روش‌هاي پشتيباني تصميم كمي (Quantitative Decision Support Methods)

//روش‌هاي پشتيباني تصميم كمي (Quantitative Decision Support Methods)

روش‌هاي پشتيباني تصميم كمي (Quantitative Decision Support Methods)

 

روش‌هاي آماري براي آزمودن احتمال وقوع برخي پديده‌ها بكار برده مي‌شوند. بطور مشابه آمار در روشهاي پشتيباني تصميم باليني بكار مي‌رود تا احتمال وقوع يك بيماري را تعيين كند. براي مثال روشهاي آماري براي تعيين بيشتر بودن احتمال سالم بودن فرد نسبت به احتمال بيمار بودن او به كار مي روند. در تصميم‌گيري آماري، همه ويژگي‌ها (نشانه‌ها، علائم، اندازه‌گيري‌ها و .. ) معمولا بصورت همزمان بكار برده مي‌شوند.

۱۳۹۴-۶-۲۸ ۲۰:۱۹:۴۰ +۰۴:۳۰ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی