توضیحات پروژه:
توضیحات پروژه به همراه مدل سیمولینک در داخل فایل word بصورت کامل نوشته شده است
رشته:
برق قدرت