شناسایی دست خط

//شناسایی دست خط

شناسایی دست خط

از تکنیک مختلف پردازش تصویر می توان جهت تشخیص دست خط استفاده کرد

 

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی