسب برای مواد ترد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱۳

 

عنوان دوره آموزشی: پیشرانه های ژل و سیستم های پیشرانش آنها

هدف برگزاری: معرفی پیشرانه های ژل، بیان خصوصیات و ویژگیهای آنها، روشهای ساخت و کنترل کیفیت آنها، نکاتی در طراحی و ساخت سیستم های پیشرانش ژل

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان و متخصصانی که در زمینه پیشرانه ها و یا سیستم های پیشرانش جامد، مایع، ژل و هیبرید فعالیت می کنند و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های پیشرانه و مواد پرانرژی

فهرست مطالب:

 • معرفی پیشرانه های ژل و مقایسه آنها با پیشرانه های متعارف جامد و مایع
 • معرفی مهمترین پیشرانه های ژلی با توجه به سمت و سوی تحقیقاتی دنیا
 • بیان روشهای ساخت پیشرانه های ژل حاوی ذرات میکرونی و نانویی
 • روشهای کنترل کیفیت پیشرانه های ژل
 • نکات مهمی که در طراحی و ساخت سیستم های پیشرانش ژل باید مورد توجه قرارگیرند
 • معرفی برخی سیستم های پیشرانش ژل
 • آینده و سمت و سوی توسعه پیشرانه های ژل و سیستم های پیشرانش آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱۴

 

عنوان دوره آموزشی: محاسبات بالستیک داخلی به روش کاربردی هایدن رایش و لدوک

هدف برگزاری: شناساندن اتفاقاتی که در زمان پرتاب برای اسلحه و مهمات می افتد و بررسی آنها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارکنان و متخصصان قسمت های مهماتی، تسلیحاتی و شیمیایی و دانشجویان و افسران زرهی و توپخانه

فهرست مطالب:

 • اشاره به علم بالستیک داخلی، بالستیک داخلی سیستم های بسته (پیرودینامیک و پیرواستاتیک)
 • بررسی ترمودینامیکی نحوه سوزش خرج و نحوه تشکیل فشار و سرعت با توجه به سوخت خرج گلوله در لوله، اشاره به تنش ها و کرنش ها
 • محاسبات کاربردی هایدن رایش با استفاده از جداول موجود جهت تعیین وضعیت گلوله در نقاط مختلف لوله محاسبات کاربردی لدوک با استفاده از فورمولهای موجود رایج در توپخانه و مقایسه با روش قبلی
 • بررسی طول عمر لوله ها و تمهیدات لازم جهت افزایش طول عمر لوله ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱۵

 

عنوان دوره آموزشی: ایمنی فناوری نانو و مواد نانوسایز

هدف برگزاری: آشنایی با فناوری نانو و خطرات احتمالی

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کلیه صنایع و مراکز تحقیقاتی مرتبط با فناوری نانو

فهرست مطالب:

 • معرفی فناوری نانو
 • خطرهای احتمالی برای محیط زیست
 • خطرهای احتمالی برای سلامت
 • ارزیابی و تبیین شرایط تماس
 • تماس با نانو ذرات در محل کار
 • اندازه گیری و عوامل مؤثر بر تماس با نانو مواد
 • بهترین اقدامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱۶

 

عنوان دوره آموزشی: طراحی زنجیره آتش

هدف برگزاری: شناساندن مواد و سیستم های آغازگر و خرجهای پرتاب و مواد منفجره اصلی و محاسبات کمی و کیفی آنها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارکنان و متخصصان صنایع دفاع و کارشناسان شیمی، مکانیک و هوافضا

فهرست مطالب:

 • تقسیم موا ناریه به مواد آغازگر، پیشرانه و منفجره شدید، پیروتکنیک و بررسی مختصر آنها و ذکر تفاوت ها
 • بررسی تئوری های احتراق و انفجار و تفاوت های آنها
 • بررسی زنجیره آتش احتراقی از چاشنی تا سوخت های اصلی
 • بررسی زنجیره آتش انفجاری از دتوناتور تا مواد انفجاری اصلی
 • ذکر مشخصات چند نمونه زنجیره آتش مطرح و بررسی کیفیت و کمیت مواد انفجاری و احتراقی در زنجیره آتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱۷

 

عنوان دوره آموزشی: پیشرانه های مایع موشکی

هدف برگزاری: بررسی سیستم های پیشرانش موشکی و اصول پیشرانش در موشکهای مایع سوز، معرفی پیشرانه های مایع تک جزئی و دو جزئی، بررسی مزایا و معایب پیشرانه های ژل

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان شیمی، مهندسی شیمی، مکانیک، مواد و پیشرانه

فهرست مطالب:

۱- تاریخچه سیستم های پیشرانش موشکی مایع ۲- انواع سیستم های پیشرانش و مقایسه مزایا و معایب آنها   ۳- اصول پیشرانش در راکت های با پیشرانه مایع: (تراست، ایمپالس، سرعت مؤثر، سرعت مشخصه، دمای احتراق، جرم مولکولی گازی خروجی، کسر جرمی پیشرانه، نسبت جرمی، طول مؤثر محفظه احتراق و …)   ۴- روابط ترمودینامیکی در سیستم های پیشرانش موشکی ۵- اصول عملکرد یک راکت با سیستم پیشرانش مایع، اصول عملکرد یک موتور سیستم مایع، اجزاء اصلی موتور و نقش هر یک از اجزاء در موتور ۶- پارامترهای اساسی در انتخاب پیشرانه های مایع (پارامترهای عمومی برای انتخاب پیشرانه های مناسب مایع، نیازمندیهای عملیاتی و اقتصادی، ضروریات ویژه ای که برای سیستم های موشکی مایع باید تأمین گردد و …) ۷- پیشرانه های تک جزئی مایع، مسیر توسعه، مهمترین پیشرانه های تک جزئی، کاربردهای پیشرانه های تک جزئی، پیشرانه های دو جزئی، مسیر توسعه پیشرانه های دو جزئی، مهمترین پیشرانه های دو جزئی، کاربرد پیشرانه های دو جزئی ۸- پیشرانه های ژل: معرفی پیشرانه های ژل، روشهای ساخت پیشرانه های ژل، مزایا و معایب پیشرانه های ژل، خواص و ویژگیهای برخی از پیشرانه های ژل، سمت و سوی توسعه پیشرانه های ژل         ۹- پیشرانه های هیبریدی: معرفی پیشرانه های هیبریدی، معرفی موتور راکت هیبریدی، معرفی برخی از سیستم های پیشرانش هیبریدی، تریبریدها، آینده سیستم های پیشرانش هیبریدی

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱۸

 

عنوان دوره آموزشی: تحلیل تنش سوختهای جامد با استفاده از نرم افزار ANSYS

هدف برگزاری: توان بهره گیری از نرم افزار فوق برای محاسبه رفتار سوختهای جامد

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصین سوخت، کارشناسان مهندسی شیمی، پلیمر و مکانیک

فهرست مطالب:

 • رفتار مواد و ویسکوالاستیک
 • مدل سازی مکانیکی
 • مدل ماکسول
 • مدل کلوین
 • مدل ترکیبی
 • دیاگرام های تنش- کرنش
 • ساختار انتگرالی رابطه تنش- کرنش
 • روش اجزاء محدود
 • معرفی نرم افزار ANSYS
 • چگونگی تعریف خواص مواد و ثابت ها در نرم افزار
 • چند مثال عملی

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۱۹

 

عنوان دوره آموزشی: اصول، مبانی و کاربردهای مواد پرانرژی

هدف برگزاری:

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصین در ارتباط با مواد پرانرژی

فهرست مطالب:

 • آشنایی با مواد پرانرژی و انواع دسته بندی در آنها
 • معرفی پدیده های اشتعال، احتراق، سوزش شدید و انفجار مواد پرانرژی
 • آشنایی با انواع مکانیزم های آغازش در مواد پرانرژی
 • ترمودینامیک و سینیتیک در مواد پرانرژی
 • معرفی زنجیره آتش در مواد پرانرژی
 • انواع کاربردهای مواد پرانرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲۰

 

عنوان دوره آموزشی: دوره آموزشی اصول و کاربردهای پیروتکنیک ها

هدف برگزاری:

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کلیه متخصصین در ارتباط با علم پیروتکنیک

فهرست مطالب:

 • مقدمه ای بر پیروتکنیک ها و معرفی انواع کاربردهای آنها
 • اجزاء سازنده سیستم های پیروتکنیکی
 • آغازگری و انتشار در پیروتکینک ها
 • معرفی و آشنایی با انواع سیستم های دودزا و ترکیبات علامت دهنده
 • معرفی و آشنایی با انواع سیستم های مولد رنگ و نور
 • معرفی و آشنایی با انواع سیستم های تأخیری و گرمازا
 • معرفی و آشنایی با انواع سیستم های انواع سیستم های مولد گاز
 • معرفی و آشنایی با انواع سیستم های سایر سیستم های پیروتکنیکی
 • روش های و تکنیک های ساخت پیروتکنیک ها
 • آنالیز و شناسایی ترکیبات پیروتکنیکی
 • ایمنی در آزمایشگاه و خط تولید پیروتکنیک
 • ساخت و تست عملی چندین سیستم پیروتکنیکی

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲۱

 

عنوان دوره آموزشی: روش های اندازه گیری و محاسبه پارامترهای انفجاری مواد منفجره در آزمون های انفجار در محیط هوا (Air Blast)

هدف برگزاری: آشنایی شرکت کنندگان با ابزار شبیه سازی جدید پدیده انفجار در محیط هوا و روشهای تست و اندازه گیری پارامترهای انفجاری مواد منفجره از طریق آزمون Air Blast

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان و متخصصان مواد پرانرژی و مسئولین کنترل کیفیت در صنایع

فهرست مطالب:

 • مقدمه ای بر انفجار و مواد منفجره
 • مبانی تئوریک انفجار
 • انفجار در محیط هوا و روشهای شبیه سازی
 • معرفی روشهای نرم افزاری و نرم افزارهای مرتبط
 • آزمون انفجار در محیط هوا
 • تجهیزات اندازه گیری و ثبت
 • شیوه آرایش میدان و انجام آزمون ها
 • تجزیه و تحلیل نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲۲

 

عنوان دوره آموزشی: آشنایی با ایمنی مواد و تجهیزات پرانرژی

هدف برگزاری:

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: ویژه کارشناسان و تکنسین های مرتبط با موضوع فوق

فهرست مطالب:

۱- دسته بندی مواد پرانرژی و واکنش های آنها

۱-۱- احتراق

۱-۲- سوزش شدید

۱-۳- انفجار و انواع آن

۲- مخاطرات و شرایط ایمنی در رابطه با مواد پرانرژی

۲-۱- اطلاعات مربوط به خصوصیات شیمیایی و فیزیکی مواد و برخی مخاطرات مربوط به آنها

۲-۲- اطلاعات مربوط به مخاطرات بیولوژیکی و بهداشتی مواد

۲-۳- اطلاعات مربوط به مخاطرات اشتعال و انفجار مواد

۲-۴- اطلاعات مربوط به واکنش پذیری مواد

۲-۵- اطلاعات مربوط به حد آستانه مجاز مواد

۲-۶- دسته بندی و رده بندی مواد پرانرژی و مهمات انفجاری، بر اساس قوانین بین المللی

۳- خصوصیات و اثرات بیولوژیک مواد و ترکیبات پرانرژی

۴- حلالهای شیمیایی و اثرات زیان آور آنها بر انسان

۵- آشنایی با چاشنی ها و اصول ایمنی کار با آنها

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲۳

 

عنوان دوره آموزشی: کاربردهای نانو تکنولوژی در صنایع

هدف برگزاری: آشنایی شرکت کنندگان با کاربردهای تکنولوژی نانو و نانو ذرات در صنایع نظامی

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: شاغلین و متخصصین صنایع دفاعی

فهرست مطالب:

 • مقدمه ای بر نانو تکنولوژی و نانو ذرات
 • آشنایی با کاربردهای نانو تکنولوژی در مهمات
 • کاربردهای نانوتکنولوژی در تجهیزات و ادوات نظامی
 • معرفی کاربردهای نانوتکنولوژی در فناوریهای زیستی
 • معرفی دستاوردهای نانوتکنولوژی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲۴

 

عنوان دوره آموزشی: تکنیک های مورد استفاده جهت تولید نانو ذرات مواد پرانرژی

هدف برگزاری: آشنایی شرکت کنندگان با روشها و تکنیک های بکار گرفته شده در دنیا جهت تولید نانو ذرات مواد پرانرژی و قابلیتهای این روشها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: شاغلین در صنایع شیمیایی و تولیدی مواد پرانرژی

فهرست مطالب:

 • اهمیت تهیه نانو ذرات مواد پرانرژی
 • روشهای فیزیکی تهیه نانو ذرات پرانرژی
 • روشهای شیمیایی تهیه نانو ذرات پرانرژی
 • تکنیک های تولید نانو ذرات با استفاده از سیال فوق بحرانی
 • معرفی دستاوردهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲۵

 

عنوان دوره آموزشی: انتخاب فرمولاسیون سوخت مناسب برای مهمات هوا- سوخت (FAE)

هدف برگزاری: آشنایی شرکت کنندگان با مهمات هوا- سوخت و آشنایی با انواع سوختهای مورد استفاده در این مهمات و معرفی قابلیتهای انواع سوخت ها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: شاغلین در صنایع تولید مهمات

فهرست مطالب:

 • تاریخچه مهمات هوا- سوخت
 • انواع سیستم های هوا- سوخت
 • مهمات هوا- سوخت با سوخت مایع
 • مهمات هوا- سوخت با سوخت جامد
 • مهمات هوا- سوخت با سوخت هیبریدی
 • معرفی دستاوردهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر در این زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲۶

 

عنوان دوره آموزشی: بکارگیری طراحی آماری در صنایع نظامی برای کاهش هزینه های تستها و آزمایشات مورد استفاده در خطوط تولیدی و آزمایشگاههای تحقیقاتی برای بهینه سازی پارامترهای تجربی

هدف برگزاری: آموزش روشهای طراحی آزمایش و تست به کمک آمار جهت کاهش شدید آزمایش و تست ها و معرفی نرم افزار طراحی آزمایش تاگوجی

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کلیه رشته های فنی مهندسی و علوم پایه شاغل در خطوط تولیدی یا آزمایشگاههای کنترل کیفی یا تحقیقاتی

فهرست مطالب:

 • اهمیت طراحی آماری در طراحی تست و آزمایش
 • روش طراحی آزمایشات و تستها بر اساس تعداد پارامترها
 • روش تحلیل نتایج آزمایشات
 • بدست آوردن شرایط بهینه
 • تخمین شرایط بهینه
 • روش ارائه نتایج و تدوین جداول استاندارد نتایج خروجی
 • آموزش روش کار با نرم افزار تاگوجی جهت طراحی تست
 • آموزش روش کار با نرم افزار تاگوجی جهت تحلیل نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲۷

 

عنوان دوره آموزشی: استتار و اختفا با استفاده از سیستم های دودزای پیروتکنیکی

هدف برگزاری: آموزش شرکت کنندگان در ارتباط با سیستم های دودزای پیروتکنیک و انواع آنها و نیز کاردبردهای آن

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصین پیروتکنیک، پدافند غیرعامل

فهرست مطالب:

 • مقدمه ای بر پیروتکنیک ها
 • معرفی انواع مهمات دودزا
 • کاربرد مهمات دودزا برای استتار
 • کاربرد مهمات دودزا برای جذب امواج رادار
 • کاربرد مهمات دودزا برای جذب امواج لیزر
 • انواع مهمات دودزای تولیدی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲۸

 

عنوان دوره آموزشی: بسته بندی و حمل و انبارداری مواد منفجره و مهمات

هدف برگزاری: آشنایی کلاسیک و سیستماتیک با روش های علمی بسته بندی، حمل و انبارداری مواد منفجره و مهمات با هدف حذف و کاهش شرایط اعمال غیرایمن

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: تکنسین و کارشناسان مشاغل در محیط های کاری مواد پرانرژی

فهرست مطالب:

 • آشنایی با مواد منفجره و مهمات (گروه بندی)
 • گروه بندی خطرات ناشی از مواد منفجره و مهمات
 • روشهای بسته بندی (داخلی و خارجی)
 • آشنایی با سیستم های استاندارد حمل و شرایط حمل و نقل ایمن
 • گروه بندی مهمات و مواد منفجره جهت انبارداری
 • شرایط ایمن انبارداری (روش انبارداری و ایمنی انبارها)
 • آشنایی با دستورالعمل های ایمنی عملیات فوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۲۹

 

عنوان دوره آموزشی: ماشین کاری مواد منفجره

هدف برگزاری: آشنایی با روشهای ایمن ماشینکاری مواد منفجره به منظور حذف و کاهش شرایط و اعمال غیرایمن این عملیات

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: تکنسین و کارشناسان محیط های مواد منفجره

فهرست مطالب:

 • تعریف ماشین کاری مواد منفجره
 • آشنایی با روش های ماشین کاری مواد منفجره
 • تعریف شرایط محیطی
 • تعریف و آشنایی با اعمال ایمن عملیات ماشین کاری
 • دستورالعمل ایمنی کار هنگام ماشین کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳۰

 

عنوان دوره آموزشی: بررسی مبانی طراحی بالستیک داخلی خمپاره ها و شاخص مؤثر در افزایش برد خمپاره

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصین در ارتباط با بالستیک خمپاره و پیشرانه خمپاره

فهرست مطالب:                                                                                      

 • آشنایی با ساختار و پیشرانه های خمپاره

(تعریف سامانه خمپاره، تشابه سامانه خمپاره با سایر سامانه های مشابه، ویژگی های انحصاری سامانه خمپاره، انواع مشهور سامانه های خمپاره)

 • مبانی طراحی بالستیک داخلی سامانه خمپاره

(تعریف بالستیک گلوله و انواع آن، فرآیند بالستیک داخلی و شرح آن هنگام شلیک گلوله، کارایی (راندمان) سلاح و خرج در فرایند بالستیک داخلی، انواع شکل هندسی خرج پرتاب خمپاره)

 • بررسی شاخص های مؤثر در افزایش برد خمپاره (به عنوان نمونه خمپاره ۶۰ م م ER)

(مراحل بهبود و افزایش برد خمپاره ۶۰ م م و ارایه چشم انداز جهت ارتقاء آن، نمودار شاخص های مؤثر در بالستیک داخلی خمپاره های (۸۱ م م، ۱۲۰ م م و ۶۰ م م معمولی)، بررسی عوامل مؤثر و همچنین عوامل بازدارنده در شاخص های بالستیکی خمپاره ۶۰ م م برد بلند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳۱

 

عنوان دوره آموزشی: آشنایی با شیمی پلی یورتان و کاربرد آن در تهیه مواد منفجره پلاستیکی و پیشرانه ها

هدف برگزاری: محققین در حوزه پیشرانه های تفنگی LOVA، پیشرانه های موشکی کامپوزیت و XLDB و مواد منفجره پلاستیکی بر پایه یورتان

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:                                                                                      

 • شیمی پلی یورتان، ارتباط خواص و ساختار پلی یورتانها
 • خواص مکانیکی و حرارتی پلی یورتان ها
 • نقش ایزوسیالات ها، دی ال، تری ال و بسط دهنده های زنجیر در خواص پلی یورتان ها
 • محاسبات نظری در طراحی و فرمولاسیون بایندرها، کهولت فیزیکی و شیمیایی بایندرهای پلی یورتانی
 • روش های اندازه گیری کهولت پیشرانه ها و مواد منفجره پلاستیکی بر پایه یورتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳۲

 

عنوان دوره آموزشی: بررسی انواع روشهای نیتراسیون در سنتز مواد پرانرژی

هدف برگزاری: با توجه به اهمیت واکنشهای نیتراسیون در سنتز ترکیبات پرانرژی با گروههای نیترودار، در این دوره انواع روشهای نیتراسیون در راستای تهیه این مواد مورد بررسی قرار می گیرند.

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان و دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسان ارشد شیمی آلی و پیشرانه

فهرست مطالب:                                                                                      

 • معرفی انواع معرفهای نیتراسیون
 • بررسی انواع فرآیندهای نیتراسیون
 • بررسی تهیه چند نمونه از ترکیبات پرانرژی
 • مقایسه انواع روشهای نیتراسیون با لحاظ نمودن موارد ایمنی و زیست محیطی و توجیه اقتصادی
 • معرفی روشهای نوین نیتراسیون بر اساس شیمی سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳۳

 

عنوان دوره آموزشی: ترکیبات و سیستم های پیروتکنیکی دودزای استتاری مورد استفاده در حوزه های حرارتی، IR (لیزر)، مرئی

هدف برگزاری: معرفی و بحث روی انواع ترکیبات و سیستم های پیروتکنیکی دودزای استتاری مورد استفاده در حوزه های حرارتی، IR و مرئی و ارائه انواع فرمولاسیون ها و کاربردها به ویژه در حوزه پدافند غیرعامل است.

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصان و کارشناسان مواد ناریه و مهمات با مدرک لیسانس و فوق لیسانس شیمی و مهندسی شیمی، محققین حوزه پدافند غیرعامل

فهرست مطالب:                                                                                      

 • مقدمه، تعاریف و اصطلاحات
 • اصول و مبانی استتار با سیستم های پیروتکنیکی دودزا
 • انواع ترکیبات و سیستم های پیروتکنیکی دودزای استتاری
 • کاربرد ترکیبات پیروتکنیکی دودزا استتاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳۴

 

عنوان دوره آموزشی: آموزش دوره مطلب Matlab جهت پیشگوئی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد پرانرژی

هدف برگزاری: با توجه به اهمیت موارد ایمنی نظیر نگهداری، حمل و نقل و …، دانستن خواص فیزیکی و شیمیایی مواد پرانرژی بسیار مهم می باشد. بر اساس پیشگوئی این خواص می توان در خصوص نحوه­ی کار با این مواد تصمیم گیری مناسب اقدام نمود.

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان و کارشناسان ارشد با گرایش های شیمی و مهندسی شیمی

فهرست مطالب:                                                                                      

 • آشنایی با نرم افزار مطلب
 • نحوه نصب نرم افزار
 • آموزش برنامه نویسی
 • نحوه انجام محاسبات
 • نحوه وارد کردن اطلاعات در برنامه های Excell با سرعت بسیار بالا
 • نحوه وارد کردن فرمولها و ساختارهای شیمیایی از طریق برنامه Chemdraw
 • پیشگوئی خواص و تحلیل نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳۵

 

عنوان دوره آموزشی: آنتی اکسیدانهای پیشرانه های جامد کامپوزیت

هدف برگزاری: آشنایی با عملکرد آنتی اکسیدانهای سوخت جامد کامپوزیت، نحوه سنتز آنتی اکسیدانها و انتخاب آنتی آکسیدان مناسب برای یک فرمولاسیون پیشرانه جامد کامپوزیت

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان، دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسان ارشد رشته های شیمی آلی، شیمی تجزیه و دوره پیشرانه

فهرست مطالب:                                                                                      

 • آشنایی با انواع آنتی اکسیدانها (اکسیدانهای آمین آروماتیک، فنل ها، ساختار شیمیایی)
 • بررسی مکانیسم (عملکرد آنتی اکسیدانها و عملکرد انواع اکسیدانها و مکانیسم جلوگیری از تخریب بایندر در سوخت جامد مرکب)
 • بررسی روشهای سنتز آنتی اکسیدانها (معرفی انواع روشهای تهیه ترکیبات بیس فنل ها، انواع روشهای آلکیلاسیون با لحاظ نمودن پارامترهای صنعتی شدن روش ها)
 • نحوه انتخاب یک آنتی اکسیدان مناسب برای یک فرمولاسیون از پیشرانه جامد کامپوزیت (بررسی سازگاری آنتی اکسیدان با فرمولاسیون سوخت و تعیین ترکیب درصد آن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳۶

 

عنوان دوره آموزشی: پایدراکننده های پیشرانه جامد دو پایه

هدف برگزاری: آشنایی با انواع پایدارکننده های شیمیایی، سوختهای دوپایه، تقسیم بندی انواع پایدارکننده ها جهت دستیابی به نحوه انتخاب یک پایدار کننده مناسب برای یک فرمولاسیون خاص از پیشرانه دوپایه

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان و کارشناسان ارشد رشته های شیمی و مهندسی شیمی، دانشجویان پیشرانه و دانشجویان رشته های شیمی آلی و شیمی تجزیه

فهرست مطالب:

 • معرفی انواع پایدارکننده های پیشرانه دوپایه
 • تقسیم بندی پایدارکننده های شیمیایی
 • بررسی مکانیسم عملکرد پایدارکننده های شیمیایی
 • نحوه انتخاب یک پایدار کننده برای یک سیستم و فرمولاسیون از پیشرانه دو پایه خاص
 • بررسی روشهای سنتز پایدارکننده ها
 • نحوه آنالیز و کنترل کیفیت پایدارکننده ها
 • اندازه گیری خواص احتراقی و شیمیایی پایدارکننده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳۷

 

عنوان دوره آموزشی: آشنایی با تست شرایط محیطی مهمات

هدف برگزاری: آشنایی با انواع و روشهای مختلف تست

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارکنان و متخصصان صنایع دفاعی و هوافضا

فهرست مطالب:

 

۱- فشار پایین (ارتفاع) ۱۱- محیط انفجاری
۲- دمای بالا ۱۲- نشتی، چکه کردن
۳- دمای پایین ۱۳- شتاب
۴- شوک دمایی ۱۴- ارتعاش
۵- اشعه خورشیدی ۱۵- صداهای شنیداری
۶- باران ۱۶- شوک
۷- رطوبت ۱۷- تیراندازی
۸- قارچ گرفتگی ۱۸- دما، رطوبت، ارتعاش، ارتفاع
۹- مه نمک زا ۱۹- باران یخی و سرد، تگرگ، یخ زدگی
۱۰- گرد و غبار ۲۰- ارتعاش صوتی، دما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳۸

 

عنوان دوره آموزشی: شناسایی مخاطرات و آنالیز کیفی ریسک در صنایع فرآیندی دفاعی

هدف برگزاری: شناسایی خطرات آشکار و پنهان در فرآیند و ارائه راه حل در جهت خذف و کنترل ریسک آنها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: لیسانس و بالاتر رشته های مهندسی شیمی، فرآیند، مکانیک، برق

فهرست مطالب:

 • بررسی مفاهیم ایمنی، مخاطره، رویداد، حادثه و ریسک
 • بررسی چند حادثه صنعتی
 • بررسی کیفی ریسک و تعیین ماتریس ریسک
 • آشنایی با روشهای شناسایی مخاطرات
 • شناسایی مخاطرات با استفاده از روش HAZOP
 • آموزش نرم افزار PHA-Pro5
 • شناسایی مخاطرات با استفاده از نرم افزار PHA-Pro5
 • مطالعه موردی (DAP Process)
 • مطالعه موردی ۲ (Wastewater Treatment)
 • مطالعه موردی ۳ (فرآیند مورد نظر شرکت)

 

در این دوره علاوه بر جزوه، نرم افزار PHA-Pro5 به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۳۹

 

عنوان دوره آموزشی: مدیریت دانش در صنایع

هدف برگزاری: آشنایی با فرآیند مدیریت دانش و بکارگیری آن در سازمانها و شرکتها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: مدیران و کارشناسان ارشد سازمانها و صنایع

فهرست مطالب:                                                                                      

 • تعریف دانش و سرمایه های فکری
 • نقش و اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها
 • تدوین و توسعه فناوری و تحقیقات و مدیریت دانش
 • نقش CKD در صنایع
 • فرآیندهای عملیات مدیریت دانش
 • ارائه یک تجربه عملیات مدیریت دانش در مدیریت روز
 • ایجاد فضای کار مشترک برای کسب و تبادل دانش و تجربیات با استفاده از پورتال Share Point

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴۰

 

عنوان دوره آموزشی: محاسبه پارامترهای انفجاری مواد منفجره با استفاده از هیدروکدهای TDL و SIN

هدف برگزاری: آشنایی محققین با روشهای هیدرودینامیکی برای شبیه سازی پدیده انفجار

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصین و محققین مواد پرانرژی

فهرست مطالب:                                                                                      

 • آشنایی با تئوری موج شوک
 • انتشار امواج شوک در مواد منفجره و جامدات غیرانفجاری
 • معادلات حالت
 • معرفی کدهای هیدرودینامیکی (هیدروکدها)
 • معرفی کد یک بعدی SIN

(ترکیب ورودی اطلاعات، تشریح خروجی، حل یک مسأله)

 • معرفی کد کامپیوتری TDL

(ترکیب فایل ورودی، تشریح خروجی، حل یک مسأله)

۷- چند مثال کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴۱

 

عنوان دوره آموزشی: روشهای جستجو در اینترنت در زمینه های نظامی و دفاعی مرتبط با مواد پرانرژی

هدف برگزاری: استفاده بهینه و دسترسی سریع به منابع اطلاعات در اینترنت

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: آشنایی مقدماتی با کامپیوتر و سیستم عامل

فهرست مطالب:                                                                                      

 • موتور جستجوگر و اهمیت آن
 • انواع موتورهای جستجوگر (۵ مورد مرتبط)
 • مفاهیم پایه موتورهای جستجوگر
 • عوامل مهم در انتخاب موتور جستجوگر
 • چگونگی کارکرد موتور جستجوگر
 • روشهای جستجو
 • حقه های جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴۲

 

عنوان دوره آموزشی: گرمایشی احتراق پیشرانه ها و مواد منفجره

هدف برگزاری: آشنایی با اصول تبدیل انرژی شیمیایی به حرارتی، گرمایشی احتراق و انتشار موج احتراق در پیشرانه ها و مواد منفجره

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصان و کارشناسان شیمی، مکانیک و مواد پرانرژی

فهرست مطالب:

 • ترمودینامیک تبدیل انرژی

۱-۱- اصول ترمودینامیک

۱-۲- ترمودینامیک در میدان جریان

۱-۳- تشکیل نیروهای پیشرانش

 • گرمایشی احتراق

۲-۱- تولید انرژی حرارتی

۲-۲- دمای شعله آدیاباتیک

۲-۳- واکنش شیمیایی

 • انتشار موج احتراق

۳-۱- واکنش احتراق

۳-۲- موج احتراق گاز پیش اختلاط

۳-۳- ساختمان موج احتراق

۳-۴- واکنش اشتعال

۳-۵- موج احتراق مواد پرانرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴۳

 

عنوان دوره آموزشی: تشریح مبانی و کاربرد پرتو ایکس در آنالیز شیمی، شناسایی و کنترل کیفیت مواد (پرانرژی، معدنی، آلیاژی و …)

هدف برگزاری: آشنایی با توانمندی روش های: XRD و XRF و منابع استانداردهای آنها، با رویکرد کاربری در مطالعه، امکان سنجی و فرایندهای تحقیق، توسعه و ساخت در صنعت

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • اصول تولید و پراش ایکس- بر همکنش پرتو ایکس با مواد
 • مقدمات بلورشناسی- معرفی رابطه براگ در پراش پرتو ایکس
 • معرفی الگوریتم شرر در محاسبه اندازه ذرات در نانو مواد
 • روش های آماده سازی نمونه- طیف گیری- خطاها در نمونه سازی و طیف گیری
 • پردازش طیف و تحلیل داده ها
 • معرفی نرم افزار و منابع داده های استاندارد XRD
 • معرفی آرشیو مواد با ساختار کریستالی گروه مواد منفجره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴۴

 

عنوان دوره آموزشی: روشهای سنتز، آنالیز و فرآیندهای تولید پیشرانه های مایع

هدف برگزاری: آشنایی با روشهای مختلف و صنعتی تولید پیشرانه های مایع جدید

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان شیمی و مهندسی شیمی و فعالان در زمینه پیشرانه

فهرست مطالب:

 • معرفی انواع پیشرانه های مایع (سوختهای هیدرازینی، آمینی، آزیدی و …) و انواع محکهایی که با استفاده از فرمولاسیونهای مختلف کار می کنند) با ساختار شیمیایی، خواص فیزیکی و مقایسه عملکرد آنها
 • انتخاب چند پیشرانه موسوم و کارآمد و بررسی روشهای سنتز آنها (بررسی فرمولاسیونهای مختلف سوخت و اکسیدانها و مقایسه ISP آنها)
 • بررسی روشهای آنالیز و خالص سازی پیشرانه های مایع انتخاب شده (بررسی روشهای اسپکتروسکوپی، آنالیز حرارتی، کروماتوگرافی، خواص فیزیکی و ظاهری)، روشهای اندازه گیری اکسیدانهای NO، N2O4، رطوبت، مواد باقی مانده)
 • فرآیندهای تولید پیشرانه های مایع انتخاب شده، معرفی انواع سیستم های پیشرانش سوخت های مایع، بررسی نحوه اختلاط اکسیدانها و سوخت ها
 • پیشرانه های ژل (شامل: پیشرانه های ژل زیست محیطی هیدروکربنی، پیشرانه های ژل سوخت، اکسیدان، پیشرانه های اکسیدان، ژل سوخت، بررسی نقش نانو ذرات در تهیه پیشرانه های ژل)
 • معرفی انواع سیستم های پیشرانش مایع و انواع سیستم های پیشرانش برای فرمولاسیونهای مختلف سوخت

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴۵

 

عنوان دوره آموزشی: پیشرانه های موشکی، روند توسعه آنها و ارائه اولین بانک اطلاعاتی پیشرانه های موشکی تهیه شده در کشور

هدف برگزاری: تجزیه و تحلیل روند توسعه پیشرانه های موشکی و ارائه دورنمایی از پیشرانه ها و سیستم های پیشرانش آینده و ارائه اولین بانک اطلاعاتی پیشرانه

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان و متخصصین شیمی و مهندسی شیمی، مکانیک و هوافضا که در زمینه پیشرانه ها فعالیت دارند.

فهرست مطالب:

معرفی انواع سیستم های پیشرانش موشکی و بیان مزایا و معایب هر یک از سیستم ها ۲- تعاریف و پارامترها و روابط اساسی در پیشرانش راکتها ۳- پیشرانه های مایع و روند توسعه آنها (اهمیت سیستم های پیشرانش مایع و توانایی های آنها، پیشرانه های منفرد، دوتایی، Cryogenic، Storable، Gelled، پارامترهای اساسی در انتخاب پیشرانه های مایع، روند توسعه پیشرانه های دوتایی مایع) ۴- پیشرانه های ژل (مزایا و معایب پیشرانه های ژل، روشهای ساخت پیشرانه های ژل، سوختهای ژل، اکسید کننده های ژل، آینده پیشرانه های ژل) ۵- پیشرانه های دوپایه موشکی و روند توسعه آنها (پارامترهای اساسی در انتخاب پیشرانه های دوپایه، مزایا و معایب پیشرانه های دوپایه، اجزاء مختلف پیشرانه های دوپایه، روند توسعه پیشرانه های دوپایه و معرفی پیشرانه های پیشرفته) ۶- پیشرانه های کامپوزیت و روند توسعه آنها، پارامترهای اساسی در انتخاب پیشرانه های کامپوزیت، مزایا و معایب پیشرانه های کامپوزیت، اجزاء مختلف پیشرانه های کامپوزیت، روند توسعه پیشرانه های کامپوزیت و آینده پیشرانه های کامپوزیت ۷- پیشرانه های هیبریدی (مزایا و معایب پیشرانه های هیبریدی، سیستم های پیشرانه های هیبریدی و روند توسعه آنها، آینده سیستم های پیشرانش هیبریدی) ۸- آینده سیستم های پیشرانش شیمیایی موشکی ۹- بانک اطلاعاتی پیشرانه ها، معرفی بانک اطلاعاتی و روش بهره گیری از آن، تمرینات عملی جهت بهره برداری از بانک اطلاعاتی

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴۶

 

عنوان دوره آموزشی: شیمی پلیمر پیشرانه ها

هدف برگزاری: آشنایی با پلیمرهایی که کاربری در پیشرانه ها دارند و تأثیر خواص پیش پلیمرها بر خواص مکانیکی و بالستیکی پیشرانه ها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان شیمی و پلیمر

فهرست مطالب:

 • روش های سنتز پلیمرها
 • آنالیز و شناسایی پلیمرها
 • شیمی پلی یورتان
 • کاربری پلیمرها به عنوان بایندر، عامل باند کننده و نرم کننده در سوخت ها
 • خواص مکانیکی پیشرانه ها و ارتباط آنها با خواص پیش پلیمرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴۷

 

عنوان دوره آموزشی: آموزش نرم افزار CHEMDRAW

هدف برگزاری: آشنایی با روشهای ترسیم اشکال، فرمولها و معادلات شیمیایی جهت تهیه بهتر و آسانتر مستندات علمی، مقالات و پایان نامه ها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان و متخصصان شیمی و مهندسی شیمی و علاقمندان

فهرست مطالب:

 • آموزش نرم افزار (روش Instal کردن، آموزش مطالب رسم اشکال، نوشتن فرمولها، رسم منحنی ها، لوازم آزمایشگاهی، مولکولهای پیچیده)
 • آموزش رسم اشکال مولکولهای پیچیده تنها با داشتن فرمول مولکولی و اسم آیوپاک (انواع ترکیبات حلقوی پیچیده)
 • ترسیم طیف اسپکتروسکوپی ترکیبات (نحوه پیشگویی اولیه طیفهای IR، H-NMR1 و BC-NME)
 • محاسبه خواص فیزیکی و اسپکتروسکوپی مواد آلی (نقاط ذوب، جوش، d، نقطه اشتعال و خواص ایمنی)
 • نحوه نمایش معادلات شیمیایی و اعمال تغییرات و ویراستاری در متون word و power point
 • نحوه آماده سازی اشکال برای نوشتن مقالات پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴۸

 

عنوان دوره آموزشی: طراحی و ساخت خرج گود با کاربرد نظامی و غیرنظامی

هدف برگزاری: آشنایی با انواع سرجنگی های خرج گود و طراحی آستری با روش های مختلف

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارکنان و متخصصان صنایع دفاعی

فهرست مطالب:

 • خرج گود (تعریف خرج گود، تعریف آستری، مکانیسم انفجار خرج گود، کاربردهای متداول خرج گود)
 • پدیده نفوذ و تشکیل جت ( نفوذ جت و اسلاگ، نحوه تشکیل جت و اسلاگ، مکانیسم تغییر شکل آستری بعد از انفجار خرج گود)
 • خرج گود بدون اسلاگ (روشهای ساخت آستری برای خرج گود بدون اسلاگ، استفاده از هندسه و شکل آستری برای ایجاد خرج گود بدون اسلاگ)
 • طراحی خرج گود ضد تانک (پارامترهای مؤثر برای طراحی خرج گود ضد تانک، وجود آستری، فاصله توقف، ضخامت آستری، جنس آستری، فرآیند ساخت آستری، شکل هندسی آستری طول موج، نوع و خواص خرج، شروع کننده انفجار، نوع تماس بین آستری و خرج، بدنه خرج
 • سرجنگی ضدتانک دو مرحله ای (انواع زره ها، زره ضد واکنشگر انفجاری، قابلیت نفوذی خرج گود در مقابل زره واکنشگر انفجاری، عوامل مهم طراحی سرجنگی دو مرحله ای، جلوگیری از اثرات خرج پیشرو)
 • گلوله مشبک کاری خرج گودی (مقدمه، مسائل طراحی گلوله مشبک کاری، سیستم گلوله، مواد انفجاری، عملکرد خرج گود در گلوله مشبک کاری، مکانیسم نفوذ جت، بهینه سازی طراحی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۴۹

 

عنوان دوره آموزشی: ایمنی کار با مواد ناریه

هدف برگزاری:

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کلیه تکنسین ها و کارشناسان که با انواع مواد ناریه کار می کنند.

فهرست مطالب:            

۱- آشنایی با مواد پرانرژی و مهمات (شناخت عمومی مواد ناریه و مهمات، خصوصیات کلی مواد ناریه- حساسیت های و سمیت، آشنایی با فرایندهای ساخت) ۲- ایمنی کار در کارگاه و آزمایشگاه مواد ناریه ( آگاه سازی از خطرات، انواع خطرات کار با مواد ناریه و طبقه بندی آنها- وسایل و تجهیزات ایمنی عمومی و فردی و نحوه استفاده از آنها- چک لیست ایمنی کار در محیط کارگاه و آزمایشگاه مواد ناریه- دستورالعمل های ایمنی کار در محیط کارگاه و آزمایشگاه مواد ناریه- روش برخورد با ضایعات کارگاهی و نحوه امهاء و دفع آنها) ۳- حفاظت مواد ناریه و مهمات (حفاظت، مراقبت و دستکاری، نکات و احتیاطهای عمومی، مقررات ایمنی دستکاری، ابزار و روشها- حفاظت نفرات، آموزش حفاظت و ایمنی- پیشگیری و حفاظت از آتش سوزی- آتش سوزی مواد ناریه و مهمات، علل تسهیلات- عوامل پیشگیری آتش- روشهای اطفاء حریق) ۴- انبارداری و نگهداری مواد ناریه و مهمات (انبارهای مواد ناریه و مهمات، شرایط عمومی و استاندارد- انبارداری مواد ناریه ومهمات، مقررات و ضوابط استاندارد، سازگاری انواع مواد ناریه و مهمات، انبارکردن مواد ناریه و مهمات، چیدمان و شکل توده، دستورالعمل های ایمنی انبارداری مواد ناریه و مهمات) ۵- حمل و نقل، جابجایی و بسته بندی مواد ناریه (دستورالعمل های استاندارد حمل و نقل مواد ناریه و مهمات، حمل و نقل خودرویی- بسته بندی مواد ناریه و مهمات- علامت گذاری مواد ناریه و مهمات- استانداردهای جابجایی و فواصل ایمنی نقل و انتقالات) ۶- نظارت و بازرسی (دستورالعمل های نظارت و بازرسی مواد ناریه و اشتعالی- دستورالعمل های نظارت و بازرسی انواع مهمات- نظارت و بازرسی بر انبار ها- نظارت و بازرسی بر بسته بندی- نظارت و بازرسی بر حمل و انهدام مواد ناریه و مهمات) ۷- نوسازی و انهدام مواد ناریه و مهمات (مقررات و احتیاط های نوسازی، اصول حفاظتی و ایمنی، ابزار و روشها- طرح تعمیر و نوسازی، طرح عملیات- انهدام و تخریب مهمات و مواد ناریه، ملاحظات ایمنی، مقادیر و روشها)

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵۰

 

عنوان دوره آموزشی: محاسبه کارآیی مواد منفجره و پیشرانه ها با استفاده از کدهای BKW و ISPBKW

هدف برگزاری: تحلیل نتایج در فایل های خروجی و بررسی صحت آنها با نتایج آزمایشگاهی

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصان فنی و کارشناسان شیمی، مکانیک، کامپیوتر و مواد

فهرست مطالب:

 • معرفی معادله حالت
 • روابط انفجار تعادلی
 • اطلاعات مورد نیاز در بررسی کارآیی پیشرانه
 • بیان معادله حالت BKW و کاربرد آن در محاسبه خواص انفجاری
 • معرفی کدهای فرترن BKW و ISPBKW
 • ایجاد فایل های ورودی و خروجی برای مواد منفجره و پیشرانه
 • تحلیل حاصل از کدها
 • مقایسه نتایج کد فرترن BKW با سایر کدها
 • معرفی معادلات حالت معتبر در شرایط دمای بالا و فشار بالا
 • محاسبه فشار انفجاری مواد منفجره و پیشرانه در شرایط اسدادی
 • تئوری انفجار
 • تئوری انفجار CI
 • تعریف کارایی پیشرانه
 • بررسی کدهای انفجار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵۱

 

عنوان دوره آموزشی: ارزیابی حساسیت و قدرت عملکرد مواد منفجره

هدف برگزاری: آشنایی با مواد منفجره و روشهای ارزیابی حساسیت آنها نسبت به تحریکات مختلف و ارزیابی قدرت عملکرد آنها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصین مرتبط با مواد منفجره و تجهیزات انفجاری

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • انواع انفجارها
 • انفجارهای شیمیایی
 • ارزیابی مواد منفجره (آزمونهای حساسیت، قدرت عملکرد مواد منفجره و آزمون های استاندارد)
 • گرمای انفجار
 • موازنه اکسیژن
 • منابع و مراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵۲

 

عنوان دوره آموزشی: جداسازی، شناسایی و آنالیز و مواد منفجره متعارف بوسیله تکنیک کروماتوگرافی

هدف برگزاری: آشنایی با جداسازی و آنالیز کمی مخلوطهای انفجاری

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان شیمی و مهندسی شیمی

فهرست مطالب:

 • روشهای جداسازی

۱-۱- اصول و مبانی روشهای جداسازی

۱-۲- تکنیک های استخراج با حلال آلی

۱-۳- تکنیک های نوین در استخراج مقادیر ناچیز (شامل: روشهای استخراج فاز جامد (SPE)، روشهای میکرو استخراج فاز جامد (SPME)، روشهای استخراج مایع- مایع (LPE)، روشهای میکرو استخراج مایع (تکنیک نقطه ابری CPE)، پخش حلالی (DLLME)، استفاده از هالوفایبرها و غیره.

 • روشهای کروماتوگرافی

۲-۱- اصول کلی روشهای کروماتوگرافی

۲-۲- انواع کروماتوگرافی (لایه نازک (TLC)، مایع HPLC، گازی GC و الکتروفورزموئینه)

۲-۳- تکنیک های نوین در کروماتوگرافی گازی شامل: Fast GC، Wltratast GC، Twodimentional GC

۲-۳- تکنیک های مختلف HPLC (شامل: Ion Chromatography, Reversed Phase, …)

۲-۴- تکنیک های نوین الکتروفورز

 • روشهای عملی جداسازی مخلوط های انفجاری با روشهای کروماتوگرافی لایه نازک و اندازه گیری کمی اجزاء مخلوط انفجاری با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵۳

 

عنوان دوره آموزشی: طراحی و ساخت سرجنگی ترکشی با روش استاندارد

هدف برگزاری: آشنایی با انواع سرجنگی ها و توانایی طراحی سرجنگی های ترکشی

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصین مواد پرانرژی و کارکنان صنایع دفاعی

فهرست مطالب:

 • طبقه بندی سرجنگی های ترکشی (سرجنگی های با سرعت یکنواخت، سرجنگی های با سرعت چندگانه، سرجنگی با سرعت یکنواخت چندگانه)
 • طراحی سرجنگی ترکشی (پهنای پرتو ترکش، پیکربندی خارجی، نسبت خرج به فلز و نوع خرج انفجاری، سرعت اولیه استاتیکی و دینامیکی ترکشها، کاهش سرعت ترکشها، شکل و ماده ترکش، روشهای کنترل اندازه ترکش، الگوهای ترکش زایی، وزن و سرعت بهینه ترکش، طراحی فلز ترکش زا، طراحی اجرای سرجنگی به غیر از خرج و فلز ترکش زا، خلاصه داده های طراحی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵۴

 

عنوان دوره آموزشی: تحلیل سازه های تحت بارگذاری بالستیکی و انفجار و معرفی نرم افزار Abaqus و Lsdyna

هدف برگزاری: آشنایی محققین با ابزار نرم افزار مناسب برای تحلیل سازه ها تحت بارگذاری انفجاری

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصین و محققین مواد پرانرژی آشنا با تحلیل نرم افزاری سازه و روشهای اجزاء محدود

فهرست مطالب:

 • مقدمه و تاریخچه
 • آشنایی با مواد منفجره و انفجار
 • بارگذاری انفجار در انفجار خارج سازه
 • انفجارهای داخل سازه ای
 • بارگذاری
 • بارگذاریهای بالستیکی و ضربه
 • معادلات حالات و تحلیل رفتار سازه
 • روشهای تحلیل
 • روشهای نرم افزاری و ابزارکاربردی
 • معرفی Abaqus و Lsdyna و حل چند مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵۵

 

عنوان دوره آموزشی: اندازه گیری پارامترهای انفجار بوسیله سنسورهای پیزوالکتریکی و روشهای مکانیکی

هدف برگزاری: آشنایی بیشتر با تجهیزات الکترونیکی و نحوه ست آپ کردن آنها و توانایی طراحی یک سامانه آزمایش جهت اندازه گیری پارامترهای انفجار

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارکنان و متخصصان فعال در زمینه مواد منفجره و کارشناسان مکانیک و برق و الکترونیک

فهرست مطالب:

 • فشار انفجار و منحنی فشار بر حسب زمان
 • تجهیزات الکترونیکی جهت اندازه گیری و نحوه طراحی سامانه آزمایشات
 • استفاده از پاندول مکانیکی جهت اندازه گیری ایمپالس ناشی از انفجار
 • آشنایی با سنسورهای پیزوالکتریکی
 • مقایسه نتایج بین اندازه گیری های تجربی با فرمولهای تئوری
 • تعریف فاصله مقیاس بندی شده در انفجار scaled distanee (z)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵۶

 

عنوان دوره آموزشی: روشهای اندازه گیری پارامترهای انفجار

هدف برگزاری: توان اندازه گیری پارامترهای مختلف انفجار و آشنایی با روشهای مختلف سرعت انفجار

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصان مواد پرانرژی و کارکنان صنایع دفاعی

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • خصوصیت های مهم مواد منفجره و روش های اندازه گیری آنها
 • محاسبات و روش اندازه گیری کرنش در تست های انفجاری تک محوری
 • اصول سیگنال موج انفجار
 • اندازه گیری سرعت پیروی موج انفجار
 • اندازه گیری زمان و سرعت نفوذ جت خرج گود در صدف های فولادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵۷

 

عنوان دوره آموزشی: Bonding Agent ها عوامل پیوند دهنده در سوخت جامد

هدف برگزاری: آشنایی با انواع Bonding Agent ها، عملکرد آنها در سوخت و بررسی فرمولاسیون سوخت بر پایه این ترکیبات

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان و دانشجویان شیمی و مهندسی شیمی و فعالان در زمینه پیشرانه

فهرست مطالب:

 • معرفی انواع خانواده ها Bonding Agent ها (شامل: عوامل پیوندی آزیریدینی، عوامل پیوندی پلیمری NPBA ،آمین ها، فروسن ها و …)
 • خواص فیزیکی و عملکرد آنها در سوخت جامد مرکب
 • بررسی روشهای سنتز Bonding Agent (بر اساس گروه عاملی عوامل پیوندی)
 • بررسی روشهای آنالیز و خالص سازی Bonding Agent (شامل روشهای اسپکتروسکوپی، آنالیز حرارتی و …)
 • اندازه گیری خواص مکانیکی سوخت جامد مرکب و وابستگی آن به عوامل پیوندی شامل: خواص کششی، استحکام مکانیکی و …
 • بررسی تأثیر عوامل پیوندی بر روی خواص احتراقی سوخت جامد مرکب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵۸

 

عنوان دوره آموزشی: حل تعادلی واکنش های شیمیایی پیچیده

هدف برگزاری: محاسبه مول اجزای موجود در یک سیستم تعادلی و خواص ترمودینامیکی و سایر خواص مخلوط ها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان شیمی، مکانیک هوافضا و صنایع سوخت

فهرست مطالب:

 • حل تعادلی واکنش های شیمیایی (در حجم ثابت و فشار ثابت)
 • حل تعادلی واکنش های شیمیایی در مسایل کاربردی (راکت، شوک و انفجار)
 • محاسبه مول اجزاء محصولات احتراق، آنتالپی، درونی، وزن مولکولی، دمای شعله با استفاده از معادلات حاصل از تعادلی واکنش های شیمیایی
 • معرفی نرم افزار رازی برای حل تعادلی واکنشهای شیمیایی
 • تعیین معادلات حاکم بر مسئله
 • تعیین ماتریس ضرایب معادلات
 • حل عددی دستگاه معادلات حاکم بر مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۵۹

 

عنوان دوره آموزشی: آموزش نرم افزار CHEMDRAW

هدف برگزاری: آشنایی با روشهای ترسیم اشکال، فرمولها و معادلات شیمیایی جهت تهیه بهتر و آسانتر مستندات علمی، مقالات و پایان نامه ها

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان و متخصصان شیمی و مهندسی شیمی و علاقمندان

فهرست مطالب:

 • آموزش کلی نرم افزار (روش Instal کردن، آموزش مطالب رسم اشکال، نوشتن فرمولها، رسم منحنی ها، لوازم آزمایشگاهی، مولکول های پیچیده)
 • آموزش رسم اشکال مولکولهای پیچیده تنها با دانش فرمول و اسم آیوپاک
 • ترسیم طیف اسپکتروسکوپی ترکیبات
 • محاسبه خواص فیزیکی و اسپکتروسکوپی مواد آلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۶۰

 

عنوان دوره آموزشی: روشهای سنتز، آنالیز و فرایندهای تولید پیشرانه مایع

هدف برگزاری: آشنایی با روشهای مختلف و صنعتی تولید پیشرانه های مایع جدید

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان شیمی و مهندسی شیمی و فعالان در زمینه پیشرانه

فهرست مطالب:

 • معرفی انواع پیشرانه های مایع با ساختار شیمیای، خواص فیزیکی و مقایسه عملکرد آنها
 • انتخاب چند پیشرانه مرسوم و کارآمد و بررسی روشهای سنتز آنها
 • بررسی روشهای آنالیز و خالص سازی پیشرانه های مایع انتخاب شده
 • فرایندهای تولید پیشرانه های مایع انتخاب شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۶۳

 

عنوان دوره آموزشی: اصول و مبانی پدافند غیرعامل

هدف برگزاری: آشنایی با اصول و مبانی پدافندغیرعامل، آشنایی با مفهوم و تعاریف پدافند غیرعامل (دفاع غیرنظامی، مراکز حساس، حیاتی و مهم، امنیت ملی و …)، تاریخچه اصول پدافند غیرعامل و …

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • تعاریف و اصطلاحات
 • اهمیت دفاع غیرعامل
 • اهداف دفاع غیرعامل
 • هفت سؤال اساسی در استراتژی بقاء
 • حوزه علمی کارکرد دفاع غیرعامل
 • امنیت ملی و دفاع غیرعامل
 • طبیعت و دفاع غیرعامل و …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۶۴

 

عنوان دوره آموزشی: مبانی استتار، اختفاء و فریب (CCD)

هدف برگزاری: آشنایی با رادارها و کاربردهای آن، آشنایی با فیزیک و شیمی استتار حرارتی و راداری، بیان تعاریف و تاریخچه، آشنایی با انواع استتار، اختفاء و فریب و …

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • تعاریف استتار، اختفاء و فریب
 • تعریف سنجش از دور و مزایای آن
 • تعریف سنجنده و انواع آن
 • روشهای استتار راداری
 • روشهای استتار تأسیسات و فعالیت ها و …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۶۵

 

عنوان دوره آموزشی: مدیریت بحران

هدف برگزاری: آشنایی با مفهوم و تعریف بحران، معرفی انواع بحران، معرفی اهداف و فرآیند بحران، شناخت مشکلات ناشی از عدم رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در مدیریت بحران و …

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • کلیات
 • مبانی و اصول مدیریت بحران
 • روانشناسی بحران
 • نقش فناوری در مدیریت بحران و …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۶۶

 

عنوان دوره آموزشی: استحکامات و سازه های امن

هدف برگزاری: معرفی انواع سازه های دفاعی- نظامی، شناخت تهدیدات مؤثر بر انواع سازه ها و تأسیسات، معرفی انواع سازه هایی که باید مورد حفاظت قرارگیرند، توصیه های فنی- عملیاتی برای انواع سازه ها و …

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • مقدمه و بیان پیشینه تاریخی پدافند غیرعامل
 • بررسی مدل فرایند ارزیابی خطر
 • بیان لزوم انجام مستحکم سازی در برابر آثار سلاح ها
 • معرفی بارهای غیرعادی وارد بر یک سازه
 • بررسی آثار سلاح ها بر سازه
 • بررسی روشهای کاهش اثرات ناشی از سلاح بر سازه
 • مروری بر ملاحظات معماری با هدف تضعیف اثرات ناشی از سلاح بر سازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۶۷

 

عنوان دوره آموزشی: آمایش و مکانیابی

هدف برگزاری: بیان تاریخچه آمایش و مکان یابی، آشنایی با ضرورت آمایش سرزمین، بیان تئوری ها و مدلهای برنامه ریزی فضایی با رویکرد پدافند غیرعامل، معرفی ملاحظات امنیتی و دفاعی در مکان یابی و …

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • تبیین مفهوم آمایش سرزمین
 • تاریخچه و تجارب آمایش در ایران
 • تئوری های مرتبط (با رویکرد پدافند غیرعامل)
 • برنامه ریزی (مراحل فرایند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۶۸

 

عنوان دوره آموزشی: تسلیحات غیرکشنده

هدف برگزاری: تاریخچه استفاده، آشنایی با سلاحهای غیرکشنده، حوزه های تأثیرگذار سلاح، پیشنهادات جهت کاهش اثرگذاری سلاح

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • EMP
 • سلاحهای صوتی
 • بمبهای گرافیتی
 • سلاحهای لیزری
 • جنگ الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۶۹

 

عنوان دوره آموزشی: حفاظت از شریانهای حیاتی در برابر تهدیدات

هدف برگزاری:

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • اصول و مبانی تهدیدشناسی
 • شناسایی تهدیدات متصور بر شریانهای حیاتی (شناسایی تهدیدات متصور بر شبکه حمل و نقل، شناسایی تهدایت متصور بر شبکه آبرسانی، شناسایی تهدیدات متصور بر شبکه برق رسانی، شناسایی تهدیدات متصور بر شبکه رشته مخابرات، شناسایی تهدیدات متصور بر شبکه گاز و سوخت رسانی)
 • اصول و مبانی حفاظت در برابر تهدیدات (حفاظت در برابر آسیب پذیری شبکه خطوط لوله ای شامل شبکه آب، گاز و سوخت، حفاظت در برابر آسیب پذیری شبکه خطوط سیمی شامل شبکه مخابرات و شبکه برق رسانی، حفاظت در برابر آسیب پذیری شبکه حمل و نقل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۷۰

 

عنوان دوره آموزشی: ارزیابی ریسک در شریانهای حیاتی

هدف برگزاری:

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی:

فهرست مطالب:

 • تعاریف و مفاهیم پایه ریسک
 • ارزیابی ریسک و مدلهای مربوط به آن
 • شبکه آبرسانی
 • شبکه گازرسانی
 • برق رسانی و مخابرات
 • حمل و نقل
 • اصول کلی ارزیابی ریسک ویژه کلیه شریانهای حیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۷۱

 

عنوان دوره آموزشی: روشهای تولید و تست سوختهای جامد مرکب

هدف برگزاری: آشنایی با روشهای تولید و تست سوخت جامد مرکب

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارشناسان و مهندسین شیمی و پلیمر

فهرست مطالب:

 • تاریخچه سوخت های جامد مرکب و بیان مزایا و معایب سوخت های جامد و مرکب
 • روشهای تولید سوخت جامد مرکب
 • تست های مورد نیاز سوخت های جامد مرکب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۷۲

 

عنوان دوره آموزشی: محاسبه خواص شیمیایی مواد پرانرژی با نرم افزارهای شیمی محاسباتی abinitio

هدف برگزاری: آشنایی با نرم افزارهای شیمی محاسباتی روش های اوربیتال مولکولی abinitio و کاربرد آن در مطالعه­ی خواص شیمیایی مواد پرانرژی

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: متخصصان و کارشناسان شیمی و مواد پرانرژی

فهرست مطالب:                                                                                      

 • آشنایی با انواع نرم افزارهای شیمی محاسباتی abinitio
 • معرفی پارامترها و خواص قابل محاسبه با این گونه نرم افزارها
 • انجام محاسبه بر روی چند نمونه عملی از مواد پرانرژی
 • راهنمایی جهت تهیه و نصب این نرم افزارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی شماره ۷۳

 

عنوان دوره آموزشی: اصول و روشهای آتشباری کنترل شده در معادن و چگونگی بکارگیری مواد منفجره

هدف برگزاری: آشنایی و توان استفاده از روشها و تجهیزات و مواد منفجره موجود در معادن

مخاطبین پیشنهادی برای دوره آموزشی: کارکنان و کارشناسان معدن، عمران و مواد ناریه

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • اصول خرداپش سنگ بر اثر انفجار
 • روشهای انفجار کنترل شده
 • موارد مورد استفاده روش های انفجار کنترل شده
 • مطالعات موردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«بسم الله الرحمن الرحیم»

 

«یرفع الله الذین امنو منکم و الذین اوتواالعلم درجات»

خداوند مقام اهل ایمان و دانشمندان علم را (در دو جهان) رفیع می گرداند.

(سوره مبارکه مجادله- آیه ۱۱)

 

یکی از اهداف مهم انجمن علمی مواد پرانرژی ایران توسعه دانش مواد پرانرژی در کشور و تلاش در جهت نهادینه کردن این دانش استراتژیک در کشور می باشد. در انجام این مهم، بهره گیری از کسانیکه سالهای طولانی در زمینه مواد منفجره، پیروتکنیک، پیشرانه ها، تجهیزات انفجاری و … کار کرده و تجربه اندوخته اند و انتقال آن به علاقمندان و محققین، که به حق سرمایه ای اساسی و قابل اتکاء در کسب افتخار، سربلندی و خودکفایی برای کشور هستند، کاری مهم و ارزشمند است.

اولین سری از کارگاههای آموزشی تخصصی مواد پرانرژی در کنار همایش سراسری دوم مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه که مشتمل بر ۱۱ کارگاه بود در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار گردید. با توجه به استقبال خوبی که از این کارگاهها بعمل آمد، سری دوم و سوم کارگاههای آموزشی در کنار همایش های سوم و چهارم سراسری مواد پرانرژی در دانشگاه امام حسین (ع) و دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.

از آنجا که آموزشهای تخصصی مواد پرانرژی بصورت کلاسیک در دانشگاههای کشور ارائه نمی گردد (جز بصورت مختصر در دانشگاههای دفاعی نظیر امام حسین (ع)، مالک اشتر و امام علی (ع))، و همایش سراسری مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه طبق تدابیر شورای انجمن بصورت دوسالانه برگزار می گردد، به منظور توسعه آموزشهای تخصصی مواد پرانرژی شورای انجمن مصلحت را در این دید تا دامنه این آموزشها را از نظر کمی و کیفی توسعه دهد بگونه ای که این دوره ها صرفاً در کنار همایش ها برگزار نگردد.

در این راستا، تصمیم گرفته شد تا از سال ۱۳۸۴ دوره های آموزشی تخصصی مواد پرانرژی بصورت حداقل ده دوره و کارگاه آموزشی در سال جهت ارتقاء سطح دانش علاقمندان برگزار گردد.

انجمن مواد پرانرژی ایران تا کنون ۷۳ کارگاه و دوره آموزشی- تخصصی در زمینه مواد پرانرژی و تجهیزات مربوطه برگزار کرده که تعداد ۷۹۴ نفر در این کلاسها شرکت نموده اند.

اینک در نظر است دوره های آموزشی مواد پرانرژی که مشخصات آنها در این کتابچه آورده شده است برگزار گردد. لذا از علاقمندان دعوت می گردد تا فرم ثبت نام را تکمیل و در اسرع وقت به دفتر انجمن ارسال فرمایند.

برگزاری دوره های آموزشی مواد پرانرژی از یک طرف موجب آموزش دانسته ها و یافته های جدید به دانشجویان شرکت کننده در این کلاسها می گردد و از طرف دیگر موجب جمع آوری تجربیات چندین ساله و تدوین آنها توسط مدرسین این دوره ها خواهد شد که نه تنها موضوع بومی سازی این دانش استراتژیک را در کشور موجب می گردد بلکه از ضایع شدن تجربیات گرانقدری که با صرف هزینه مالی فراوان و بعضاًَ هزینه های جانی بدست آمده جلوگیری کرده و انتقال آنها را به نسلهای جدید امکانپذیر می سازد.

لذا از همه مسئولین، مدیران، فرماندهان، محققان و کارشناسنان تقاضا می گردد تا انجمن را در انجام این رسالت مهم یاری فرمایند.

بر طبق آئین نامه مصوب شورای انجمن به کسانیکه حداقل ۸۰ درصد در هر دوره آموزشی حضور داشته باشند از طرف انجمن گواهینامه شرکت در آن کلاس آموزشی داده خواهد شد.

ضمناً به کسانیکه مسئولیت تدریس کلاسها را عهده دار شوند از طریق انجمن گواهینامه برگزاری دوره آموزشی داده می شود. لذا بدینوسیله از همه کسانیکه آمادگی برگزاری دوره های تخصصی مواد پرانرژی را دارند تقاضا می گردد تا با مراجعه به سایت انجمن به آدرس www.isaem.ir، آئین نامه دوره های آموزشی و سایر اطلاعات در این زمینه را دریافت و فرمهای مربوطه را تکمیل و برای انجمن ارسال دارند.

                                                                                  

 

رئیس انجمن علمی مواد پرانرژی ایران

 

«بسمه تعالی»

 

روش ثبت نام در دوره های آموزشی- تخصصی:

با حمد و یاری خداوند متعال انجمن علمی مواد پرانرژی در نظر دارد دوره های آموزشی را بصورت مشروحه ذیل برگزار نماید.

. زمان دقیق برگزاری دوره های معرفی شده بدین صورت می باشد که به محض دریافت لیست شرکت کنندگان هر دوره و با حد نصاب رسیدن متقاضیان دوره های مورد نظر (حداقل ۱۰ نفر برای هر دوره) تاریخ دقیق برگزاری بلافاصله به اطلاع واحد مربوطه خواهد رسید. مراکز علمی، صنایع، ارگانها و کسانیکه مایل به شرکت در این دوره ها هستند لازم است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم ثبت نام (در صفحه آخر کتابچه) اقدام نمایند و ثبت نام در این دوره ها منوط به واریز مبلغ ثبت نامی هنگام ارسال فرم ثبت نام می باشد.

 

تخفیف ویژه برای اعضای انجمن:

ثبت نام از اعضای انجمن با ۳۰ درصد تخفیف هزینه هر دوره صورت می گیرد.

حد پایه برگزاری هر دوره حداقل ۱۰ نفر بوده و به شرکت کنندگانی که حداقل ۸۰ درصد ساعت دوره را حضور داشته باشند، گواهینامه اعطاء خواهد شد.

امید است این کتابچه بتواند اطلاعات مفیدی را در جهت آشنایی و ثبت نام علاقمندان در اختیار آنان قرار دهد. در پایان خواهشمند است با اعلام نظرات اصلاحی خود، ما را در جهت برگزاری هر چه بهتر و مؤثرتر دوره های آتی یاری فرمائید.

 

مدیر آموزش انجمن علمی مواد پرانرژی ایران

علیرضا شعبانی