روش های جستجوی هیوریستیک

//روش های جستجوی هیوریستیک

روش های جستجوی هیوریستیک

در روش های جستجوی عمقی، سطحی ، عمقی محدود شده ، عمقی تکرار شونده و هزینه یکتنواخت از هیچ تابعی برای تخمین میزان بهینگی هر گره استفاده نکردیم. تنها در جستجوی هزینه یکنواخت هزینه هر گام را برای سنجش میزان بهینگی گره ها به کار بردیم. اما در این روش جستجو نیز از اطلاعات مسئله برای تخمین میزان بهینگی هر گره بهره نبردیم. تابعی که عمل تخمین بهینگی هر گره را انجام می دهد ، تابع هیوریستیک می نامیم

۱۳۹۲-۱۲-۵ ۱۰:۴۲:۳۸ +۰۳:۳۰اسفند ۵ام, ۱۳۹۲|Categories: عمومی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی