پردازش تصایر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می شود که شاخه ای از دانش رایانه است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشه شده با دروبین دیجیتال یا پویش شده توسط پویشگر هستند سر و کار دارد. پردازش تصاویر دارای دو شاخه عمده بهبود تصاویر و بینایی ماشین است. بهبود تصاویر دربردارنده روش هایی چون استفاده ازر فیلتر محو کننده و افزایش تضاد برای بهتر درک کردن تصاویر و اطمینان از نمایش درست آنها در مقصد(چاپگر یا رایانه و…) است در حالیکه بینایی ماشین به روش هایی می پردازد که به کمک آنها می توان معنی و محتوای تصاویر را درک کرد تا از آنها در کارهایی چون رباتیک . محو تصاویر استفاده شود.

image proccesing

برای دانلود به ما ایمیل بزنید