دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، بهمن ۱۳۸۱

//دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، بهمن ۱۳۸۱

دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، بهمن ۱۳۸۱

مقاله های ارائه شده در این کنفرانس به شرح زیر می باشد

· معرفی نرم افزار جدید ماشین بینایی “بینا”
· یک روش مبتنی بر پردازش تصویر برای اندازه گیری پارامتر ترافیکی تعداد خودروها
· الگوریتم هایی سریع در بینایی استریوی بر مبنای لبه با کمک کاهش فضای جستجو
· تعیین موقعیت وسایل نقلیه با استفاده از پردازش تصاویر جهت بررسی رفتار رانندگان در
· نظارت بر ترافیک با کمک پردازش تصویر
· شکارسازی سریع اتومبیل در جاده با استفاده از نقطه کانون اتساع، FOE، و روشهای شکلشناسی
· تنظیم خودکار لنز دوربین به کمک کنترل کننده فازی و الگوریتم کشف لبه
· تسریع کدینگ فرکتالی تصاویر با استفاده از ساختار هرمی
· طراحی الگوریتم تپنده به منظور مقایسه تصاویر PCB فشرده شده باکدینگ RLE
· فشرده سازی تصاویر پزشکی با استفاده از ترکیب دو روش فراکتالی و کوانتیزه کردن برداری
· استفاده از اطلاعات موجود در تصاویر حجمی مغز در هنگام عمل جراحی مغز و اعصاب
· استفاده از ویژگیهای پاسخ همودینامیک و خوشه بندی فازی جهت تشخیص فعالیت مغز از روی تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی(fMRI)
· تعیین اتوماتیک موقعیت تقریبی نقطه متناظر با مرکز بطن چپ قلب(LVCP) در تصاویر استاندارد اکوکاردیوگرافی
· تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون بکمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی
· روشی سریع در ردیابی تصویری به کمک تعقیب قالب لبه هدف
· ارائه روشی برای جداسازی متحرک در بازی فوتبال
· شبیه سازی و بررسی الگوریتم MVFAST در یافتن بردارهای حرکت
· شبیه سازی هدایت ربات توسط بینائی و ارائه تست های عملکردی
· یک الگوریتم تشخیص مانع بیدرنگ مبتنی بر جریان نوری برای ربات متحرک
· الگوریتمهای سریع برای گروه بندی مبتنی بر بافت و رنگ در تصاویر با وضوح بالا
· حذف نویز ضربه در تصاویر سونوگرافی با استفاده از فیلترهای نروفازی
· طراحی فیلتر FIR دوبعدی با استفاده از آرایه سیستولیک
· تشخیص لبه های تصاویر با استفاده از ضرایب گیبر توسط شبکه عصبی
· بازسازی تصاویر برشنگاری اپتیکی بوسیله اطلاعات بدست آمده از سطوح مرزی بمنظور تشخیص سرطان پستان
· تصحیح آرتیفکت حرکت چرخشی سر در تصاویرMRI با استفاده از الگوریتم ژنتیکی
· نمایش سریعِ حجمی بافتهای مغزی از تصاویر MRI
· موازی سازی بازسازی تصویر PET به روش بیشینه کردن تابع درستنمایی بر مبنای آلگوریتم SAGE
· کاربرد منحنی های اسپلاین در بازسازی توموگراف
· شاخص گذاری بر روی تصاویر با استفاده از موجکهای گابور و ممانهای لژاندر
· استفاده از اطلاعات رنگ و لبه در بازیابی تصویر
· الگوریتمی جهت افزایش ظرفیت روشهای پنهان سازی اطلاعات مبتنی بر عملیات ماتریسی
· شناسائی اثرانگشت بر اساس تبدیل هاف تعمیم یافته
· تشخیص صورت در تصاویر رنگی و کاربرد آن در ارسال تصاویر بر روی خطوط تلفن یا اینترنت
· طراحی و ساخت جسم آزمایشی شکل پرتو جهت ارزیابی فاصله کانونی و پرتو های کناری
· طبقه بندی داده هایی با ابعاد زیاد سنجش از دوری با تعداد نمونه آموزشی محدود
· استفاده از شاخصهای تفکیک پذیری در انتخاب ترکیبهای مناسب باندی جهت طبقه بندی تصاویر سنجش از دور
· استفاده از روشهای MLCو کوانتیزاسیون برداری یادگیر برای قطعه بندی بی نظارت تصاویر سنجش از دور
· استخراج نیمه خودکار عوارض خطی از تصاویر ماهوار های
· تصویربرداری از بتن با استفاده از امواج فراصوت و آلگوریتم SAFT با بکارگیری موجک
· آشکارسازی عیوب رنگی کاشی ها با استفاده از مدلسازی خوشه ای و ارائه ی یک الگوریتم خوشه سازی رنگ جدید
· طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری ضخامت کفشک ترمز قطار به کمک پردازش تصویر
· طراحی سیستم ترکیب اطلاعات تصویری برای ارزیابی صنعتی کیفیت محصولات باغبانی
· ارائه روشی جدید برای فاصله یابی با دوربین با استفاده از درونیابی لاگرانژ
· دستگاهی خودکار برای هدایت دستگاه جوش مارپیچ با استفاده از ماشین بینایی
· مدلی جدید برای بدن انسان و استفاده از آن در تشخیص افراد کم پوشش در تصاویر
· بهینه سازی روش HMM یک بعدی در شناسایی چهره
· کاربرد پردازش تصاویر در طراحی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره IKONOS
· کنترل کیفیت محصولات کاشی بر روی خط تولید با استفاده از تبدیل موجک و ویژگیهای آماری
· ترکیب اطلاعات شیمیایی و تصویربرداری اشعه ایکس درتعیین کیفیت میوه
· یک روش جدید برای محاسبه تبدیل کسینوسی گسسته دو بعدی
· بکارگیری تبدیل KL برای تشخیص لبه
· ساخت تصاویر ساجیتال (Sagital) و روبرو (Coronal) ازتصاویر عرضی (Axial) با استفاده از تصاویر MRI
· طراحی یک ابزار نرم افزاری جهت جداسازی و نمایش سه بعدی بافتهای
· ناحیه بندی تصاویرمغزی MRI با استفاده از پیوستگی فازی
· ارزیابی و مقایسه عملکرد روشهای تحلیل تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI)
· استفاده از تبدیل هادامارد جهت فشرده سازی تصاویر
· معرفی ومقایسه سخت افزارهای مختلف در پیاده سازی تبدیل موجک گسسته برای فشرده سازی تصویر
· شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از شبکه عصبی
· پیاده سازی یک سیستم نظارت تصویری ترافیکی اتوماتیک با استفاده از دوربینهای متحرک
· بررسی اثر تغییرات پارامتر های موثر در سیستم بیومتری
· معرفی یک معیار عمومی برای بهینه سازی خوشه بندی فازی
· استفاده از بسط با الگوریتم پیگیری تطبیقی برای استخراج بافت تصویر
· طراحی و پیاده سازی سیستم پیش پردازنده تصویر در علامت خوان نرم افزاری
· فشرده سازی تصاویر رنگی با استفاده از کنتور
· روشی نوین در جانمایی اتوماتیک سنجنده ها در ماشین بینایی برمبنای مفاهیم هوش مصنوعی
· روشی جدید برای درجه بندی کاشیهای سرامیکی با استفاده از تلفیق روشهای آماری تشخیص الگو و شبکه عصبی MLP
· آشکار سازی بافت تصاویر ماهواره با استفاده از موجکهای گابور
· ساخت دستگاه درجه بندی پسته براساس ماشین بینایی
· ارزیابی کارایی سیستم های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از معیارهای رتبه گرا
· طراحی و ساخت سیستم سخت افزاری مبتنی بر TMS320C6201 برای ردیابی بی درنگ اشیا متحرک
· معیاری برای ارزیابی کیفیت تصویر به کمک شبکه عصبی
· استخراج متن چاپی از تصاویر گرافیکی
· اصلاح درجه تطابق دو گراف توصیفی فازی با کمک قیود زبانی و کاربرد آن در بازشناسی ساختاری الگو
· کاربرد اتوماتای یادگیری سلولی در استخراج ویژگی در تصاویر
· مکان یابی برای ربات لیگ سایز متوسط
· تشخیص حالتهای چهره براساس نقاط مشخصه صورت با استفاده از شبکه عصبی RBF و منطق فازی

۱۳۹۴-۸-۱۹ ۱۱:۰۱:۳۴ +۰۳:۳۰آبان ۱۹ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|Tags: , , , , |۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی