با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
x = -pi:0.01:pi;
plot(x,sin(x)), grid on
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید