فضای ویژگی

فضای ویژگی

در شناسایی آماری الگو ، یک بردار ویژگی یک بردار n بعدی از ویژگی های عددی است که نشان دهنده ویژگی های اشیا می باشد. حال برای شناسایی ویژگی ها ما یک فضای تصمیم گیری داریم. که اصطلاحا فضای ویژگی نامیده می شود .الگوریتم های یادگیری مانند ماشین اثر جانبی بیشتر در این فضل فعالیت می کنند.

[۱] Feature space

۱۳۹۴-۸-۲۴ ۱۲:۴۲:۲۵ +۰۳:۳۰آبان ۲۴ام, ۱۳۹۴|Categories: شناسایی الگو|Tags: , , |۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی