شبیه سازی اینورتر سه طبقه هفت سطحی با متلب سیمولنک ( پروژه شبیه سازی ) پروژه شبیه سازی در رشته مهندسی برق اصل در این پروژه یک اینورتر چند سطحی از روی یک مقاله معتبر لاتین سال 2009 شبیه سازی شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی منطبق با مقاله لاتین می باشد. نحوه انجام شبیه سازی و نتایج آن در قالب یک فایل word ارائه شده است. فایلهای اجرایی نرم افزار متلب سیمولینک و ام فایلها نیز در این پروژه ارائه شده است پروژه جدید می باشد این پروژه داری فایلهای زیر است مقاله لاتین IEEE 2009 ترجمه مقاله لاتین فایلهای اجرایی متلب سیمولینک و ام فایلها فایل word توضیحی در این فایل