دانلود رایگان فیلم آموزشی با متلب

/دانلود رایگان فیلم آموزشی با متلب
دانلود رایگان فیلم آموزشی با متلب۱۳۹۴-۷-۱۷ ۱۶:۱۳:۴۹ +۰۳:۳۰

فیلم اول معرفی متلب
مدت زمان: ۲ دقیقه

فیلم دوم: آموزش مقدماتی
مدت زمان :۱۱ دقیقه

فیلم سوم: آموزش متلب
مدت زمان :۱۷ دقیقه

فیلم چهارم: آموزش متلب۲
مدت زمان :۱۰ دقیقه

فیلم پنجم: آموزش متلب۳
مدت زمان :۶ دقیقه

فیلم ششم: آموزش متلب۴
مدت زمان :۱۵ دقیقه

فیلم ۷: آموزش متلب۵
مدت زمان :۱۵ دقیقه

فیلم ۸: آموزش متلب۶
مدت زمان :۱۵ دقیقه

فیلم ۹: آموزش متلب۷
مدت زمان :۱۵ دقیقه

فیلم ۱۰: آموزش متلب۸
مدت زمان :۱۵ دقیقه

فیلم ۱۱: آموزش متلب۹
مدت زمان :۱۵ دقیقه

فیلم ۱۲: آموزش متلب۱۰
مدت زمان :۱۵ دقیقه

فیلم ۱۳: آموزش متلب۱۱
مدت زمان :۱۵ دقیقه

در صورتی که به فیلم های بیشتری احتیاج دارید در قسمت نظرات عنوان کنید با تشکر

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی