در این قسمت می خواهیم جزوه محاسبات نرم دکتر اکبرزاده را برای دانلود قرار دهیم.

دانلود جزوه

پسورد فایل:irmatlab.ir

در صورتی که جزوه درس خاصی را نیاز داشتید همینجا مطرح کنید تا در سایت بارگذاری شود