سیستمهای آشوبگون در متلب

//سیستمهای آشوبگون در متلب

سیستمهای آشوبگون در متلب

سیر تحول تعاریف ریاضی آشوب ارائه می شود. این روند از تعریف آشوب برای سیستمهای گسسته یک بعدی توسط لی و یورک شروع شده و به تعمیم آن روی فضای Rn ، روی فضاهای باناخ، فضاهای متریک کامل و در نهایت فضای متریک روی مجموعه های فازی که محمل آنها Rn است، ختم می شود.

۱۳۹۴-۸-۲۴ ۱۳:۰۸:۵۶ +۰۳:۳۰آبان ۲۴ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|Tags: |۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی