هدف از تشخیص فشرده سازی گفتار که در متون علمی بیشتر با نام بازشناسی فشرده سازی گفتار شناخته شده‌است، طراحی و پیاده‌سازی سیستمی است که اطلاعات فشرده سازی گفتاری را دریافت و متن و فرمان گوینده را استخراج می‌کند. فناوری تشخیص فشرده سازی گفتار به رایانه‌ای که توانایی دریافت صدا را دارد (برای مثال به یک میکروفن مجهز است) این قابلیت را می‌دهد که صحبت کاربر را متوجه شود. این فناوری در تبدیل فشرده سازی گفتار به متن و یا به عنوان جایگزینی برای صفحه کلید یا ماوس برای وارد کردن دستورات مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم‌های تشخیص دهنده فشرده سازی گفتار انواع مختلفی دارند، بعضی قادرند فشرده سازی گفتار پیوسته را شناسایی نمایند، بعضی دیگر فقط می‌توانند فشرده سازی گفتار گسسته (که بین کلمات سکوت وجود دارد) را تشخیص دهند. همچنین سیستم‌ها قادرند کلمات بیان شده توسط افراد مختلف و یا فقط توسط یک گوینده تشخیص دهند. بهر حال ایده آل‌ترین سیستم آن است که بتواند فشرده سازی گفتار پیوسته غیر وابسته به گوینده را در محیط نویزی شناسایی نماید. این سیستم‌ها با بکار گیری روش‌های مختلف طبقه بندی و شناسایی الگو قادرند به تشخیص کلمات هستند که البته برای افزایش دقت در شناسایی از یک فرهنگ لغات نیز در انتهای سیستم استفاده می‌شود. روشهایی مانند Hidden Markov Model یا Neural Network در بسیاری از سیستم‌های تشخیص فشرده سازی گفتار مورد استفاده قرار می‌گیرند و در بخش‌های انتهایی سیستم از هوش مصنوعی کمک گرفته می‌شود.