خرید پروژه پیاده سازی روش KNN در متلب

///خرید پروژه پیاده سازی روش KNN در متلب

خرید پروژه پیاده سازی روش KNN در متلب

نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۰۸) پیاده سازی روش KNN در متلب

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه:

k-NN ساده ترین و متداولترین روش برپایه یادگیری نمونه است. در این روش فرض میشود که تمام نمونه ها نقاطی در فضای n بعدی حقیقی هستند و همسایه ها برمبنای فواصل اقلیدسی استاندارد تعیین میشوند. مراد ازkتعداد همسایه های در نظر گرفته شده است. در زیر تابع نوشته شده به زبان متلب برای این دسته بندی کننده را توضیح می دهیم…. ادامه در گزارش کار

پیاده سازی + گزارش کار

هزینه : ۴۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی