روند کردن اعداد در متلب

//روند کردن اعداد در متلب

روند کردن اعداد در متلب

روند کردن اعداد:

[css]</pre>
<ul>
<li>A=fix(B)               گرد کردن به سمت صفر</li>
<li>A=round(B)          گرد کردن به سمت نزدیک ترین عدد صحیح(براساس رقم اعشار)</li>
lt;li>A=ceil(B); گرد کردن به سمت مثبت بینهایت</li>
lt;li>A=floor(B); گرد کردن به سمت منفی بینهایت</li>
</ul>
<pre>[/css]

۱۳۹۴-۷-۱۹ ۰۰:۰۱:۳۴ +۰۳:۳۰ مهر ۱۹ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|Tags: |بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی