گسترش وسیع کاربردهای شبکه عصبی در علوم مهندسی،­­­­­ پزشکی،­­ نظامی، فضایی، مخابرات و غیره موجب انجام تحقیقات بسیاری در داخل و خارج از کشوردر این زمینه شده است، .یکی از مباحث مهم در جامعه امروزی در حوزه درمان که دغدغه بسیاری از کارشناسان و همچنین کاربران می‌باشد بحث صحت و امنیت و تشخیص سریع بیماری از طریق درمانهای مکمل(عنبیه شناسی) است که جایگزینی روشی با حداقل هزینه و با کارایی بالا به تشخیص دقیق بیماری پرداخته شده است تا در کمترین زمان به تشکیل پرونده برای بیمار و صرفه جویی در وقت بیمار برای شروع درمان مورد نظر می باشدو به این طریق خطرات احتمالی ناشی از اتلاف وقت در تشخیص بیماری را کاهش داده و روند تسریع را در تشخیص بهبود بخشید.

یکی از بهترین سیستم‌ها جهت تشخیص بیماری از طریق عنبیه بوسیله شبکه عصبی است که در این تحقیق از سیستمی جهت ایجاد مکانیزمی برای تشخیص بیماری از طریق عنبیه به ارائه روشی قابل اطمینان و دقیق بر روی نمونه های تصاویر استاندارد چشم (بانک اطلاعات تصویر)[۱] و هم چنین عکس های جمع آوری شده از بیمارستان های ظفر و بیمارستان شهدای کارگر ،…و مطب متخصص طب سنتی در یزد استفاده شده است .سامانه پیاده سازی شده شامل چند زیر سامانه می باشد که بین هر گام از نرم افزار نوشته شده است که تمام با استفاده از قطعه بندی و نرمالیزه کردن و کد کردن ویژگی ها و استخراج بردار ویژگی ها از تصاویر نرمالیزه شده و در نهایت ارزیابی و مقایسه به منظور یافتن بیماری فرد در بین اطلاعات ذخیره شده می باشد.

[۱] CASIA Iris Image Database

برای دریافت در همین صفحه پیام بگذارید