دانشجویان عزیز در این قسمت می توانند کد های مورد نیازشون رو مطرح کنند تا به صورت رایگان در اینجا گذاشته شود

اگر هم کسی از دوستان کدی داره که می تونه کاربردی باشد. برای ما لطفا ارسال کنند تا در سایت درج شود

کدهای آماده هوش مصنوعی کلیک کنید

کدهای آماده الگوریتم های تکاملی کلیک کنید

کدهای آماده مساله های بهینه سازی کلیک کنید

کدهای آماده پردازش تصویر کلیک کنید

کدهای آماده شناسایی آماری الگو کلیک کنید

کدهای آماده مهندسی برق کلیک کنید

کدهای آماده مهندسی مکانیک کلیک کنید

کدهای آماده مهندسی عمران کلیک کنید

کدهای آماده منطق فازی کلیک کنید

کدهای آماده شبکه های عصبی مصنوعی کلیک کنید

کدهای آماده سیستم خبره کلیک کنید

کدهای آماده شبیه سازی در سیمولینک کلیک کنید