سامانه‌های دینامیکی یا سیستم‌های دینامیکی (Dynamical systems) به سامانه‌هایی اطلاق می‌گردد که حالات آن‌ها با زمان تغییر می‌کند.