برای نوشتن برنامه هایی که از الگوریتم ژنتیک در متلب استفاده می کنند شما می توانید از یکی از سه روش زیر استفاده فرمایید

۱- استفاده از جعبه ابزار بهینه سازی

۲-کد نویسی در توابع

۳- استفاده از تابع GA در متلب