آموزش کاربردی منطق فازی همراه با نرم افزار مطلب

با چند مثال کاربردی شبیه سازی الگوریتم های فازی شبکه های حسگر بیسیم در متلب هم شبیه سازی شبکه های حسگر بیسیم را بیاموزید هم منطق فازی را. برطبق تجربیات من با این روش معمای فازی و شبیه سازی شبکه های بیسیم برای شما حل خواهد شد.

از آنجا که مطالب تئوری چندان کمکی به شبیه سازی نمیکند فقط درحد نیاز به آنها پرداخته میشود.

کلاسها در شیراز بصورت حضوری و در سایر شهرها درصورت امکان بصورت آن لاین برگزار میگردد.

جهت اطلاع بیشتر می توانید ایمیل بزنید یا نظر خصوصی به این پست بدید.