سیستم تحمل پذیر خطا

/, متلب, مهندسی برق/سیستم تحمل پذیر خطا

سیستم تحمل پذیر خطا

یک سیستم تحمل پذیر خطا ، سیستمی است که بتواند وظایفی که برایش مشخص شده است را حتی با وجود خطاهاي نرم افزاري و خرابی هاي سخت افزاري به درستی به انجام برساند . تحمل پذیري خطا به دلیل مصرف رو به فزونی هر چه بیشتر کامپیوترها در کاربردهاي مختلف در زندگی بشر ، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در واقع به علت اهمیت کاربردها ، تحمل پذیري خطا یک ویژگی مهم در سیستم ها محسوب می شود .

۱۳۹۲-۸-۴ ۱۰:۳۴:۰۱ +۰۳:۳۰آبان ۴ام, ۱۳۹۲|Categories: matlab, متلب, مهندسی برق|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی