اهداف: تحلیل، طراحی، کنترل و شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل با در نظر گرفتن مسائل موجود در سیستم‌های کامپیوتری کنترل‌کننده‌ها به کمک نرم‌افزار MATLAB

کنترل دیجیتال در واقع کنترل یک سیستم مفروض (فیزیکی یا غیر فیزیکی، پیوسته یا گسسته) توسط کامپیوتر (FPGA، Micro Controller، Micro Processor) است. امروزه اکثر سیستم‌های کنترل پیشرفته از کنترل دیجیتال استفاده می‌کنند. مانند نیروگاه‌های تولید برق، پالایشگاه‌ها، خودروها، روبات‌ها و …

مزایای کنترل دیجیتال بر سایر روش‌های کنترلی عبارتند از:

  • در دسترس بودن محاسبه‌گرها، سخت‌افزارها و نرمافزارهای متنوع
  • انعطاف و توانایی‌های بالا برای پیاده‌سازی الگوریتم‌های مختلف
  • قابلیت استفاده از یک ساختار از پیش طراحی شده و برنامه‌ریزی و تنظیم آن برای کاربردهای مختلف

در این پروژه روش‌های مختلف کنترل سرعت و مکان موتور DC را بررسی می کنیم.