1.1.1.1 شناسایی مشخصات شبکه

این نوع شناسایی از آن جهت اتفاق می‌افتد تا تعیین شود آیا شبکه مورد استفاده (شبکه‌ای که در آینده قرار است استفاده شود) یک شبکه عمومی است، یا یک شبکه خصوصی که باید خیلی امن­تر از شبکه عمومی در نظر گرفته شود. از طرفی دانستن نوع داده‌ای که روی شبکه منتقل می‌شود مهم است، همچون:

  • شبکه داده‌ای- شبکه‌ای برای انتقال داده‌ها اجبار کردن به استفاده از پروتکل‌های داده‌ای
  • شبکه صدا- شبکه‌ای باهدف استفاده‌ی تلفن اما قابل‌استفاده برای داده
  • شبکه ترکیبی در برگیرنده هم داده و هم صدا و شاید هم تصویر

سایر اطلاعات مرتبط همانند:

اینکه شبکه‌ای بسته‌ای است یا سوئیچینگ یا MPLS است.