ساخت و شبیه سازی مدارات الکتریکی

/, متلب, مهندسی برق/ساخت و شبیه سازی مدارات الکتریکی

ساخت و شبیه سازی مدارات الکتریکی

در مقاله قبلی در مورد متلب مختصری گفتگو کردیم که با عنوان “نرم افزار مطلب” بود  , یکی از کاربران تذکر به جایی دادند و ما از این پس به توضیح این نرم افزار تحت عنوان “نرم افزار  متلب” خواهیم پرداخت

قطعات سیستم قدرت به شما اجازه ساخت و شبیه سازی مدارات الکتریکی که شامل المان های خطی و غیر خطی هستند را می دهد مدار زیر مدار جالبی است که در آن در ابتدا

– کتابخانه قطعات سیستم قدرت , powerlib را بررسی خواهید کرد .

– سپس بررسی خواهیم کرد که چگونه یک مدار ساده از کتابخانه powerlib بسازیم .

– قطعات simulink را به مدارمان وصل می نماییم.

مدار زیر یک سیستم قدرت هم توان را که یک خط انتقال 300 کیلومتری را تغذیه می کند نشان می دهد, خط در طرف تغذیه با القاگر شنت جبران شده است  یک  Breaker اجازه باردار و بی بار کردن خط را می دهد برای ساده کردن بحث فقط یکی از سه فاز نمایش داده شده است پارامتر های نشان داده شده در شکل مقادیر مربوط به سیستم قدرت powerlib می باشند

simuling matlab

ساختن مدار با کتابخانه powerlib

استفاده از رابط گرافیکی , اتصال قطعات simulink به قطعات قدرت را امکان پذیر می نماید . قطعات در کتابخانه ویژه ای به اسم  powerlib گردآوری شده اند.

با وارد کردن دستور Powerlib در محیط MATLAB , کتابخانه قطعات سیستم قدرت را باز نمایید:

این فرمان یک پنجره simulink  را نمایش می دهد که آیکون کتابخانه های مختلف را نشان می دهد.

ما می توانیم این کتابخانه ها را باز نماییم تا قطعاتی که به مدارمان کپی خواهد شد را ببینیم . هر قطعه با آیکونی که دارای ورودی و خروجی های منطبق بر ترمینالهای قطعه می باشد , نمایش داده می شود.

simuling matlab

1- در پنجره  powerlib از منوی file یک پنجره جدید که اولین مدار ما خواهد بود باز نماییم . آن را با نام  circuit1 ذخیره نماییم .

2- کتابخانه منابع تغذیه  (Electerical sources )  را باز نموده و یک منبع ولتاژ  AC_Voltage_Source به پنجره circuit1 کپی می کنیم .

3- با دو بار کلیک کردن روی منبع ولتاژ  AC , پنجره تنظیمات آنرا باز نموده و پارامترهای دامنه :(amplitude(V PEAK)  , فاز: (Phase(deg) و فرکانس: Frequency Hz  را مانند مقادیر نشان داده شده در شکل وارد نماییم .

4- اسم منابع ولتاژ را به Vs تغییر دهید .

5- قطعه شاخه موازی  (Parallel RLC Branch) را که می توانید آن را در کتابخانه عناصر  (Elements)  بیابیم به مدار خود کپی نموده  و پارامتر ها ی آن را همانگونه که در شکل نشان داده شده است تغییر می دهیم و اسم آنرا  Z eq بگذارید.

simuling matlab

6- مقاومت Rs eq می تواند از شاخه موازی RLC درست شود. قطعه شاخه موازی RLC  که در حال حاضر در مدارمان وجود دارد را دوباره ایجاد می نمایید و پارامتر مقاومت (( Resistan R (ohms) را طبق شکل تغییر می دهیم و پارامتر های اندوکتانس  ((Inductance L (H) و کاپاسیتانس  ((Capasitance C(F)  را به ترتیب به بینهایت  (inf) و صفر (0) تغییر دهید . وقتی پنجره تنظیمات را ببیندید , متوجه می شوید که قطعات C,L  نشان داده نمی شوند و آیکون در حال حاضر یک مقاومت ساده را نمایش می دهد . نتیجه مشابه ای می تواند با شاخه سری (Series RLC RLC Branch)  رخ می دهد . با تغییر  C,L به ترتیب به صفر و بینهایت .

7- این قطعه را  Rs eq می نامیم.

8- کتابخانه اتصالات  (Connectors) از  powerlib را باز می کنیم و یک باس بار  (Bus Bar)  کپی می کنیم .

9- پنجره تنظیمات باس بار را باز می کنیم و پارامتر های آن را به دو ورودی (Number of input)  و دو خروجی (number of output)  تغییر می دهیم و نام آن را B1 قرار می دهیم . همچنین یک قطعه زمین  (Ground)  کپی می کنیم (قطعه زمین را با یک خروجی را انتخاب می نماییم ) طراحی اولیه مادر اینجا پایان یافت

ادامه دارد…..

۱۳۹۲-۹-۱ ۲۰:۰۳:۴۲ +۰۳:۳۰آذر ۱ام, ۱۳۹۲|Categories: matlab, متلب, مهندسی برق|۲ Comments

۲ Comments

  1. ali دی ۱۴, ۱۳۹۲ at ۱۰:۴۶ ب.ظ - Reply

    خیلی خیلی ممنون از راهنمایتون
    برای شکل موج خروجی باید چکار کنیم؟

    • آی آر متلب دی ۱۶, ۱۳۹۲ at ۱:۰۴ ب.ظ - Reply

      خواهش می کنم ، در این زمینه بهتر است از توابع تخصصی متلب استفاده کنید مانند پلات و غیره…

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی