این سیستم ها نرم افزارهای هوشمندی هستند که در آن ها نقش تخصصی کارشناسان به صورت مجموعه های اطلاعاتی به شکل علمی گرد آمده است.

در واقع سیستم است که دانش انسانی را به وسیله ی کامپیوتر برای حل مسائل که غالباً نیازمند تخصص انسانی است به کار می گیرد. مثل: تعهد خرید، اندوخته سازی ، بانکداری ، برنامه ریزی استراتژیک ، مدیریت تولید و عملیات ، ارتباطات مالی ، مدیریت بازاریابی و …..

سیستم خبره زیر مجموعه هوش مصنوعی است که اساساً در برنامه های رایانه ای که از دانش و فرایندهای استنباطی برای حل مسائلی که نیازمند دانش انسان می باشد استفاده می کنند.

تعهد خرید:

سیستم های خبره امکان به کارگیری استانداردهای سازمانی منسجم تر را برای ارزیابی درجه ی امکان خطرات متفاوت افزایش داده است. پایگاه دانش لازم برای سیستم های تعهد خرید شامل اطلاعات خاص صنعت در مورد تجهیزات ایمنی و اقدامات انجام شده برای کاهش خطر نیز از تکنیک های ارزیابی سطح خطر است. بهترین مقطع زمانی برای طراحی سیستم های کامپیوتری هنگام تجدید بیمه نامه هاست.

اندوخته سازی :

چقدر از درآمدهای جاری را باید برای مطالبات احتمالی آینده ، بابت جبران خسارت کنار گذاشت.

بانکداری:

بانکها وام های مصرفی مختلف مثل رهنی ، هر اعتباری به مشتریان ارائه می دهند. برای خدمات حواله ها و انتقال وجوه عملیات خرید و فروش ارز و سایر معاملات از سیستم های خبره استفاده می کنند.

برنامه ریزی استراتژیک :

در تعیین زمان ، مهارت ، منابع مالی ، مشاوران و …. .

مدیریت تولید:

با افزایش پیچیدگی در صنایع تولید و نیاز به کارایی بیشتر ، چرخه عمر کوتاه تر محصولات ، انعطاف پذیری بالاتر ، کیفیت ، رضایت مشتری و .. .. که چالش اصلی هر سازمان در انطباق این تغییرات در محیط تجاری است.

مدیریت بازاریابی :

مثل شرکت مک دونالد که شعبات زیادی در دنیا دارد که برای بررسی و مدیریت این شعبات نیازمند یک سیستم پیچیده می باشد.

برآورد بهای تمام شده ارزش یابی ورشکستگی ، پیش بینی برآورد آتی و مدیریت پرتفوی دارایی ها و اوراق بهادار، قیمت گذاری اوراق بهادار جدید