سيستم مبتني بر اطلاعات (Knowledge Based Systems)

//سيستم مبتني بر اطلاعات (Knowledge Based Systems)

سيستم مبتني بر اطلاعات (Knowledge Based Systems)

 

سيستمي كه در آن پايگاه اطلاعات، ‌مكانيسم استنباط و پايگاه داده بيمار وجود دارد «سيستم مبتني بر اطلاعات» ناميده مي‌شود. (شكل 8) قبلاً به جاي اين اصطلاح، سيستم خبره بكار برده مي‌شد چون اين سيستم‌ها محتوي اطلاعات متخصصين بوده و مسائل را مشابه با نحوه استدلال آنها حل مي‌كردند. سيستم مبتني بر اطلاعات فرض مي‌كند كه برنامه جمع‌آوري اطلاعاتي وجود دارد كه براي ساختن و نگهداري پايگاه اطلاعات استفاده مي‌شود.

۱۳۹۴-۶-۲۸ ۲۱:۱۳:۱۰ +۰۴:۳۰ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی