1-1-1- گرانبار شدن اطلاعات

وب جهانی منبعی عظيم از اطلاعات را فراهم آورده است. در بررسی­های گوناگون انجام شده در زمينه­ی گسترش وب تخمين زده شده است که روزانه بیش از يک ميليون صفحه به وب اضافه می­شود و بيش از 600 گيگابايت از صفحات در هر ماه تغيير می­کنند[Nasraoui 2008] و[Achananuparp 2007] . اين پديده که گرانبار شدن اطلاعات ناميده می­شود مشکلاتی را برای کاربران وب بوجود آورده است.

از مهم­ترين اين مشکلات عدم دسترسی آسان به اطلاعات مورد نياز می­باشد. در اين انباره­ی عظيم کاربران در يافتن اطلاعات مورد نياز خود در زمان مناسب و بصورت آسان دچار مشکل هستند زيرا از يک سو بايد ميزان ربط هر صفحه را با نياز خود بررسی کنند و از سوی ديگر بايد صفحات را از نظر ميزان قابلیت اعتماد ارزيابی کنند.

برای رفع اين مشکل در دهه­های اخير سيستم­های بازيابی اطلاعات و به تبع آن موتورهای جستجو ايجاد شدند که محتوای صفحات وب را انديس­گذاری می­کنند و صفحات مرتبط با پرسش کاربر را برمی­گردانند اما اين تکنولوژی­ها دو مشکل دارند: