برای شبیه سازی مقاله ها توسط کارشناسان ما،  لطفا با قالب زیر به ما ایمیل بزنید. و یک پیامک به شماره(بالای سایت) بفرستید.

۱- نام و نام خانوادگی

۲-رشته تحصیلی

۳- مقاله مربوط به چه درسی و یا برای چه کاری است؟

۴- چقدر زمان دارید؟

۵- نکته یا مطلب خاصی که به نظرتان مهم است را قید فرمایید.

ایمیل: irmatlab.ir@gmail.com

شماره تماس: در بالای سایت درج شده است