عملگرها در متلب

/, کد آماده متلب/عملگرها در متلب

عملگرها در متلب

هر زبان برنامه نویسی دارای نحو خاص خود برای نوشتن عملگرها می باشد

A+B
A-B
A*B
A.*B
A/B
A./B
A\B
A.\B
A^B
A.^B
A'
A.'

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی