شبیه سازی پروژه های و تمرین های هوش مصنوعی ، الگوریتم های ژنتیک و برنامه نویسی  با نرم افزار مطلب (متلب)

برای سفارش با ایمیل

irmatlab.ir@gmail.com تماس بگیرید