خلاصه پروژه

دریافت اطلاعات از پورت ها به فرایند تجزیه، تحلیل و تفسیر سیگنال‌ها اطلاق می‌شود. سیگنال مورد نظر می‌تواند صدا، تصویر، فیلم و یا هر سیگنال دیگری باشد. این علم دارای دو شاخه اصلی می‌باشد پیوسته و گسسته است . در سیگنال‌های پیوسته در زمان متغیر مستقل، پیوسته است و این سیگنال‌ها در تمام مقادیر پیوسته‌ای که متغیر مستقل اختیار می‌کند تعریف می‌شوند. حال آنکه سیگنال‌های گسسته در زمان تنها در زمان‌های گسسته تعریف شده‌اند و در نتیجه این سیگنال‌ها تنها در مقادیر گسسته متغیر مستقل تعریف می‌شوند.این گزارش از چند بخش کلی تشکیل شده است. بخش اول به معرفی موضوع می پردازد و در بخش بعد نحوه پیاده سازی در متلب را شرح می دهیم.سپس با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه گیری می کنیم.

برای خرید پروژه با ما تماس بگیرید