دیاگرام های UML قسمت های اصلی سیستم

//دیاگرام های UML قسمت های اصلی سیستم

دیاگرام های UML قسمت های اصلی سیستم

به منظور درک بهتر مولفه ها و ترتیب عمل آن­ها، class diagram و sequence diagram مولفه­های اصلی سیستم در شکل­های 4-9 و 4-10 نشان داده شده است.

۱۳۹۲-۱۲-۲۸ ۰۷:۵۹:۱۸ +۰۳:۳۰اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۲|Categories: عمومی|Tags: |۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی