نظر به اهمیت مراعات اصول و قواعد یکسان در تدوین پایان نامه­ها، به­کار بستن دقیق این شیوه نامه در تنظیم و تایپ پایان نامه ضروری است. دانشگاه از قبول پایان نامه­های غیر منطبق بر این ضوابط خودداری خواهد کرد.

 

الف چگونگی ترتیب صفحات

 1. روی جلد (مطابق با پیوست شماره ۱)
 2. اولین برگ: سفید
 3. صفحه بسم الله
 4. سومین برگ: مطابق پیوست شماره ۱ (توجه: روی جلد نیز باید مشابه این فرم باشد)
 5. صورت­جلسه دفاع
 6. برگ تشکر و قدردانی (به اختیار دانشجو)
 7. برگ واگذاری حقوق، مطابق پیوست شماره ۲٫
 8. برگ تقدیم اثر (به اختیار دانشجو).
 1. چکیده. بین ۳۰۰-۴۰۰ کلمه است. در آن روش تحقیق و روش جمع آوری مطالب و نتیجه تحقیق آورده می شود. در پایان آن واژگان کلیدی شامل ۳-۵ کلمه می آید .

۱۰ .   فهرست مطالب مطابق پیوست شماره ۳٫ در ادامه فهرست اشکال، جداول و نمادها درج می­گردد.

توجه: شماره گذاری صفحات،( با احتساب هر یک از برگ­های اول تا نهم (در صورت وجود) به عنوان یک صفحه)، از صفحه مربوط به فهرست مطالب شروع می شود و تا قبل از متن اصلی در وسط و به فاصله یک سانتی متر از لبه پائین صفحه با حروف ( ابجد یا ده .یازده .دوازده….) نوشته می شود.

 1. فصل اول : کلیات تحقیق به ترتیب عبارت است : تعریف مسئله-ضرورت و اهمیت تحقیق-سوال­های تحقیق-فرضیات تحقیق-اهداف اصلی و فرعی – روش تحقیق – روش جمع آوری اطلاعات- کاربرد تحقیق
 2. فصل دوم : پیشینه تحقیق­- چگونگی انجام پروژه عملی
 3. متن اصلی پایان نامه

تبصره: شماره­ گذاری صفحات از فصل اول با اعداد ۱ و ۲ و ۳ و … در سمت چپ بالای صفحه (به فاصله ۲ سانتی متر از لبه بالا و ۵/۲ سانتی متر از لبه سمت چپ کاغذ) شماره گذاری می شود. توجه شود که بر روی صفحه اول هر فصل، شماره صفحه ذکر نمی شود، لیکن به حساب می آید. حداکثر صفحات پایان نامه ۱۲۰ صفحه تا قبل از پیوست.

 

۱۴- پیوست­ها (در صورت نیاز)

۱۵-مراجع (طبق الگوی بند ج – ۵ ).

۱۶- دو برگ ما قبل آخر: چکیده انگلیسی (با فونت Times New Roman 12 )

۱۷- برگ آخر: سفید.

۱۸- پشت جلد به انگلیسی

توجه: هیچ­گونه حاشیه بندی در صفحات پایان نامه استفاده نشود.

 

ب نحوه تایپ

 • متن چکیده بایستی روی یک صفحه با قلم نازنین نازک ۱۲ یا مشابه آن و با فاصله خطوط حدود ۷/۰ سانتی متر نوشته شود.

.             ۲-متن اصلی پایان نامه باید با قلم نازنین نازک ۱۴بعنوان قلم فارسی و Times New Roman 12بعنوان قلم انگلیسی و با فاصله خطوط حدود ۱ سانتی متر (Single ) تایپ شده و حواشی صفحات مطابق نمونه ذیل رعایت گردند:

۳-کلیه فرمول ها با فونت Times New Roman 12 نوشته شوند.

 

۳-قسمت­های مختلف هر فصل با اعدادی نظیر ۵-۳ و ۵-۳-۲ مشخص می شود که عدد ۵ شماره فصل، عدد ۳ شماره بخش و عدد ۲ شماره قسمت است ( در صورت تقسیم یک قسمت به عناوین کوچک­تر توصیه می­شود از شماره استفاده نشود، به عنوان مثال زیربندی به فرم ۵-۳-۲-۴ وجود نخواهد داشت.

 

۴-جداول و اشکالی که در راستای طولی کاغذ تنظیم می­شوند باید طوری قرار گیرند که متن یا قسمت بالای آنها در سمت عطف پایان نامه قرار گیرد.

تبصره: شکل­ها و جداول حتی المقدور داخل متن و در نزدیک­ترین فاصله ممکن بعد از محلی که ذکر شده­اند آورده شوند.

۵- ذکر مراجع به ترتیب ظهور در متن به یکی از دو روش زیراعمال می­گردد:

۱- مراجع به شیوه مولف سال (شیوه مرسوم در انجمن روان­شناسان امریکا APA) انجام گیرد یعنی در نقل قول­های مستقیم (اگرحجم کلمات تا ۴۰ کلمه). متن داخل گیومه آورده می شود و بعد از اتمام متن داخل پرانتز نام مولف. سال انتشار و صفحه آورده می­شود. و اگر متن طولانی بود کل متن از نوشتار معمولی به طرف سمت چپ حرکت می­کند.

 

………………………………………………………………………………………………………….

       ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

 

در پایان متن داخل پرانتز نام مولف، سال انتشار و صفحه آورده شود.

در بیان غیر مستقیم (برداشت پژوهش­­گر) از گیومه استفاده نمی گردد (حجم محدودیت ندارد) در ذکر منبع داخل پرانتز نگارش مولف و سال انتشار کافی است .

 

-در مورد منبعی که نویسنده آن مشخص نیست به جای نام نویسنده در منبع فارسی از کلمات بی نام و در مراجع خارجی از anonymous استفاده می­شود با وجود این می­توان نام موسسه یا گروه نویسنده نیز استفاده کرد .

-در انتهای پایان­نامه لیست مراجع به ترتیب کتب مقالات نشریات ادواری و مجموعه مقالات کنفرانس و پایان­نامه ها هر کدام به ترتیب حروف الفبا آورده می­شود .

 • در روش دوم مراجع به ترتیب ظهور در متن با شماره در داخل کروشه [ ] مشخص شده و در انتهای پایان نامه به ترتیب شماره و به صورت ذیل بیان می شوند.

توجه: عنوان کتاب و گزارش، نام نشریات ادواری و مجموعه مقالات کنفرانس­ها به صورت ایتالیک نوشته شوند. از مثال­ها دقیقا”تبعیت شود.

۲-۱- مقالات مندرج در نشریات ادواری

 

نام خانوادگی، حرف اول نام مولف، عنوان مقاله، نام نشریه ادواری، نام ناشر (در صورت وجود) شماره مجلد و شماره نشریه، صفحات از ………..تا ………….، سال انتشار.

مثال:

[۳۸] عالمی، ح، اثر اغتشاش در سیستم های مخابراتی، استقلال، دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره ۵، ص ۲۷-۳۴، ۱۳۶۱

[۳۹] Jonas, J.J., Simulation of hot strip rolling, ISIJ Int., Vol.1, No. 4, pp. 34-42, 1994.

 

۲-۲ کتب

 

نام خانوادگی، حرف اول نام مولف (ین) / مترجم (ین)، عنوان کتاب، شماره ویرایش، ناشر و محل نشر، تاریخ انتشار.

مثال:

[۴۰] Ash, R., Information theory, John Wiley, New York, 1985.

[۴۱] حائری، ع، ایران و جهان اسلام، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸ .

 

۲-۳- مقاله مربوط به همایش ها

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام همایش، شماره مجله (در صورت وجود) صفحات از …. تا ….، محل برگزاری، سال همایش.

مثال:

[۴۲] احمدی، گ، مدل سازی کامپیوتری جریان­های لایه­ای، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکـانیک، ص ۷۳۵-۷۵۰، تبریز، ۱۳۷۶ .

[۴۳] Hodges, J. L. & Lehmann, E. L., Some applications of the Cramer-Rao inequality, Proceeding

of the 2nd Berkely Symposium on Mathematics, Statistics and Probability, Vol. 1, pp. 13-22, 1951.

 

۲-۴- پایان­نامه ها (گزارش­های علمی)

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان پایان نامه یا گزارش، مقطع تحصیلی پایان نامه، دانشکده، دانشگاه (ناشر)، سال انتشار.

مثال:

[۴۴] مجیدی فیض آبادی، ت، بررسی پترولوژی و ژئوشیمی توده­های نفوذی غرب سامن (جنوب غربی ملایر- همدان)، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۵ .

 

۲-۵- در مورد منبعی که نویسنده آن مشخص نیست به جای نام خانوادگی و نام نویسنده، در منبع فارسی از کلمه ” بی نام” و در مراجع خارجی از “Anonymous” استفاده می شود. با وجود این می­توان نام موسسه یا گروه نویسنده منبع را نیز به جای ” بی نام” یا “Anonymous” ذکر کرد.

مثال:

[۴۵] Anonymous, Maize in human nutrition, FAO Food and Nutrition Series, No. 25, FAO,

Rome, Italy, 1992.

[۴۶] CIP, Workshop on germ-plasm exploration and taxonomy of potatoes: I, CIP, Peru, 1973.

 

 

۶-معادل انگلیسی لغات و اصطلاحات فارسی و علائم اختصاری که برای اولین بار به کار می­رود به صورت زیرنویس و فقط برای یک بار در صفحه مربوطه درج می­شود (حتی المقدور در متن پایان نامه از به­کار بردن لغت انگلیسی خودداری شود). زیر­نویس­ها زیر یک خط پر که به فاصله ۵/۲ سانتی متر از لبه سمت چپ کاغذ و حداقل ۳ سانتی متر از لبه پائینی و به طول مورد نیاز رسم می­شود، نوشته می­شوند. زیرنویس­ها در هر صفحه با گذاشتن شماره ۱، ۲، ….. فارسی در گوشه بالای انتهای اصلاح مشخص می شوند. در زیرنویس­ها فقط معادل انگلیسی لغات یا اصطلاحات فارسی و یا علائم اختصاری نوشته شده و از توضیحات دیگر اجتناب شود.

 

 • شماره و عناوین جداول در بالای آنها و شماره و عناوین شکل­ها ، تصاویر و نمودار­ها در پائین آورده می شود (قلم نازنین نازک ۱۲). عنوان جداول تا حد ممکن به صورت مختصر و گویا ارتباط عوامل مورد بحث در شکل یا جدول را بیان نماید. اگر شکل یا نموداری از مرجعی گرفته شده باشد، لازم است مرجع آن در ذیل شکل آورده شود. و گرنه توضیح داده شود که پژوهش­گر چگونه به آن دست یافته است. (منبع و مرجع حتما معرفی شود)

 

 • نحوه صحافی پایان نامه مطابق نمونه ذیل است. روی جلد مثل سومین برگ بوده و در (عطف پایان نامه عنوان، نام خانوادگی و حرف اول نام پژوهش­گر و سال انتشار زر­کوب می شود.)

الف) روی جلد: عنوان اصلی (مطابق پیوست شماره ۱)

ب) عطف:

 

 

 

 • رنگ جلد پایان نامه­ها به ترتیب رشته : ارتباط تصویری : مشکی

مهندسی­کامپیوتر-هوش مصنوعی: سرمه ای

مدیریت MBA- بازاریابی : قرمز

مترجمی زبان انگلیسی: سبز

 

د- سایر موارد

 

.

۱-پس از تائید عنوان پایان نامه دانشجو موظف است شخصا” و حضوری حداقل دو بار در ماه به استاد راهنما گزارش­کار مشروح را تحویل دهد.

 

۲-دانشجو حق دارد یک ترم قبل از اتمام (مهلت و دوره کامل فرصت تحصیل) دفاع نماید (در پایان ترم اول سال دوم)

 

۳-پس از آماده شدن پایان نامه دانشجو موظف است با رعایت موارد مندرج در فرم شماره ۶ کپی پایان نامه را به همراه فرم شماره ۶ به گروه تحویل نما ید.

۴-پس از تائید مدیر گروه و مشخص شدن هیئت داوران دانشجو موظف است به تعداد پایان نامه را تکثیر و تحویل اساتید داور نماید. (این تحویل حتما” نباید کمتر از یک ماه از اخرین مهلت دفاع باشد)

 

۵-پس از تحویل کپی پایان نامه به گروه تا بر­گزاری جلسه دفاع دانشجو حق تحویل صفحات اصلاحی یا تکمیلی را ندارد.

 

۶- صدور مجوز دفاع پس از اطمینان از دریافت تمام داوران خواهد بود .

 

۷—بعد از دفاع دانشجو اصلاحات مطرح شده در جلسه دفاع را انجام داده و اصل پایان نامه پس از اصلا­حات و بعد از تائید استاد راهنما بدون صحافی همراه با فرم مخصوص اطلاعات و با امضاء مدیر گروه آموزشی به مرکز تحصیلات تکمیلی فرستاده می­شود که پس از بررسی، در صورت مطابقت با ضوابط، تاییدیه صادر و همراه با اصل پایان نامه جهت تکثیر و صحافی به دانشجو مسترد می­شود. در صورت وجود نقائص، موارد آن روی فرم مخصوص منعکس شده و برای رفع، به دانشجو عودت داده می­شود. پس از طی مراحل فوق دانشجو می­تواند پایان نامه را صحافی کند.

 

۸- از هر پایان نامه حداقل چهار نسخه صحافی شده (همگی با اصل امضاء در صفحه تصویب نامه) و CD حاوی پایان نامه کامل، توسط دانشجو به استاد راهنما، استاد مشاور، کتابخانه دانشگاه و مدیریت تحصیلات تکمیلی (همراه با فرم مخصوص تاییدیه مطابقت با ضوابط) تحویل می­شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره ۱

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

 

گروه ……………..

(نازنین نازک ۱۴)

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ……..

(نازنین نازک ۲۴)

 

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(نازنین سیاه ۱۶)

 

 

 

 

 

استاد(استادان) راهنما

(نازنین نازک ۱۴)

……………………..

(نازنین سیاه ۱۲)

 

استاد (استادان) مشاور

(نازنین نازک ۱۴)

……………………..

(نازنین سیاه ۱۲)

 

پژوهش­گر

(نازنین ۱۴)

…………………….

(نازنین سیاه ۱۲)

 

سال دفاع(معیار تاریخ دفاع)

(نازنین سیاه ۱۲)

 

 

 

 

 

پیوست شماره ۲

 

 

 

کلیه حقوق مادی متر­تب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری­های

ناشی از تحقیق موضــوع این پایان نامـــه

متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره ۳

 

فهرست مطالب (نازنین سیاه ۱۴)

عنوان صفحه
چکیده  
فهرست مطالب  
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱  
۱-۲  
۱-۳  
فصل دوم: پیشینه  
۲-۱  
۲-۲  
فصل سوم:  
.  
.  
.  
نتیجه گیری و پیشنهادات:  
پیوستها  
مراجع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره ۴

 

به نام خدا

 

صورتجلسه دفاع

 

 

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه / رساله کارشناسی ارشد / دکترای تخصصی خانم / آقای _____________________ دررشته _______________ گرایش__________________

تحت عنوان   ­­­­­­­­­________________________________________________________

که در تاریخ________در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی به تائید رسیده است با حضور استاد(استادان) راهنما، مشاور و هیات داوران در موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) در تاریخ   / /   تشکیل گردید. در این جلسه، پایان نامه / رساله فوق با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت. نامبرده نمره به عدد_________، به حروف__________و امتیاز ­­­­­____ را دریافت نمود.

 

استاد(استادان)راهنما

۱-

 

امضاء
۲-

 

امضاء

استاد (استادان)مشاور

۱-

 

امضاء
۲-

 

امضاء

هیات داوران

۱-

 

امضاء
۲-

 

امضاء

 

 

مدیرگروه                                                                                               مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

پیوست شماره ۵

 

به نام خدا

 

 

فرم اصلاحات

 

بدینوسیله گواهی می شود اصلاحات پیشنهادی هیات داوران در خصوص پایان نامه                             خانم/آقای ________________ انجام گرفته و پایان نامه آماده صحافی می باشد.

 

 

 

استاد راهنما                                                                                                                                         استاد داور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره ۶

فرم درخواست اجازه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب               دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته                         گرایش             بشماره دانشجوئی

کد ملی             ضمن رعایت تمامی اصول علمی تحقیق و رعایت حقوق ناشران و نویسندگان مراجع تحقیق و رعایت نحوه نگارش پایان نامه شامل چکیده – فهرست- شماره گذاری- شیوه نگارش متن – مراجع فارسی و لاتین و چکیده انگلیسی و… مطابق مصوبه شواری تحصیلات تکمیلی دانشگاه متقاضی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان :                                     می باشم.

تاریخ درخواست               (این قسمت که مربوط به دانشجو می باشد و همچنین نام استادان راهنما و مشاور توسط دانشجو تایپ و سپس برای طی مراحل بعدی پرینت شود)

 

نام و نام خانوادگی دانشجو           امضاء

اینجانب         استاد راهنمای اول پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی فوق الذکر، صحت تقاضای دانشجو را تایید می نمایم و ایشان می تواند از کار علمی خود دفاع نماید . در ضمن اینجانب محتوای پایان نامه را با دقت مطالعه و از نظر نگارشی، شامل صفحه مشخصات   چکیده فارسی و انگلیسی   فهرست مطالب با شماره گذاری منطبق با متن     اصول نگارش داخل متن(رعایت اصول تحصیلات تکمیلی)  تنظیم فهرست مراجع فارسی و لاتین مطابق اصول   کنترل، و هیچ نوع مشکلی ملاحظه نگردید.(چنانکه هریک از موارد فوق کنترل نشده باشد مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی از صدور مجوز دفاع خودداری خواهد نمود)

تاریخ تایید                                                                                            نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول(امضاء)

 

اینجانب     استاد راهنمای دوم دانشجوی فوق الذکر ضمن بررسی مطالب دانشجو صحت نظرات استاد راهنمای اول را تایید می نمایم.

 

تاریخ تایید                                                                                            نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول(امضاء)

اینجانب     استاد مشاور دانشجوی فوق الذکر ضمن بررسی مطالب دانشجو صحت نظرات استادان راهنما تایید می نمایم.

 

تاریخ تایید                                                                                            نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول(امضاء)

بدینوسیله پرونده دانشجوی فوق الذکر بررسی و به جهت نداشتن مشکل در مراحل آموزشی به شرح ذیل، می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند.

گذراندن تمامی واحدهای درسی به استثنای پایان نامه

ثبت نام مجاز در نیمسالهای گذشته

نداشتن بیش از یک مشروطی

به پایان نرسیدن سنوات تحصیلی یا داشتن مجوز از شورای تحصیلات تکمیلی به شماره             مورخ         یا کمیسیون موارد خاص

به شماره           مورخ

تاریخ تصویب موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه………….

تاریخ تایید                                                                                                   مدیر آموزش

مدیر محترم امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

با سلام، درخواست دفاع دانشجو در شورای گروه مورخ           مطرح و ضمن تایید محتوای پایان نامه مقرر گردید از خانم/آقای

به عنوان داور دعوت به عمل آید تا در جلسه دفاع حاضر شوند. در ضمن تاریخ دفاع –ساعت –روز         مورخ         تعیین گردید.

تاریخ تایید                                                                                                                  مدیر گروه( امضاء)

مدیر محترم گروه

بدینوسیله موارد تایید شده توسط استاد راهنمای اول از نظر محتوای پایان نامه مجددا بررسی و با توجه به بررسی مدارک دانشجو مورد تایید    می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

تهیه و تنظیم مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه