دستورات مهم در MATLAB

/, آموزش متلب برق/دستورات مهم در MATLAB

دستورات مهم در MATLAB

چنانچه علاقه مند به یادگیری ماشین هستید و می خواهید با زبان برنامه نویسی پایتون شروع به یادگیری کنید. منبع زیر را از دست ندهید!
آموزش کامل مهارت های یادگیری ماشین با پایتون

ایجاد ماتریس:

 A=[1,2,3 ; 4,5,6];
A=[1:10]

A=[1:2:10]

A=[10:-1:1]

A=zeros(2,3); ایجاد ماتریس ۲ در۳ با مقادیر صفر

A=ones(4,6);ایجاد ماتریس ۴ در۶ با مقادیر یک

ترانهاده ماتریس A:

;
T=A’

دستیابی به یک یا چند مقدار از یک ماتریس:

;
A(2,3);عنصر سطر۲ ستون ۳

A(:,2);عناصر ستون ۲

A(1,:); عناصر سطر ۱

A(3:6, 2:4);ستونهای ۲ تا ۴ از سطرهای ۳ تا ۶

دستیابی به ستون آخر یک ماتریس:

A(:,end)

مجموع ستونهای یک ماتریس دو بعدی (و یا مجموع مقادیر یک ماتریس یک بعدی):

;
sum(A’)’; مجموع سطرهای یک ماتریس دو بعدی

بدست آوردن مقادیر روی قطر اصلی A:

diag(A)

ایجاد ماتریس جادویی n×n: (ماتریس جادویی ماتریسی است که مجموع تمام سطرها و ستونها و قطرهای آن برابر است)

magic(n)

می خواهیم جای ستونهای دوم و سوم در ماتریس B را جابه­جا کرده و نتیجه را در A ذخیره نماییم:

A=B(: , [1,3,2,4])

توابع مقدماتی پرکاربرد:

abs(A);

exp(A);
sin(A);
sqrt(A);
factorial(n);

 • log2(A) لگاریتم در مبنای ۲
 • log10(A) لگاریتم در مبنای ۱۰

  برای مشاهده لیست توابع مقدماتی عبارت help elfun را تایپ کنید.

  عملگرهای محاسباتی:

  • A=B+C جمع ماتریسی
  • A=B-C تفریق ماتریسی
  • A=B*C ضرب ماتریسی
  • A=B .* C ضرب عناصر متناظر در یکدیگر
  • A=B ./ C تقسیم عناصر متناظر بر یکدیگر
  • A=B .^ C به توان رساندن هر عنصر به عنصر متناظرش

  اگر B یک ماتریس n×m باشد و C یک عدد اسکالر (یک ماتریس ۱×۱) باشد آنگاه عملگرهای فوق مقدار موجود در C را در تک تک مقادیر B اِعمال می­کنند. بنابراین عبارت A=B+1 تک تک مقادیر B را با ۱ جمع کرده و در A ذخیره می­کند. عبارت A=B.^2 نیز تک تک مقادیر B را به توان ۲ رسانده و نتیجه را در A ذخیره می­کند.

  روشی بدست آوردن باقیمانده تقسیم:

   A=mod(B,C) 

  ایجاد یک ماتریس ۳×۴ از اعداد تصادفی که دارای توزیع یکنواخت بین ۰ تا ۱ می­باشند:

  A=rand(3,4)

  ایجاد یک ماتریس ۳×۴ از اعداد تصادفی بین a تاb

   A=floor((b-a+1)*rand(3,4)+a) 

  ایجاد یک ماتریس ۱×n که اعداد صحیح ۱ تا n به ترتیب تصادفی در آن قرار گرفته­اند:

   A=randperm(n) 

  ایجاد ماتریس با n×m که در هر سطر عناصر ۱ تا m به طور تصادفی قرار داده شده اند

  for i=1:n

  A(i,:)=randperm(m);

  end

  روند کردن اعداد:

 • A=fix(B) گرد کردن به سمت صفر
 • A=round(B) گرد کردن به سمت نزدیک ترین عدد صحیح(براساس رقم اعشار)
 • A=ceil(B) گرد کردن به سمت مثبت بینهایت
 • A=floor(B) گرد کردن به سمت منفی بینهایت
 • 
  

  مرتب کردن هر یک از ستونهای ماتریس B بطور جداگانه:

   A=sort(B) 

  مرتب کردن سطرهای ماتریس B ابتدا بر اساس ستون اول سپس ستون دوم و الی آخر:

   A=sortrows(B) 

  مرتب کردن سطرهای ماتریس B فقط بر اساس ستون سوم:

   A=sortrows(B,3) 

  حذف ستون دوم ماتریس A:

  A(: , 2) = [] 

  میانگین هر یک از ستونهای ماتریس B:

  A=mean(B)

  میانه هر یک از ستونهای ماتریس B:

  A=median(B)

  انحراف از معیار هر یک از ستونهای ماتریس B:

  A=std(B)

  مینیمم هر یک از ستونهای ماتریس B:

  A=min(B)

  ماکسیمم هر یک از ستونهای ماتریس B:

  A=max(B)

  یافتن اندیس عددهای غیر صفر در ماتریس B:

  A=find(B)

  یافتن اندیس سطر و ستون خانه مساوی ۲ ماتریس B:

  [i,j]=find(B==2)

  یافتن اندیس سطر و ستون خانه مساوی ۲ در سطر سوم از ماتریس B:

  [i,j]=find(B(3,:)==2)

  یافتن اندیس عددهای بین ۱ تا ۵ در ماتریس B:

  A=find(A>1 & A<5)

  جمع تجمعی عناصر ماتریس B:

   A=cumsum(B) 

  حاصل ضرب عناصر ماتریس B:

   A=prod(B) 

  تولید n عدد در فواصل مساوی که از a شروع و به b ختم می­شود:

   A=linspace(a,b,n) 

  ترسیم دو بعدی y برحسب x:

   plot(x,y) 

  ترسیم سه بعدی:

   plot3(x,y,z) 

  دستور زیر مقادیری از B که از ۶ بزرگتر است را در A ذخیره می­کند:

   A=B(B>6) 

  شیفت دادن چرخشی: دستور زیر ماتریس B را یک واحد در جهت عمودی (از بالا به پایین) و دو واحد در جهت افقی (از راست به چپ) شیفت چرخشی می­دهد.

   A=circshift(B, [1, -2]) 

  دستور زیر ابعاد یک ماتریس را برمی­گرداند:

   size(A) 

  دستور زیر طول یک بردار را برمی­گرداند: (اگر A دارای بیش از یک بعد باشد، طول طولانی­ترین بعد برگردانده می­شود)

   length(A) 

  با دستور زیر می­توان تابع f را در محیط editor مشاهده کرد و در صورت دلخواه آن را تغییر داد. با این دستور حتی می­توان توابع خود MATLAB را نیز ویرایش نمود.

   edit f 

  دستور زیر ماتریس B را بصورت تنک (خلوت) در A ذیره می­کند. اگر تعداد زیادی از مقادیر یک ماتریس برابر با صفر باشد با این روش می­توان در تخصیص حافظه صرفه­جویی کرد.

   A = sparse(B) 

  دستور زیر ماتریس B را از حالت تنک به حالت کامل تبدیل کرده و در A ذخیره می­کند.

   A = full(B) 

  توابع مخصوص رشته­ ها:

  
  
  • strcat متصل کردن دو رشته
  • strcmp مقایسه دو رشته
  • strcmpi مقایسه دو رشته صرفنظر از بزرگ یا کوچک بودن حروف

  تمام جایگشتهای ممکن مقادیر یک بردار:

   perms(A) 

  حذف مقادیر تکراری از یک بردار:

   unique(A) 

  نمایش هیستوگرام مقادیر یک ماتریس:

  hist(A,…)

  دستورات کار با تصاویر:

  ; باز کردن پنجره جدید برای عکس بعدی تا عکس قبلی از بین نرود

  اشتراک دو مجموعه:

  intersect(A,B)

  دستورات برنامه نویسی

  حلقه ها

  </pre>
  for i=start : end

  دستورات

  end

  while(شرط)

  دستورات

  end

  if(شرط)

  دستورات

  end

  اجرای برنامه تا فشردن یک کلید متوقف می­ماند:

  pause

  اجرای برنامه به مدت n ثانیه متوقف می­ماند:

  pause(n)

  در عبارت زیر اولین گروه از دستورات اجرا می­شوند. اگر خطایی رخ دهد اجرای این دستورات متوقف شده و دومین گروه از دستورات اجرا می­شود.

   try</pre>
  statements

  catch

  statement

  end

  با دستور زیر می­توان محیط ایجاد رابط کاربر گرافیکی را مشاهده کرد.

  guide

  با دستور زیر می­توان مدت زمان اجرای هر یک از خطوط برنامه را مشاهده کرد.

  profile {on, off, viewer}

  نمایش پیغام: نحوه استفاده از این دستور همانند printf() در زبان C است.

   fprintf(‘\n i=%d’, i) 

  نمایش پیغام خطا و خروج از اجرای برنامه:

  error(‘your error message’)
چنانچه علاقه مند به یادگیری ماشین هستید و می خواهید با زبان برنامه نویسی پایتون شروع به یادگیری کنید. منبع زیر را از دست ندهید!
آموزش کامل مهارت های یادگیری ماشین با پایتون

۶۱ Comments

 1. hamishe اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۳ at ۴:۴۰ ب.ظ - Reply

  با سلام و خسته نباشید
  در حال حل سوال (برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر دریافت نموده و مجموع ارقام آن را محاسبه نموده و نمایش دهد) هستم
  با حلقه ی while مینویسم ولی اجرا نمیشه
  میشه خواهش کنم کمکم کنید

  • آی آر متلب اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۳ at ۶:۳۶ ب.ظ - Reply

   سلام وقتتون بخیر
   در کدام قسمت برنامه احتیاج به کمک دارید؟

 2. بیتا اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۳ at ۱۰:۴۷ ق.ظ - Reply

  سلام، میشه دربارۀ آشنایی با کار Simbiology در متلب هم مطلبی بگذارید. با تشکر.

 3. fariba شهریور ۳, ۱۳۹۳ at ۱۰:۲۷ ق.ظ - Reply

  خ مفید بود واقعا مرسی

 4. king آذر ۲۸, ۱۳۹۳ at ۳:۲۰ ب.ظ - Reply

  سلام خسته نباشید میخواستم یک ماتریس 1*6 تعریف کنم که دا خلش شرط بذارم تا زمانی ادامه داشته باشه که یکی از درایه ها ی ماتریس صفر بشه؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 5. هوشنگ دی ۲۹, ۱۳۹۳ at ۱۰:۰۱ ق.ظ - Reply

  1-در متلب 2013 یک فایل gui با فرمت .fig ایجاد کردم.
  این فایل رو باید روی متلب 2007 اجرا کنم و ارائه بدم.
  آیا مشکلی پیش میاد؟
  2- توابع لگاریتمی رو میشه روی عکس اعمال کرد؟
  3-توابع توانی رو چطور؟
  4-گاما رو با استفاده از چ تابعی روی عکس اعمال کنم؟

  ممنون میشم جواب بدین

 6. علی فروردین ۱۷, ۱۳۹۴ at ۲:۱۷ ب.ظ - Reply

  سلام.
  من سه تا t1وt2و t3دارم.اولی میلی دومی میکرو و سومی نانو ثانیه است چطور اینارو تو مطلب بنویسم.
  اولی گفته تی 1از صفر تا 20میلی ثانیه با گام 0.05

 7. احمد اردیبهشت ۱, ۱۳۹۴ at ۶:۴۷ ب.ظ - Reply

  سلام من میخوام یه ماتریس 10*10 ایجاد کنم بدون اینکه از عناصر مستقیم استفاده کرده باشم میشه راهنمایی کنید؟

 8. sajjad تیر ۵, ۱۳۹۴ at ۷:۱۷ ب.ظ - Reply

  با سلام و خسته نباشید؛ در مورد رسم طیف پاسخ سه لگاریتمی میانگین (طیف طرح برای یک منطقه) در متلب می شه کمکم کنید؟؟؟ با تشکر

 9. پریا تیر ۹, ۱۳۹۴ at ۱:۰۶ ق.ظ - Reply

  سلام
  ماتریس حدی چطور بدست میاد؟
  در روشANP مرحله آخر اینه ماتریس حدی وقتی n به بینهایت میل میکنه بدست بیاد. یعنی این ماتریسی که تا بحال بدست آوردیم و مجموع عناصر هر ستونش یک است. حالا باید اینقدر در خودش ضرب بشه که در نهایت تمام درایه های هر سطر برابر بشن.(یعنی مثلا درایه های سطر اول همه 32 بشن. درایه های سطر دوم همگی 0 بشن و ……)
  لطفا کمک کنید دوستان
  کار من گیر همین به توان بالا رسوندن ماتریسه.
  ممکنه مثلا در توان500 این شرایط خاص( برابری درایه های هر سطر) ایجاد بشه!
  تشکر فراوان

 10. شیرین تیر ۱۳, ۱۳۹۴ at ۱۰:۲۶ ب.ظ - Reply

  سلام
  وقت بخیر. میگم دستور تک تک پاک کردن در gui بنویسم

  • آی آر متلب مهر ۳۰, ۱۳۹۴ at ۲:۳۹ ب.ظ - Reply

   سلام
   منظورتون از تک تک پاک کردن چیست؟
   شما کافی است در متغییر کامند از clc استفاده کنید

 11. نوبخت تیر ۲۰, ۱۳۹۴ at ۶:۰۸ ب.ظ - Reply

  سلام
  یه دستور میخوام که یک وکتور را به دنباله ای از اعداد تبدیل کنه
  مثلا یک وکتور n*1 بشه n تا عدد 1*1
  که اتوماتیک و به ترتیب وارد سیستم شوند
  ممنون

  • آی آر متلب مهر ۳۰, ۱۳۹۴ at ۲:۳۸ ب.ظ - Reply

   ذستورش خ ساده می شه
   فقط کافی است از یک حلقه for استفاده کنید و هر بار تکرار مقدار یک متغیر را بدست بیاورید

 12. Diba مرداد ۷, ۱۳۹۴ at ۱:۰۸ ب.ظ - Reply

  سلام،وقت بخیر.
  چجوری با استفاده از‌ متلب میشه از ی عکس مثلا عکس دونه های برنج لگاریتم گرفت!؟!عکسو میخونه ولی نمیدونم بقیشو چجوری باید کد بزنم!؟ایا نیاز به رسم نمودار هم داره!!!اگر میشه هر چه سریع تر جواب بدید چون خیلی کلافم کرده

 13. Diba مرداد ۸, ۱۳۹۴ at ۱۰:۲۵ ق.ظ - Reply

  ببخشید تا کی جواب میدید!!!اخه جواب سوالم خیلی فوریه

  • آی آر متلب مهر ۳۰, ۱۳۹۴ at ۲:۳۱ ب.ظ - Reply

   سلام
   وقت بخیر
   کافی است که ابتدا عکس رو بخونید در متلب سپس تبدیل به یک عکس دو بعدیش کنید بعد از آن لگاریتم بگیرید

 14. فاطمه آبان ۵, ۱۳۹۴ at ۱۰:۱۹ ب.ظ - Reply

  سلام . وقت بخیر
  ببخشید اگه بخوایم شماره اندیس هایی خاص از یه ماتریس رو در یک مجموعه دخیره کنیم ک بعدا ازش استفاده کنیم چطور اینکارو انجام بدیم؟مثلا برای جدا کردن اندیس های اکتیو و غیر اکتیو در ماتریس ضرایب یک دستگاه.

  • -------------------------- آبان ۱۴, ۱۳۹۴ at ۱۲:۲۰ ب.ظ - Reply

   با سلام
   منم دنبال پاسخ این سوالم اگه کسی می دونه راهنمایی کنه

 15. آراز آذر ۱۹, ۱۳۹۴ at ۸:۵۶ ب.ظ - Reply

  سلام
  خیلی ممنون از سایت عالیتون
  ببخشید اگه من بخوام با استفاده از دستور while از کاربر اعدادی رو بگیرم و به ترتیب تو یه ماتریس قرارش بدم باید چیکار کنم ؟
  مثلا از کاربر میخوام یه ماتریسی مثل ماتریس زیر رو پر کنه
  نمرش تو درس ۱ , نمرش تو درس ۲ , نمرش تو درس ۳ …
  اعداد ۱و۲و۳ … با وایل میپرسم ولی اینکه بخوام نمره هاشو قرار بده تو ماتریس چیکار کنم
  امیدوارم تونسته باشم سوالمو برسونم

  • آی آر متلب آذر ۲۳, ۱۳۹۴ at ۱۱:۲۹ ق.ظ - Reply

   سلام
   وقت بخیر
   خیلی ساده می شه این کار رو انجام داد
   فقط کافی است در while از یک شمارنده استفاده کنید که اندیس آن شمارنده اشاره کند به اعضای ماتریس
   به همین راحتی می تواندی ماتریس خودتان را با حلقه while پر کنید

 16. حامد آذر ۲۳, ۱۳۹۴ at ۹:۱۰ ب.ظ - Reply

  for i=1:2
  if i==1
  ;[ A=[1 2;0 4

  else if i==2
  ;[ A=[5 1;7 3

  end
  end
  end

  A_new= 4.*A1+5.*A2
  چجور میشه متغیرهای A1و,A2 رو که همون مقادیر A برای حالت های i=1 و i=2 هستند رو تعریف کنیم؟

  • آی آر متلب آذر ۲۳, ۱۳۹۴ at ۱۰:۵۰ ب.ظ - Reply

   در کد شما حالت یک دو دو اجرا می شود ولی باید در نام گذاری ها در حلقه a1 و a2 را نیز تعریف کنید

   • حامد آذر ۲۴, ۱۳۹۴ at ۲:۰۹ ب.ظ - Reply

    ممنون از جوابتون
    من سوالمو خیلی بد مطرح کردم. این برنامه ای که نوشتم برنامه اصلی نیست, این برنامه رو نوشتم تا روش کارو یاد بگیرم. شما این برنامه رو فرض کنید.
    clc
    clear all

    for i=1:2
    if i==1
    ;[A1=[1 2;0 4
    G1=A1^2
    else if i==2
    ;[A2=[5 1;7 3
    G2=A2^2
    end
    end
    end

    A_new= 4.*A1+5.*A2
    G_new=5.*G1+3.*G2

    طبق چیزی که گفتید تو هر قسمت if می تونیم A1,A2 رو تعریف کنیم و G1,G2 رو طبق برنامه فوق بدست بیاریم که کاملا درسته .
    حالا این برنامه زیر رو در نظر بگیرید.

    clc
    clear all

    for i=1:2
    if i==1
    ;[ A=[1 2;0 4

    else if i==2
    ;[ A=[5 1;7 3

    end
    end
    G=A^2
    end

    A_new= 4.*A1+5.*A2
    G_new=5.*G1+3.*G2

    حالا اگه تو هر قسمت if نخوایم مقادیر A1,A2,G1,G2 رو تعریف کنیم و به جاش A تو هر قسمت تعریف بشه و نهایتا با توجه به مقدار i این مقدار A رو تو متغیر های A1,A2 ذخیره کنیم ( همین روش برای G هم استفاده بشه) چیکار باید بکنیم. چون برنامه من خیلی محاسبات دیگه هم داره که با این روش که شما میگین مجبور میشم تو هر قسمت if این محاسبات و تعریف متغیرها رو اعمال کنم که برنامه خیلی طولانی میشه.
    ممنون از راهنماییتون

    • آی آر متلب آذر ۲۴, ۱۳۹۴ at ۲:۳۰ ب.ظ - Reply

     با سلام
     پاسخ سوال شما در لینک زیر داده شد.
     کلیک کنید

     • saeed تیر ۲۰, ۱۳۹۶ at ۴:۲۴ ب.ظ

      سلام میشه دوباره جواب این سوال رو بزارید.این لینک خرابه

 17. عسل آذر ۲۹, ۱۳۹۴ at ۱۱:۰۷ ق.ظ - Reply

  با سلام
  خواهشا یاری نمایید
  کد زیر رو نوشتم مشکلش اینه که هنگام تفریق اگر عدد منفی باشه جواب صفر رو در نظر میگیرد چی کار کنم همون مقدار منفی رو نشان دهد .
  clear all;
  close all;
  img = imread(‘D:\mahdi\madarek\Certificate\farzaneh.jpg’);
  img = img(:,:,1);
  I = img;
  [M N]=size(I);
  for i=1:M
  for j=1:N-1
  vertical(i,j) = I(i,j+1) – I(i,j);
  end
  end

 18. sansiz آذر ۳۰, ۱۳۹۴ at ۱۲:۰۱ ب.ظ - Reply

  سلام
  چطور میتونم در یک نمودار رسم شده yها را برای xهایی که متفاوت از حالت اولیه هستند استخراج کنم؟ البته برای xهایی که در بازه x اولیه که برای رسم شدن نمودار استفاده شده، هستند؟

 19. liliom فروردین ۸, ۱۳۹۵ at ۱۰:۵۷ ب.ظ - Reply

  با سلام من میخوام از یک مجموعه ۳ عضو بگیرم به شرطی که ضربشون یه عددی شه نمیدونم چه جوری این سه عضو را بگیزم از مجموع میشه راهنمایی کنید مرسی

 20. ستار اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۵ at ۱۲:۳۱ ق.ظ - Reply

  سلام اگه بخوام عد یک ماتریس را با یه رنگ دیگه نشون بدم چیکار کنم
  مثلا s(i,j)=2 را با یک رنگ دیگه بخوام نشون بدم از چه دستوری استفاده کنم مرسی

  لطفا در ایمیلم جواب دهید

 21. محمد اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۵ at ۵:۴۸ ب.ظ - Reply

  سلام برای load کردن یک فایل با فرمت ASCII چی کار باید بکنم
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

 22. سجاد خرداد ۱۰, ۱۳۹۵ at ۷:۲۲ ق.ظ - Reply

  سلام
  می خواستم از یک ماتریس ستونی و برای هر ۸ عدد یک میانگین بگیرم چون اعدادش زیاده نمیشه با دست انجام بدهم. خواهشمند است راهنمایی بفرمایید
  تشکر

 23. باران خرداد ۳۰, ۱۳۹۵ at ۱:۴۰ ب.ظ - Reply

  سلام
  چطوری به یک بردار و ماتریس که بر حسب زمان تغیر می کنند می توان در متلب مقدار اولیه را برای آن ها تعریف کرد؟

 24. زهرا تیر ۹, ۱۳۹۵ at ۴:۳۹ ب.ظ - Reply

  سلام. چطورمیتونم یک بردار ازتوابع درست کنم؟ مثلا یک بردار ۱۰ تای از توابع به شکلsin(x-i*h)درست کنم واون روتویه بردار دیگه که اعدادهستند ضرب کنم تاحاصل یک برداریک در یک بشه که خودش تابعی سینوسی بایدبشه

 25. yazdan مرداد ۹, ۱۳۹۵ at ۴:۳۹ ب.ظ - Reply

  سلام به دوستان عزیز.
  من این برنامه رو نوشتم.
  ;(TC=zeros(1,345)
  for i = [0,1,10,100,101,102,103,104,105,106,107,86,87,88,89,9,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99];
  str=[‘IM’ num2str(i)];
  info=dicominfo(str);
  TC(j)=info.XrayTubeCurrent;
  end;
  plot(TC);

  در واقع برای اعدادی که ترتیب خاصی دارند یک حلقه ی for تعریف کرده ام مو میخوام که نتایج هر حلقه به ترتیب در آرایه ی اول و دوم و…. یک بردار قرار بگیره.
  لطفا کمک کنید.

 26. صادق مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ at ۱۱:۱۰ ق.ظ - Reply

  سلام
  ممنون از سایت خوبتون. من میخواستم یک تابع درست کنم که وقتی ورودی ۱ میشود خروجی به مدت دلخواه ۱ شود و بعد از زمان دلخواه ۰ شود. میشه کمک کنید لطفا!؟

  • آی آر متلب مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ at ۸:۲۳ ب.ظ - Reply

   سلام کاری نداره
   یه پارامتر به تابع بدهید
   و یه شرط if بگذارید اگر ۱ شد خروجی به اندازه تایمر ۱ بماند و به همین ترتیب برای ۰

   • صادق مرداد ۱۱, ۱۳۹۵ at ۱۰:۰۹ ق.ظ - Reply

    ممنون. ولی دستور تایمر رو بلد نیستم. میشه یه این مثال رو بنویسید؟
    ۱٫هنگامی که ورودی تابع (x=1) یک شود همزمان خروجی y هم ۱ شود و بعد از ۵ میلی ثانیه خروجی ۰ شود.
    ۲٫هنگامیکه ورودی ۱ میشود، بعد از ۳ میلی ثانیه خروجی به مدت ۳میلی ثانیه ۱ شود.
    ممنون از لطفتون. خیلی سایت خوبی دارید سعی کنید حفظش کنید!

 27. pingoo مرداد ۱۲, ۱۳۹۵ at ۲:۵۲ ق.ظ - Reply

  با سلام. ممنون میشم اگه کسی بدونه راهنمایی کنه که چطوری عبارت زیر را در متلب نشون بدم. v و i درون حلقه هستند.
  Y(1,I(v))-Y(1,I(i)
  I هم یک ماتریس هست.Y هم یک ماتریس هست.

 28. یگانه مهر ۱۳, ۱۳۹۵ at ۱۱:۲۲ ق.ظ - Reply

  با سلام.من یک متغیر که فقط در فانکشن اورده شده را میخوام رسم ‍plot کنم.ولی تو mainبرنامه که میزنم نمیشناسش.چکار باید کنم؟

 29. مهسا مهر ۲۳, ۱۳۹۵ at ۷:۲۲ ب.ظ - Reply

  سلام میخوام زمان اجرا دو ماتریس در متلب نشون بدم چطوریه؟

  • آی آر متلب مهر ۲۳, ۱۳۹۵ at ۹:۱۶ ب.ظ - Reply

   سلام متلبی دستوری برای زمان اجرای برنامه ها دارد
   کافی است در ابتدای کد کلمه tic و در انتهای کد کلمه toc را تایپ کنید بعد از اجرا زمان اجرا محاسبه می شود.

 30. محسن بهمن ۱۵, ۱۳۹۵ at ۱۱:۰۷ ق.ظ - Reply

  سلام
  دستور هیستوگرام افقی چیه؟

 31. امیر بهمن ۳۰, ۱۳۹۵ at ۵:۰۰ ب.ظ - Reply

  سلام میخواستم دستور ی بنویسم که ماتریس ادمیتانس بین شین های مختلف رو بده بهمون ….اگه c++ بود راحت تر میشد با متلب اصلا نمیدونم از کجا شرو ع کنم؟ میتونین کمکم کنین؟

 32. nadiya اسفند ۲, ۱۳۹۵ at ۵:۲۷ ق.ظ - Reply

  سلام
  من میخوام خط مماس بر منحنی تو چند نقطه تصادفی رسم کنم.اما نمیدونم نقطه تصادفی روی نمودار چه جوری به دست بیارم.ممنون میشم کمکم کنید.
  نمودار هم مثلا y=x^2 باشه.

 33. منصوره اسفند ۱۱, ۱۳۹۵ at ۷:۳۴ ق.ظ - Reply

  سلام من ی سری داده دارم میخوام هر داده رو با ۴ داده ی بعدیش جمع کنم بذارم جای همون داده میشه بگید باید چکار کنم؟با for ی کدی نوشتم اما نمیدونم داده ی اخری رو باید چکار کنم؟

 34. رامین اسفند ۱۴, ۱۳۹۵ at ۵:۰۲ ق.ظ - Reply

  سلام ببخشید می خوام یک ماتریس ۱۵ در ۱۵ رو داخل یک ماتریس ۳۵ در ۳۵ اسمبل کنم برنامشو نوشتم ولی این قسمتش ;yglobal(10*i-9:10*i+5,10*i-9:10*i+5)=K0 خطا میده
  k0 ماتریس ۱۵ در ۱۵ ماست که داریمش حالا
  ;(K=zeros(35,35
  ;(۳۵,۳۵)yglobal=zeros
  ;۰=l1
  for i=1:3
  l1+2*l=l2
  ;yglobal(10*i-9:10*i+5,10*i-9:10*i+5)=K0
  ;K=K+yglobal
  ;l1=l2
  end

 35. لیلیوم اسفند ۲۳, ۱۳۹۵ at ۱:۳۵ ق.ظ - Reply

  سلام .. میشه راهنمایی کنید بگید چه جوری باید تابع توزیع شدت یک تصویر را بدست اورد ؟

 36. الی خرداد ۵, ۱۳۹۶ at ۱۱:۱۹ ق.ظ - Reply

  با سلام چطور میتونم از سیگنالی که دارم fft بگیرم؟

 37. روژینا خرداد ۹, ۱۳۹۶ at ۳:۱۹ ب.ظ - Reply

  سلام ،ببخشید من میخوام یه کدی بنویسم توی شبکه برق که اگر از منابع تغذیه که ممکن است یکی باشد یادوتا به گره های موجود در شبکه برق مسیری وجود داشته باشد مقداریک در غیر اینصورت مقدار صفر را برگرداند .آیا دستور یا تابع خاصی برای اینکار وجود داره ؟ممنون میشم راهنماییم کنید

 38. امیر خرداد ۱۱, ۱۳۹۶ at ۵:۲۹ ب.ظ - Reply

  سلام لطفا راهنمایی کنید
  وقتی ماتریس زیر رو مینویسم ارور میده و مقدار k رو میخواد اما من چندتا ماتریس پارامتری رو میخوام در هم ضرب کنم بدون اینکه مقادیر پارامترها علوم باشد
  a=[1 0 0 1/k; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1]

 39. فایزه خرداد ۲۱, ۱۳۹۶ at ۷:۱۶ ق.ظ - Reply

  سلام وقتتون بخیر
  من تعداد زیادی ماتریس دارم..حدود ۱۰۰۰۰ تا
  میخوام این ماتریساو باهم جمع کنم
  امکانش هست دستور یا بر نامه ای بهم معرفی کنید؟
  سپاس از شما

 40. پیام خرداد ۲۶, ۱۳۹۶ at ۱۱:۴۵ ق.ظ - Reply

  سلام. خسته نباشید. ببخشید من دستور بهینه سازی یک تابع هدف به همراه قیدهاشو کدنویسی کردم. می خواستم بدونم دستور صحیح بودن متغیرهای خروجی رو چطوری باید بنویسم؟؟

 41. هیوا تیر ۱۸, ۱۳۹۶ at ۶:۳۹ ب.ظ - Reply

  سلام
  من دستور اعداد تصذدفی دارای توزیع غیر نرمال با گوسی تو متلب رو میخوام اگه کسی بلده کمک کنه
  سپاس

 42. باران تیر ۲۳, ۱۳۹۶ at ۷:۱۷ ق.ظ - Reply

  سلام
  وقت شما بخیر
  من میخوام n متغیر مجهول در متلب تولید کنم و در یک بردار بگذارم. ممنونم که کدش رو بهم بدید.

 43. علی مرداد ۱۵, ۱۳۹۶ at ۱:۰۷ ق.ظ - Reply

  سلام
  اقدام زیر را چگونه انجام دهم
  در ایـن روش از قـوانین ریاضـی بـرای ایجـادسازگاری در ماتریس دستیابی استفاده میشود، به این صورت
  که ماتریس دستیابی را به تـوان(K+1)مـی رسـاند و K  ۱میباشد. البته عملیات به توان رساندن ماتریس باید طبق قاعده
  بولن باشد. طبق این قاعده ۱+۱=۱و۱*۱=۱میباشد.

 44. فرانک مهر ۱۲, ۱۳۹۶ at ۸:۰۹ ق.ظ - Reply

  سلام
  اگر بخواهم ۸ تا ماتریس را به صورت سه بعدی پشت سر هم و به ترتیب قرار بدهم . میتوانید راهنمایی کنید باید از چه کدی و چگونه استفاده کنم؟

  • آی آر متلب مهر ۱۳, ۱۳۹۶ at ۲:۴۷ ب.ظ - Reply

   سلام
   منظورتون از قرار دادن پشت سرهم چیست؟
   اگه می خواین که با هم جمع کنید؟

   A = 1:10;
   S = sum(A)
   s=55;
   or
   A = [1 3 2; 4 2 5; 6 1 4]
   S = sum(A)
   S =

   ۱۱ ۶ ۱۱
   or
   A = [1 3 2; 4 2 5; 6 1 4]
   S = sum(A,2)
   S =

   ۶
   ۱۱
   ۱۱
   کلا منظورتون کامل متوجه نشدم ولی با تابع sum خ کارها می شه کرد

 45. محمد مرداد ۱۲, ۱۳۹۷ at ۴:۲۷ ب.ظ - Reply

  با سلام و خسته نباشید
  اگه میشه راهنمایی بفرمایید با استفاده از حلقه for چجوری میشه به عنوان مثال سطر ۴ و ۱ رو جابجا کرد در یک ماتریس ۳*۴ ؟؟؟

 46. مینا آبان ۳۰, ۱۳۹۷ at ۷:۴۲ ب.ظ - Reply

  سلام
  ممنونم از مطالب جالب که گذاشتید. میخام بخش مشخصی از داده های یک ماتریس که بین اعداد ۱ تا ۵ هستند را انتخاب کنم در یک ماتریس بگذارم
  من این دستور تو متلب می نویسم خطا میده
  یافتن اندیس عددهای بین ۱ تا ۵ در ماتریس B:

  (A=find(A>1 & A<5

  خطا:

  Error: Unbalanced or unexpected parenthesis or bracket.

 47. nk دی ۱۲, ۱۳۹۷ at ۱۱:۵۰ ق.ظ - Reply

  سلام خسته نباشید
  من کد کلی در مورد انتشار نوشتم حالا چجوری باید خروجی هاشو در فایلی مثل ورد یا اکسل ارائه بدم؟

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی