طراحی نرم افزاری بر پایه هوش مصنوعی برای کمک به التیام زخمهای بازطراحی نرم افزاری بر پایه هوش مصنوعی برای کمک به التیام زخمهای باز

//طراحی نرم افزاری بر پایه هوش مصنوعی برای کمک به التیام زخمهای بازطراحی نرم افزاری بر پایه هوش مصنوعی برای کمک به التیام زخمهای باز

طراحی نرم افزاری بر پایه هوش مصنوعی برای کمک به التیام زخمهای بازطراحی نرم افزاری بر پایه هوش مصنوعی برای کمک به التیام زخمهای باز

۱۳۹۲-۱۲-۵ ۰۰:۰۳:۰۵ +۰۳:۳۰اسفند ۵ام, ۱۳۹۲|Categories: عمومی|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی