انجام پروژه متلب در موارد زیر پذیرفته می شود

  1. شبیه سازی مقاله در متلب
  2. پیاده سازی پروژه هوش مصنوعی
  3. انجام پروژه یادگیری ماشین
  4. یادگیری عمیق با پایتون
  5. شبیه سازی پروژه با متلب
  6. برنامه نویسی متلب
  7. برنامه نویسی پایتون