مقدمه

چندجمله‏ای‏های درون‏یاب، روابط برای مشتقات بالاتر

نمودار لوزنگ برای مشتقات،روشهای برون یابی،تاثیر خطا