شبکه‌های پس خور می‌توانند با مصرفی میسر (loops) در شبکه سیگنال ها را در هر دو جهت حرکت دهند . شبکه‌های پس خور خیلی قدرتمند هستند و می‌توانند بسیار پیچیده باشند . این شبکه‌ها پویا هستند آنها دائماً در حال تغییر هستند تا زمانی که به منتظر تعادل (equilibrium point) برسند . آنها در نقطه تعادل باقی می‌مانند تا زمانی که ورودی ها تغییر کنند و یا به تعادل جدیدی نیاز باشد . از شبکه‌های پس خور برای علامت‌گذاری و مشخص‌کردن اتصالات پس خور در سازمان‌دهی تک لایه‌ای استفاده می‌شود