در خواست انجام پروژه های فازی و شبکه عصبی

//در خواست انجام پروژه های فازی و شبکه عصبی

در خواست انجام پروژه های فازی و شبکه عصبی

۱۳۹۳-۱۲-۱۳ ۱۰:۱۷:۲۱ +۰۳:۳۰اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۳|عمومی دسته بندی ها|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی